منابع کنکور ارشد رشته عمران+سرفصلها+گرایشهای عمران

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران
1- ریاضی عمومی
A- ریاضی 1 و2 دکتر حاجی جمشیدی
B- مجموعه گزینه های چهار جوابی طبقه بندی شده کارشناسی ارشد- دکتر نیکوکار (جلد 1 و 2)
C- حساب دیفرانسیل و انتقال و هندسه تحلیلی- جرج.ب. توماس ترجمه مهدی بهزاد
D- حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی- لویی لیتهلد
E- حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی- ریچارد.ا. سیلورمن
2- معادلات دیفرانسیل
A- معادلات دیفرانسیل دکتر حاجی جمشیدی
B- معادلات دیفرانسیل، دکتر یوسفی- دکتر عزیزی
C-مجموعه گزینه های چهار جوابی طبقه بندی شده کارشناسی ارشد- دکتر نیکوکار
D- معادلات دیفرانسیل- مسعود نیکوکار
3- مقاومت مصالح
A- سری کتاب ارشد، مقاومت مصالح تألیف دکتر نائی
B- جزوه مقاومت مصالح، دکتر عرفانی، درس و تست
C- مقاومت مصالح- فردیناند پ بی یر ا.راسل جانستون ترجمه محمد رضا افضلی- مجید ملکان
D- مقاومت مصالح پوپوف- ترجمه دکتر لعل خو
E- مقاومت مصالح شامل هزار مسأله- حجت الله عاملی
F- مقاومت مصالح تیمو شنکووگیر- ترجمه ابراهیم ثنایی
4- تحلیل سازه ها
A- جزوه تحلیل سازه ها، دکتر عرفانی درس و تست
B- تحلیل سازه ها- محمد رضا اخوان ایل آبادی- شاپور طاحونی
C- تحلیل سازه ها- حجت الله عادلی
D- تحلیل سازه ها علی کاوه
E- مباحث بنیادی تحلیل سازه ها نوریس- ترجمه فریدون ایرانی
F- تحلیل سازه ها- محمد مهدی سعادت پور
5- مکانیک خاک
A- جزوه مکانیک خاک، دکتر جسمانی، درس و تست
B- اصول مهندسی ژئوتکنیک براجا.ام.داس (جلد اول- مکانیک خاک) ترجمه شاپور طاحونی
C- مکانیک خاک جلد اول- امیر محمد طباطبایی و کامبیز بهنیا
D- مکانیک خاک- حسن رحیمی
E- مکانیک خاک- نکات درسی و مسائل حل شده- علی فاخر
F- اصول مکانیک خاک- سید محسن حائری
G- اصول نظری و عملی مکانیک خاک- رضا بن جلال و محمود شفاعی بجستان
6- مکانیک سیالات
A- سری کتاب ارشد، مکانیک سیالات تألیف مهندس ترک
B- سری کتاب ارشد، مکانیک سیالات تألیف دکتر سمیع پور
C- مکانیک سیالات فاکس- ترجمه بهرام پوستی
D- مکانیک سیالات شیمز- ترجمه بهرام پوستی
E- مکانیک سیالات وایت- ترجمه بهرام پوستی
F- مکانیک سیالات استریتر- ترجمه بهرام پوستی
G- مکانیک سیالات- ترجمه بهرام پوست


سرفصل ها

1

رياضي 1
اعداد مختلط ، حير خطي ،‌معادلات خط و صفحه در فضا
حد و پيوستگي ، مشتق و كاربردها
انتگرال گيري و كاربرد ها ، انتگرال هاي ناسره
دنباله و سري ها


2

رياضي 2
توابع دو متغيره (مسايل حد و مشتقات نسبي) ،‌مسائل اكسترمم توابع دو متغيره
بخشهاي اپراتورها ،‌انتگرال هاي دوگانه
بخشهاي اپراتورها ،‌انتگرال هاي دو گانه
انتگرال هاي سطح نوع اول و دوم ، قضيه ديوژرانس و استوكس ، ميدان هاي برداري (سرعت ، شتاب ،‌نحنا)


3

معادلات ديفرانسيل
بخشهاي اقداماتي ،‌معادلات ديفرانسيل مرتبه اول ،‌مسيرهاي قائم و پوش دسته منحني ها
بخشهاي اوليه معادلات مرتبه دو و جواب عمومي معادلات با ضرايب ثابت و كوشي اوليه روش هاي تغيير جواب خصوصي ،‌بخشهاي خاص در معادلات مرتبه دو (كاهش مرتبه ، تعيين پايه هاي جواب)
تبديل لاپلاس
روش سريها و دستگاه معادلات


