مفهوم علامت رد پای برهنه در باستان شناسیاگر رد پای راست باشد به سمت انگشتان پا و متمایل به سمت راست باید بررسی شود.

اگر رد پای چپ باشد به سمت انگشتان پا و متمایل به سمت چپ باید بررسی شود .

اگر رد پای چپ و راست درکنار هم باشد در جهت پاها باید نگاه کرد. (در جهت پاها مکانی که با سایر قسمتها متفاوت است باید بررسی شود.)

گفته میشود که اگر یک پا باشد گنج نزدیکتر و اگر دو پا باشد گنج دورتر است ، همچنین اگر فقط پای چپ باشد دفینه نزدیکتر و برای پای راست کمی دورتر خواهد بود.

معمولا برای پای چپ ۳ الی ۷ و برای پای راست ۱۰ قدم به جهت انگشت ها محاسبه می گردد.

جایی که ردپا وجود دارد، احتمال اینکه بتوانید دفینه ای را پیدا کنید، بسیار زیاد است.

ZJVD.jpg
ضمنا اگر نزدیک انگشتان به اندازه نخود یک حفره وجود داشته باشد و یا یک یکی از انگشتان پا وجود نداشته باشد یا علامتی داشته باشد، در اینصورت ۴۰ الی۷۰ قدم و در مواردی هم می توان ۱۱۱قدم به سمت جلو برویم و یقینا یک گنجینه وجود دارد مگر آنکه در گذشته دور یا نزدیک به تاراج رفته باشد.

GZQL.jpg
شایان ذکر است، یافتن رد پا در داخل اتاقک یا راهرو و غار و زیر زمین، بصورت بالا محاسبه نمی گردد و بسته به محل و طرز قرار گرفتن و نیز علائم موجود در کنار یا داخل آن، تعبیر و تفسیر مخصوص به خود دارد.

و آخر اینکه چنانچه در داخل کف پا علامت ضربدر یا بعلاوه و یا حتی یک نقطه یا سوراخ وجود داشت ، هدف در زیر آن است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و کاملتر، به کتاب چشم طلایی مراجعه نمایید.


مطالب مشابه :


نماد علامت ها در باستان شناسی

نماد علامت ها در باستان شناسی اتاق های خالی ، صلیب ، علامت ضربدر ، انبردست ، چکش
نماد علائم و نشانه ها

باستان شناسی در این زمینه به همه های خالی ، صلیب ، علامت ضربدر ، انبردست ، چکش
علامت ها در حفاری

آشنایی با علائم و نشانه های علوم باستان شناسی: در حفاری علامت این علامت ضربدر
مفهوم علامت رد پای برهنه در باستان شناسی

در باستان شناسی در داخل کف پا علامت ضربدر یا علامت رد پای برهنه در
كارشناسي ارشد

اجتماعی و باستان شناسی و در همراهی با در برگ تقاضانامه ثبت نام با علامت ضربدر
دفینه

علائم باستان شناسی روش پیدا کردن گنج علاعم دفینه علامت دفینه علامت ضربدر در دفینه
کتاب گنج نامه زرین

و گروه باستان شناسی شده است علامت 55ه - پله ها - ضربدر - نشانه در ایران باستان ,
نمونه سوال تاریخ سوم ودوم

صحيح يا غلط بودن عبارات زير را با علامت ضربدر تقويم در تاريخ باستان. مردم شناسی
برچسب :