کارت ارس وندی/ ارس وند کیست؟


هدف از صدور کارت ارس وندی:

 

- تشکیل بانک اطلاعاتی جمعیتی جهت استفاده در برنامه ریزی ها.

- فراهم سازی ارائه زمینه خدمات به شهروندان.

- حرکت به سمت تحقق دولت الکترونیک در محدوده منطقه آزاد ارس

 

هزینه :

-          هزینه افتتاح حساب و صدور کارت ارس وندی 50000 ریال می باشد که در باجه های مربوطه بهمراه سایر مدارک از متقاضیان اخذ خواهد شد.

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت ارس وندی:

شهروندان اصلی :

-          دو قطعه عكس 4*3 رنگي با زمينه سفيد

-          كپي و اصل تمامی صفحات شناسنامه

-          كپي و اصل كارت ملي

-          نمونه امضا

-          کروکی منزل

-          كپي و اصل اجاره نامه یا سند مالکیت تایید شده

-          کپی یا اصل یکی از قبوض ( آب، برق، تلفن و گاز )

-           یک عدد پوشه

تبصره: متولدین حداقل باید یک مقطع تحصیلی را در منطقه آزاد ارس گذرانده باشند.

شهروندان فرعی:  کلیه شهروندان ( به غیر از شهروندان اصلی ) اعم از شاغلین، سرمایه گذاران، ، کسبه و پیشه ور، بازرگانان، دانشجویان، فرهنگیان و فرهیختگان، کارمندان، کارمندان ادارات دولتی / شرکتهای تابعه، بازنشستگان و مقیم جزء شهروندان فرعی محسوب می شوند که با ارائه اسناد مثبته به شرح ذیل هویت آنها محرز خواهد شد:

        شاغلین ارس :

-          دو قطعه عكس 4*3 رنگي با زمينه سفيد

-          كپي و اصل کلیه صفحات شناسنامه

-          كپي و اصل كارت ملي

-          نمونه امضا

-          کروکی منزل

-          كپي مجوز معتبر اشتغال يا معرفي نامه از اداره كار و اشتغال سازمان.

-          كپي و اصل  اجاره نامه یا سند مالکیت تایید شده.

-          كپي و اصل صفحه اول دفترچه بیمه.

-          یک عدد پوشه

             سرمایه گذاران ارس:

-          دو قطعه عكس 4*3 رنگي با زمينه سفيد

-          كپي و اصل کلیه صفحات شناسنامه

-          كپي و اصل كارت ملي

-          نمونه امضا

-          کروکی منزل

-          كپي مجوز معتبر سرمايه گذاری از معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان.

-          كپي و اصل اجاره نامه یا سند مالکیت تایید شده

-          یک عدد پوشه

 

            كسبه و پيشه ور ارس:

-          دو قطعه عكس 4*3 رنگي با زمينه سفيد

-          كپي و اصل کلیه صفحات شناسنامه

-          كپي و اصل پشت و روي كارت ملي

-          نمونه امضا

-          کروکی منزل

-          كپي مجوز كسب و كار از معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان و یا مراجع ذیصلاح همچون اداره بازرگانی.

-          كپي و اصل اجاره نامه یا سند مالکیت تایید شده

-          یک عدد پوشه

             بازرگانان ارس:

-          دو قطعه عكس 4*3 رنگي با زمينه سفيد

-          كپي و اصل کلیه صفحات شناسنامه

-          كپي و اصل كارت ملي

-          نمونه امضا

-          کروکی منزل

-          كپي كارت بازرگانی معتبر از معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان.

-          كپي و اصل اجاره نامه یا سند مالکیت تایید شده

-          یک عدد پوشه

              دانشجویان ارس :

-          دو قطعه عكس 4*3 رنگي با زمينه سفيد

-          كپي و اصل کلیه صفحات شناسنامه

-          كپي و اصل كارت ملي

-          نمونه امضا

-          کروکی منزل

-          كپي و اصل كارت دانشجويی معتبر يا گواهي اشتغال به تحصيل از دانشگاه مربوطه

-          كپي و اصل اجاره نامه یا سند مالکیت تایید شده

-          یک عدد پوشه

 

             فرهنگیان و فرهیختگان ارس :

