معرفی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فن و دانش ساوه

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی فن و دانش ساوه در سال 1387 تاسیس گردید. این موسسه هم اکنون در 2 مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته فعالیت مینماید، که رشته های موسسه در هر مقطع به شرح زیر می باشد.

کاردانی :                                                

حسابداری

مدیریت صنعتی

کارشناسی ناپیوسته :

مدیریت بیمه

مدیریت صنعتی

مدیریت بازرگانی

موسسه هم اکنون دارای 279 دانشجو در دوره های کارشناسی ناپیوسته و 273 دانشجو در دوره های کاردانی میباشد.

آدرس:ساوه، جنب میدان شهرداری،موسسه آموزش عالی فن و دانش ساوه

 كدپستي: 14674-39157 تلفن: 2232520-0255 فاكس: 2234220-0255

 


مطالب مشابه :


کارت ورود به جلسه امتحان/ فن و دانش ساوه

موسسه آموزش عالی فن و دانش ساوه - کارت ورود به جلسه امتحان/ فن و دانش ساوه - گروه مدیریت صنعتی
فن و دانش ساوه / موسسه آموزش عالی فن و دانش ساوه

برای اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه فن و دانش ساوه به آدرس واحد ساوه دانشگاه دانشستان
معرفی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فن و دانش ساوه

موسسه آموزش عالی فن و دانش ساوه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه دانشگاه دانشستان
ترم تابستان 90/فن و دانش ساوه / دانشگاه غیر انتفاهی فن و دانش ساوه

موسسه آموزش عالی فن و دانش ساوه - ترم تابستان 90/فن و دانش ساوه / دانشگاه غیر انتفاهی فن و دانش
مدیریت مبتنی بر ارزش

موسسه آموزش عالی فن و دانش ساوه - مدیریت مبتنی بر ارزش - گروه مدیریت صنعتی
تبریک سال نو

موسسه آموزش عالی فن و دانش ساوه - تبریک سال نو - گروه مدیریت دانشگاه دانشستان ساوه
معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی / دانشگاه دولتی

موسسه آموزش عالی فن و دانش ساوه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه دانشگاه دانشستان
ایجاد وبلاگ گروهی مدیران صنعتی آینده

موسسه آموزش عالی فن و دانش ساوه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه دانشگاه دانشستان
حكايت زيباي مديريتي

موسسه آموزش عالی فن و دانش ساوه - حكايت زيباي مديريتي - گروه مدیریت دانشگاه دانشستان ساوه
برچسب :