116- ماهیت قرارداد پیش فروش آپارتمان

فهرست مطالب

چکیده :

مقدمه:

فصل اول: کلیات

بخش اول : مفهوم  قرارداد پیش فروش آپارتمان ها

الف-مفهوم قرارداد        

ب- مفهوم پیش فروش   

ج- مفهوم آپارتمان:       

بخش دوم : اوصاف قرارداد پیش فروش آپارتمان  

الف- قرارداد پیش فروش آپارتمان جزو عقود غیر معین است:         

ب- قرارداد پیش فروش آپارتمان از عقود لازم است.         

ج- قرارداد پیش قروش آپارتمان از عقود معوض است.      

د- قرارداد پیش قروش آپارتمان از عقود الحاقی  است.      

5- قرارداد پیش قروش آپارتمان از عقود رضایی  است.      

فصل دوم:قرارداد پیش فروش آپارتمان در حقوق ایران

بخش اول : ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش آپارتمان     

الف- قرارداد پیش فروش آپارتمان به عنوان بیع     

ب- قرارداد پیش فروش آپارتمان به عنوان تعهد به بیع        

ج- قرارداد پیش فروش آپارتمان با عنوان استصناع 

بخش دوم : نحوه تعیین ثمن در قرارداد     

بخش سوم : بیع ساختمان قبل از احداث در حقوق فرانسه (بحث تطبیقی)      

بخش چهارم : آثار قرارداد پیش فروش آپارتمان   

نتیجه گیری:      

منابع و ماخذ:    


مطالب مشابه :


قرارداد پیش فروش اپارتمان

Researcher - قرارداد پیش فروش اپارتمان - Only God's justice - Researcher
قانون پیش فروش آپارتمان: آیین نامه پیش فروش ساختمان چه می گوید؟ - وکیل ملک | وکیل ملکی | وکیل پایه ی

•بیع •آپارتمانقرارداد پیش فروشقرارداد خصوصی • لایحه پیش فروش ساختمان
ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش ساختمان

ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش ساختمان در چهارچوب لایحه فروش ساختمان. دکتر علیرضا حسنی
قانون پیش فروش آپارتمان

قانون پیش فروش آپارتمان. پيش‌خريداران براساس قرارداد پيش‌فروش، تسهيلات خريد مي‌دهند
116- ماهیت قرارداد پیش فروش آپارتمان

فهرست مطالب. چکیده : مقدمه: فصل اول: کلیات. بخش اول : مفهوم قرارداد پیش فروش آپارتمان ها
آپارتمان : تحلیلی بر شرایط انحلال عقد و قرارداد

( پیش فروش ) آپارتمان های خیار شرط باید در قرارداد و عقد درج شود ولی خیار تخلف شرط
نحوه صحیح تنظیم قرارداد پیش فروش

البته در قیمت گذاری واحد آپارتمان محاسبه لزوم ثبت قرارداد پیش فروش دارا بودن
گام مهم قانونگذار برای ساماندهی پیش فروش آپارتمان

گام مهم قانونگذار برای ساماندهی پیش فروش آپارتمان. حسن این نوع قرارداد آن است که پیش
آپارتمان - راهنمای خرید آپارتمان به صورت پیش فروش

۳ـ از عنوان ” قرارداد پیش فروش ساختمان نیمه کاره فروش (پیش فروش )آپارتمان در خیابان
مطالبه خسارت در قرارداد پیش فروش آپارتمان

مشاوره حقوقی رایگان - مطالبه خسارت در قرارداد پیش فروش آپارتمان - صدها فرشته بوسه بر آن دست
برچسب :