MSP چیست؟

MSP چیست؟

Microsoft Project  چیست؟

نرم افزاریست برای مدیریت زمانی پروژه های بزرگ و كوچك و حتی كنترل اعمال روزانه فردی .

كاربردی و ساده و از خانواده مایروسافت آفیس میباشد كه توسط این نرم افزار ما مدیریت زمان را بدست میگیریم ، در صورتی كه برنامه به درستی تعریف شده باشد بهترین بازدهی را دارا میباشد در غیر اینصورت ممكن است برای پروژه مشكلاتی پیش بیاید لذا در این امر برای پروژه های بزرگ باید از افراد با تجربه و مجرب استفاده شود و شركت ها میتوانند برای پرورش نیروی كنترل پروژه از افراد مبتدی را در پروژه های كوچك مشاركت دهند و در پروژه های برزگ به تدریج استفاده نمایند.

مهندسین صنایع و عمران میتوانند در امر كنترل پروژه مدیریت كنند ، مهندسین صنایع برای پروژه های غیر عمرانی بسیار مناسب هستند ولی استفاده از مهندس عمران برای مدیریت كنترل پروژه مزیت هایی دارد كه هیچگاه یك مهندس صنایع نمیتواند بهتر از مهندس عمران در پروژه های عمرانی مدیریت پروژه را بر عهده بگیرد.

از نظر چارت سازمانی كنترل پروژه در صدر و غیر مستقیم اعمال سرپرست كارگاه را بررسی میكند و در واقع نمایشگر مشكلات و مزایای پروژه میباشد.


مطالب مشابه :


معرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه MSP و Primavera

مدیریت پروژه حرفه ای - معرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه MSP و Primavera - کلیه مباحث مربوط به مدیریت
مهندسی مدیریت پروژه (MSP)

مهندسی مدیریت پروژه تلفیق علم ، هنر و فن است و به منظور آموزش برای انجام فعالیت های آماده
برآورد پروژه با msp

مدیریت پروژه حرفه ای - برآورد پروژه با msp - کلیه مباحث مربوط به مدیریت پروژه در ایران و جهان
MSP چیست؟

MSP چیست؟ Microsoft Project چیست؟ نرم افزاریست برای مدیریت زمانی پروژه های بزرگ و كوچك و حتی كنترل
دانلود رایگان کتاب آموزش گام به گام Microsoft project 2010

مدیریت پروژه حرفه ای معرفی نرم افزارهای مدیریت پروژه MSP و Primavera ;
برچسب :