مکاتبات اداری

پیام  را تعریف کنید؟

....................................................................................................................

ارتباط غیر حضوری را تعریف کنید؟

...................................................................................................................

ویزگیهای نوشته را بنویسید؟

....................................................................................................................

از مکاتبات در داخل سازمان دو مورد را ذکر کنید؟

....................................................................................................................

چهار مورد از ارکان نامه های اداری را نام ببرید؟

...................................................................................................................

از عناصر شناخت و تشخیص موضوع " عنصر چرا" را شرح دهید؟

....................................................................................................................

متن نامه از چند قسمت تشکیل شده نام ببرید؟

....................................................................................................................

بخشنامه را تعریف کنید ؟

....................................................................................................................

چهار مورد از وظایف دبیر جلسه را بنویسید ؟

....................................................................................................................

از گزارش های اداری دو مورد را ذکر کنید؟

....................................................................................................................

فرم های موقت را تعریف کنید ؟

....................................................................................................................

چهار مورد از فهرست وارسی در رعایت دستور زبان فارسی را بنویسید؟

 

سوالات عملی:

 

آقای علی مدد کارمند واحد آموزش سازمان دولتی الف در تاریخ 18/3/91 در محل کار خود حضور نداشته (غیبت غیر موجه )، شما به عنوان کارمند کارگزینی یک گزارش غیبت به واحد حسابداری جهت کسر حقوق از نامبرده صادر نمایید؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------


مطالب مشابه :


شیوه نامه مکاتبات اداری

مدیریت منابع انسانی - شیوه نامه مکاتبات اداری - موضوعات مربوط به مدیریت منابع انسانی شامل
مکاتبات اداری

حسابدارآستانه اشرفیه - مکاتبات اداری - حسابداری - حسابدارآستانه اشرفیه ردیف. ماه. صفحه
نگرشی بر بایگانی مکاتبات اداری

پژوهشکده مقالات مدیریت - نگرشی بر بایگانی مکاتبات اداری - براي مدير " كاميابي " يك سفر است نه
مکاتبات اداری

مکاتبات اداری نويسنده : سیدمختار بهادری ( smbfts ) پیام را تعریف
گزارش نویسی و مکاتبات اداری

سهراب فاضل - گزارش نویسی و مکاتبات اداری - گذری بر زبان و ادبیات فارسی, فن بیان, نگارش و
مکاتبات اداری

مدیریت منابع انسانی - مکاتبات اداری - موضوعات مربوط به مدیریت منابع انسانی شامل قوانين و
مکاتبات اداری+درست نوشتن

دهکلای ایرانشهر - مکاتبات اداری+درست نوشتن - سازمان‌ها و اداره‌هاي دولتي و غيردولتي
نمونه سوال مکاتبات اداری و سازمان و مدیریت

آموزش حسابداری - نمونه سوال مکاتبات اداری و سازمان و مدیریت - آموزش حسابداری -نرم افزار های
برچسب :