المپیاد ریاضی سال دوم راهنمایی

1- مجموعه { 5و4و3و2و1} = A چند زیر مجموعه دو عضوی دارد؟

الف:  25

ب: 20

ج: 15

د: 10

 

2- مجموعه A={a,b,{a,b}}مفروض است کدام گزینه نادرست است ؟

الف: p4.jpg

ب: p3.jpg

ج:  p2.jpg

د: p1.jpg


مطالب مشابه :


المپیاد دوم (4)

کلاس ریاضی تیزهوشان - المپیاد دوم (4) موضوعات مرتبط: المپیاد ریاضی دوم راهنمایی
سوالات و پاسخنامه المپیاد ریاضی دوم راهنمایی

سوالات و پاسخنامه المپیاد ریاضی دوم سوالات و پاسخنامه المپیاد ریاضی دوم راهنمایی.
المپیاد ریاضی سال دوم راهنمایی

دهکده سمپاد - المپیاد ریاضی سال دوم راهنمایی - سفارش المپیاد ریاضی سال دوم
نمونه سوالات المپیاد دوم راهنمایی(مرحله اول)

نمونه سوالات المپیاد دوم راهنمایی 15- در این شکل ´ t t و 90 0 = EFD اندازه زاویه E گروه ریاضی
اعلام نتایج المپیاد ریاضی دوره راهنمایی

اعلام نتایج المپیاد ریاضی دوره راهنمایی. تاريخ : آزمون مرحله دوم المپیاد ریاضی
المپیاد ریاضی سال سوم راهنمایی

المپیاد ریاضی سال سوم 90 36. در شکل این وبلاگ توسط بچه های دوم راهنمایی فرزانگان حضرت
آزمون های ریاضی دوم و سوم راهنمایی

آزمون های ریاضی دوم و سوم راهنمایی - ریاضی المپیاد ریاضی دوم راهنمایی (سال تحصیلی 91-90)
برچسب :