4

مقاومت مصالح
- مباني ايستايي ، انواع تكيه گاهها ،‌درجه آزادي ، معيني و نا معيني ايستايي
- تنش ، كرنش شامل :
تعريف تنش و كرنش ، نمودار تنش و كرنش ،‌قانون هوك ،‌انرژي كرنشي الاستيك ،‌تنش برشي ،‌كرنش برشي ، تفاوت هاي تنش نرمال و تنش هاي برشي ، تبديلات كرنش ،‌دايره براي كرنش ،‌اثر پواسون ، قانون هوك براي تنش هاي چند مجوزه ، تنش هاي سر محوره ، تغيير حجم ، كرنش حجمي ، معيارهاي تسليم ،‌تنش در پوسته هاي جدا نازك تحت فشار
- نيروي محوري و تغيير شكل محوري - تحليل عليه هاي نا معين ، سيستم هاي دمادل فنر سري و فنر موازي
- تحليل تنش ميله هاي مركب ،‌اثر حرارت ، تغيير شكل ناشي از وزن ميله
- تحليل تيرهاي معين ، معادلات ديفرانسيلي تعادل تيرها ، رسم نمودارهاي انگر منشي و نيروي برشي
- ئئوري خمش ارتجاعي ،‌مقاومت خمشي تيرها اساس مقطع
- تيرهاي مركب (چند ماده اي) ، خمش توأم با نيروي محوري ، بار محوري خارج از مركز ،‌هستد قطع
- توزيع تنش برشي در مقاطع مسطتيل و I شكل و غيره ، تعيين جريان برشي در مقاطع جدا نازك ، اصل پيوستگي جريان برشي ،‌مركز پيچش
- خمش ناقد قارن (دو محوره) و ارتباط آن با Ixy
-تغيير شكل ناشي از خمش درگيرها
- پيچش شامل :
پيچش مقاطع دايره اي شكل ، پيچش مقاطع جدار نازك بسته ،‌پيچش مقطع مستطيل ، پيچش مقاطع جدار نازك باز
- كمانش ستون ها شامل :
رابطه اولي ،‌طول موثر ستون ها ، تنش بحراني ،‌بار بحراني ستون هاي صلب با فنر


5

تحليل سازه ها
مقدمه اصول ايستايي ، تركيب صلب ،‌روابط شرطي و نا معيني داخلي ،‌تشخيص سازه اي اسكلتي ، تشخيص خرپاها
تحليل خرپا ها و خط تأثير
تغيير شكل تيرها و روش هاي انرژي
تحليل سازه هاي نا معين :
1- روش نيرو
2- روش شيب افت
3- روش توزيع انگر


6

مكانيك خاك
طبيعت خاك ها و كاني هاي رسي ، حدود اتر برگ و دانه بندي ، طبقه بندي خاك ها
روابط وزني حجمي ، تراكم در خاك ، تنش در خاك
آب در خاك يك بعدي ، آب در خاك دو بعدي ، تحكيم
مقاومت برشي ،‌پايداري شيرواني ، رانش در خاك


7

مكانيك سيالات
تعاريف عمومي سيالات ، هيدرواستاتيك و فشار در سيالات ، سكون نسبي در سيالات
سينماتك و رابطه پيوستگي در سيالات ديناميك سيالات و رابطه برنولي و مومنتوم در سيالات
تحليل ابعادب و قوانين مدل سازي در سيالات ، جريان لايه اي و روابط آن بين صفحات موازي و در لوله هاي تحت فشار
جريان آشفته درلوله ها (تحت فشار) ، خط انرژي و كراديان هيدروليكي در سيستم هاي تحت فشار ،‌لوله هاي موازي و سري


8

زبان عمومي و تخصصي
گرامر
لغت، درك مطلب
زبان تخصصي
زبان تخصصي 


کرایش های مهندسی عمران

1.سازه
2.مهندسي‌زلزله
3.مكانيك خاك وپي
‌4.راه وترابري
5.مهندسي آب
‌6.سازه‌هاي هيدروليكي
‌7.سازه‌هاي‌ دريايي
8.برنامه‌ريزي حمل‌و نقل
9 .مهندسي مديريت وساخت
10.مهندسي محيط زيست
11.مهندسي‌رودخانه
12.مهندسي‌آب و فاضلاب‌


مطالب مشابه :


حل المسائل تحلیل سازه اردشیر اطیابی

حل المسائل تحلیل سازه اردشیر
دانلود کتاب حل المسائل تحلیل سازه ها از دکتر اردشیر اطیابی

دانلود کتاب حل المسائل تحلیل سازه ها از دکتر سازه های بتنی و فولادی شاپور طاحونی.
حل المسائل دینامیک سازه چوپرا

حل المسائل دینامیک سازه چوپرا: کتاب Dynamics Of Structures Chopra کتابی عالی در » تحلیل ماتریسی با
معرفی کتاب (بخش اول - تحلیل سازه ها)

درس تحلیل سازه نوشته استاد شاپور طاحونی و اخوان بدون حل المسائل در بازار تنها
منابع کنکور ارشد رشته عمران+سرفصلها+گرایشهای عمران

b- تحلیل سازه ها- محمد رضا اخوان ایل آبادی- شاپور طاحونی c- تحلیل سازه ها و مسائل حل
***دانلود راهنمای قالب بندی ساختمان های بتن آرمه***

27-حل المسائل 31-تحلیل غیر خطی سازه شاپور طاحونی, آیین نامه قالب
برچسب :