دانلود شرح نموداری مواد قانون مجازات اسلامی جدید

دانلود شرح  نموداری ماده به ماده بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی طبق قانون جدید

کاری از فرهاد صیادی و امین بخشی زاده اهری

 با توجه به نیاز دانشجویان رشته حقوق ما بر آن شدیم تا مواد قانون مجازات اسلامی را به صورت«شرح نموداری » در بیاوریم.

در مجموعه حاضر با استفاده از دکترین و سیاق مجموعه قوانین سعی بر این است در ارائه مطالب حقوق تغییر روش داده و قانون مجازات اسلامی در آینه عمل نشان داده شود.بدین ترتیب که در ذیل هر ماده عنصر مادی ،عنصر معنوی،مجازات اصلی ،مجازات تبعی و تکمیلی و نکات مهم مربوط به هر ماده را شرح دهیم.

دوستان عزیز می توانند شرح نموداری ماده به ماده بخش تعزیرات قانون مجازات را دریافت کنند .

علاقه مندان می توانند برای دانلود به آدرس زیر مراجعه نمایند :

http://www.mizan2.blogfa.com


مطالب مشابه :


جزوه حقوق مدنی 3 نموداری

دانلود قانون مجازات مصوب 92; سخنی باداوطلبین آزمون وکالت 92; جزوه حقوق مدنی ۳ نموداری
دانلود شرح نموداری مواد قانون مجازات جدید ،

دانلود شرح نموداری مواد قانون دانلود شرح نموداری ماده دانلود کتاب قانون مدنی
دانلود شرح نموداری ماده به ماده بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی

ایین دادرسی مدنی دانلود شرح نموداری ماده به ماده بخش شرح نموداری ماده 503 قانون
دانلود شرح نموداری مواد قانون مجازات اسلامی جدید

دانلود شرح نموداری مواد قانون آیین دادرسی مدنی. دانلود شرح نموداری ماده به
درس مدنی (قسمت3)

درس مدنی (قسمت3) - قانون یار لینک دانلود (کد210)مدنی به صورت کاملا نموداری و چارت بندی
جزوه حقوق جزای اختصاصی نموداری

جزوه حقوق جزای اختصاصی نموداری دانلود جزوه نکات مهم حقوق مدنی براساس کتاب قانون مدنی.
جزوات حقوق مدني

تاملی بر کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی دانلود جزوه نموداری حقوق مدنی و نکات مهم آن در
برچسب :