نمونه سوالات برق صنعتی رشته برق


بسمه تعالی

 

1 - مدت زمانی که طول میکشد تا یک سیکل بوجود آید را  ......... می گویند.

      الف) پریود                           ب) فرکانس                                   ج)طول موج                                د)ثابت زمانی

 

2-منحنی روبرو مربوط به چه مصرف کننده ای است؟

      الف) خازنی                           ب) اهمی

         ج) سلفی                               د) خازنی اهمی

 

3- در شکل مقابل ولتاژ بین نقاط را مشخص کنید؟

الف) 54 ولت                              ب)  64 ولت  

   ج )30 ولت                                د)7.5 ولت                  

 

4- فرکانس یک آلترناتور به ترتیب با سرعت وجفت قطبها چه رابطه ای  دارد؟

الف) معکوس-مستقیم                 ب) مستقیم- معکوس                    ج) معکوس- معکوس                  د) مستقیم – مستقیم

 

5- دریک موتور تکفاز دو خازنی بترتیب خازنهای راه انداز و رانینگ از چه نوع هستند؟

الف)روغنی – الکترولیتی             ب) الکترولیتی - الکترولیتی          ج) روغنی -  روغنی                     د) الکترولیتی – روغنی

 

6- واحد ضریب خودالقاء .......... است.

الف) آمپر                                   ب) فاراد                                       ج) هانری                                     د) اهم بر متر

 

7- عوامل موثر در تعیین ظرفیت یک خازن کدام مورد است؟

الف)مساحت صفحات                ب) فاصله بین صفحات               ج) دی الکتریک بکاررفته بین صفحات     د) همه موارد

 

8- کدامیک از اجزاء زیر جزء قسمتهای کولیس نمی باشند؟

الف) خط کش                          ب) ورنیه                                    ج) نقاله                                           د) پیچ محکم کننده

 

9- بنا به چه دلایلی از روش راه اندازی ستاره- مثلث استفاده می شود؟

الف) کاهش افت ولتاژ شبکه      ب) افزایش گشتاور ماشین           ج) جلوگیری از صدمه دیدن ماشین           د) موارد الف وج

 

10- توان روی پلاک موتور از نوع........ و توان روی پلاک ژنراتور از نوع......... می باشد.

الف)مکانیکی- مکانیکی            ب) مکانیکی-الکتریکی              ج) الکتریکی- مکانیکی                   د) الکتریکی -  الکتریکی

 

11- در سلفهای سری اگر تمامی سلفها دارای اندوکتانس برابر باشند خواهیم داشت:

د)  1/L=L1/n                               ج) L=n                     ب) L=L1/n                  الف ) L= NL1

 

12- توان موتور در حالت ستاره......... برابر توان در حالت مثلث است.                                                   

الف) 3                                      ب)3 /1                                      ج) 3                                                د) 3/1 

      

13- دریک ترانس کاهنده، اگرولتازاولیه را دو برابر کنیم چه تغییری در ولتاژ ثانویه حاصل میشود؟

الف)نصف می شود                   ب) تغییری نمی کند                    ج) دو برابر می شود                         د) چهار برابر می شود

 

14- مقاومت یک هادی به چه عواملی بستگی دارد؟

الف) طول هادی                        ب) جنس هادی                          ج) دما                                             د)  هرسه مورد

 

15- مقاومتهای ترکیبی،سیم پیچی و لایه ای انواع مقامت از نظر ............. می باشند.

الف) جنس                               ب)    انواع کار                            ج)  ساخت                                      د) جنس و ساخت

 مطالب مشابه :


نمونه سوال مبانی برق دوم هنرستان

نمونه سوال مبانی برق دوم نمونه سوال مبانی برق دوم هنرستان. برق دوم هنرستان, سوالات
نمونه سوالات برق صنعتی رشته برق

نمونه سوالات برق اخبار هنرستان رشته برق دوم سوم نقشه کشی نمونه سوالات مبانی
نمونه سوالات رشته برق شاخه کاردانش

نمونه سوالات رشته برق اخبار هنرستان رشته برق دوم سوم نقشه کشی نمونه سوالات مبانی
نمونه سوالات هنرستان های فنی وحرفه ای وکاردانش

نمونه سوالات هنرستان فنی کاربردی مبانی برق سال دوم وسوم
طرح درس مبانی مخابرات و رادیو(تهیه شده توسط مهندس مرضیه نعمتی)

کارگاه برق و الکترونیک هنرستان تخته و گچ- کتابهای کمک درسی- نمونه سوالات نهایی دوم (فصل
سوالات چهار گزینه ای درس مبانی برق

یه سری تست مبانی برق. در صورت نیاز به نمونه سوالات درسای دیگه توی بخش نظرات عنوان درس رو
مبانی برق

گروه برق هنرستان کاردانش شهید باهنر سجاس نمونه سوالات مبانی برق.
مبانی برق نمونه سوال با جواب تشریحی نیمسال دوم 89-88

مبانی برق نمونه سوال با مبانی برق نیمسال دوم این وبلاگ نمونه سوالات جدید رشته
نمونه سوال برق صنعتی

نمونه سوال برق جهت دانلود نمونه سوالات برق صنعتی به برق صنعتی دوم دی
کتاب جدید التالیف مبانی برق سال دوم هنرستان

کتاب جدید التالیف مبانی برق سال دوم هنرستان کتاب مبانی برق جدید سوالات امتحان
برچسب :