موضوع انشا پایه ششم

به نام خدا

موضوعات انشا برای پایه ششم دبستان

1-موضوعات توصیفی مثل:بهار راتوصیف کنیدو...

2-مناسبت های روز مثل:روزولادت معصومین (ع) یابزرگداشت شاعران

3-فایده نویسی مثل :فایده باران-برق-زنبور عسل و...

4-خاطره نویسی

5-خلاصه نویسی مثل :خلاصه نویسی کتاب –درس- داستان-سریال و...

6-می خواهید درآینده چکاره شوید؟

7-جان بخشی (سخن گفتن بازبان اشیا مثلا من یک میزهستم)

8-نامه نویسی :نامه ای به خدا-دوست-معلم-مدیر-پدر ومادر و...

9-نظرخواهی مثلا نظرشمادرباره ی میز ونیمکت های کلاس-بخاری-تخته سیاه و...چیست؟

10-جمله های ناتمام مثل روز طبیعت به همراه خانواده به طبیعت رفته بودم ...

11-نوشته های تخیلی مثلا باسفینه فضایی  بادوستانم به فضا رفتم ناگهان...

12-گزارش نویسی مثل گزارش بازدیداز یک کارخانه-اردوگاه-مراسم ولادت یاشهادت و...

13-شرح وظایف :وظیفه ی رییس جمهور –پلیس-مدیر و...

14-زندگی شخصیت های دینی یاملی و...

15-نقدونظر:دوست دارید معلمتان یامدیرمدرسه ی شما چگونه باشد؟

16-قدر دانی از اطرافیان :چگونه از پدرومادر-معلم خود و...قدر دانی کنیم؟

17-چرا؟ مثل:چرا به مدرسه می آیید؟

18-نوشتن باکلمات داده شده مثل:آسمان-ابری-باران –خورشید

19-توضیح وتشریح ضرب المثل ها

20-ارایه یک داستان ناتمام در کلاس وادامه آن توسط دانش آموزان در کلاس

21-احساس خود را از دیدن یاشنیدن بنویسید؟

22-شرح یک واقعه مثل تصادف-سیل و...

23-نوشتن ازروی تصاویر

24-انتظارخود ازدیگران(مثلا از دوست-معلم-پدر ومادر-همسایه ها-مدیرو...)

25-ازچه چیزهایی بیش تر ناراحت می شوید؟چرا؟ 

26-ازچه چیز هایی بیش تر خوشت می آید؟چرا؟

27-چه آرزوهایی دارید؟

28-معلم داستانی در کلاس بخواندوازدانش آموزان بخواهدآن را در کلاس بازنویسی کنند.

 

تهیه کننده :بهرام کیانی ده کیانی


مطالب مشابه :


گرد کردن و قطع کردن ریاضی ششم

سازمان آموزش وپرورش خوزستان. اداره آموزش وپرورش دهدز. صندوق ذخیره
داستان های درس تفکروپژوهش ششم ابتدایی

سازمان آموزش وپرورش خوزستان. اداره آموزش وپرورش دهدز. صندوق ذخیره
فیلم های درس علوم

سازمان آموزش وپرورش خوزستان. اداره آموزش وپرورش دهدز. صندوق ذخیره
موضوع انشا پایه ششم

سازمان آموزش وپرورش خوزستان. اداره آموزش وپرورش دهدز. صندوق ذخیره
زاویه

سازمان آموزش وپرورش خوزستان. اداره آموزش وپرورش دهدز. صندوق ذخیره
کل سوالات دروس ششم

سازمان آموزش وپرورش خوزستان. اداره آموزش وپرورش دهدز. صندوق ذخیره
برچسب :