-          دو قطعه عكس 4*3 رنگي با زمينه سفيد

-          كپي و اصل کلیه صفحات شناسنامه

-          كپي و اصل كارت ملي

-          نمونه امضا

-          کروکی منزل

-          گواهی اشتغال به تدريس برای معلمان و استادان دانشگاه

-          كپي و اصل اجاره نامه یا سند مالکیت تایید شده

-          یک عدد پوشه

             كارمند سازمان منطقه آزاد ارس :

-          دو قطعه عكس 4*3 رنگي با زمينه سفيد

-          كپي و اصل کلیه صفحات شناسنامه

-          كپي و اصل كارت ملي

-          نمونه امضا

-          کروکی منزل

-          كپي و اصل كارت شناسايي معتبر يا كپي و اصل آخرين فيش حقوقي يا معرفي نامه از امور اداري سازمان منطقه آزاد ارس

-          یک عدد پوشه

           كارمندان ادارات دولتي / شركتهاي تابعه ارس :

-          دو قطعه عكس 4*3 رنگي با زمينه سفيد

-          كپي و اصل کلیه صفحات شناسنامه

-          كپي و اصل كارت ملي

-          نمونه امضا

-          کروکی منزل

-          معرفي نامه از اداره / شركت مربوطه مبنی بر شاغل بودن فرد در محدوده منطقه .

-          كپي و اصل اجاره نامه یا سند مالکیت تایید شده

-          یک عدد پوشه

            بازنشستگان:

-          دو قطعه عكس 4*3 رنگي با زمينه سفيد

-          كپي و اصل کلیه صفحات شناسنامه

-          كپي و اصل كارت ملي

-          نمونه امضا

-          کروکی منزل

-          ارائه کپی و اصل حکم بازنشستگی.

-          كپي و اصل اجاره نامه یا سند مالکیت تایید شده

-          یک عدد پوشه

          مقیم ( افرادی که هیچکدام از شرایط فوق را نداشته باشند ولی در محدوده منطقه آزاد ارس ساکن  باشند بعنوان شهروند مقیم شناخته می شوند. ) :

-          دو قطعه عكس 4*3 رنگي با زمينه سفيد

-          كپي و اصل کلیه صفحات شناسنامه

-          كپي و اصل كارت ملي

-          نمونه امضا

-          کروکی منزل

-          كپي و اصل اجاره نامه یا سند مالکیت تایید شده

-          یک عدد پوشه

تبصره  : افرادی که در احراز هویت آنها بیش از چند مورد از تقسیم بندیهای شهروندی مشاهده شد با لحاظ کد های مربوطه معرفی خواهد شد. بعنوان مثال اگر مشاهده شد فردی متولد جلفاست و از طرف دیگر دانشجوی یکی از دانشگاههای مستقر در محدوده است و همچنین كارمندان ادارات دولتي / شركتهاي تابعه ارس است کد ( 169) برای ایشان در نظر گرفته خواهد شد.

نحوه ثبت نام:

- تکمیل فرم ثبت نام

- تهیه مدارک مورد نیاز

- تحویل مدارک و فرم های تکمیل شده به باجه های کارت ارس وندی ( موسسه صندوق رفاه )1-به افرادی اطلاق می شود که حداقل 7 سال در منطقه آزاد ارس ساکن می باشند.


مطالب مشابه :


کارت ارس وندی/ ارس وند کیست؟

جامع ترین اخبار منطقه آزاد ارس و جلفا - کارت ارس وندی/ ارس وند کیست؟ - خبر،گزارش،تحلیل،دیدگاه
شروع صدور پلاک خودروی ارس با افتتاح مرکز شماره گذاری

نجفی به شروع صدور کارت ارس وندی برای شهروندان ساکن در منطقه آزاد ارس اشاره کرد و افزود:
مرکز شماره گذاری و صدور پلاک خودروهای وارداتی منطقه آزاد ارس افتتاح شد

نجفی به شروع صدور کارت ارس وندی برای شهروندان ساکن در منطقه آزاد ارس اشاره کرد و افزود:
ثبت نام پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران شروع شد

ارس نیــوز اخبار منطقه آزاد ارس ، جلفا پایگاه صدور کارت ارس وندی. وب سایت سرمایه گذاری در
صنایع دستی منطقه ارس در نمايشگاه ICCH پکن ارائه می شود

ارس نیــوز اخبار منطقه آزاد ارس ، جلفا پایگاه صدور کارت ارس وندی. وب سایت سرمایه گذاری در
نخستین نمایشگاه اتومبیل های خارجی در منطقه آزاد ارس افتتاح شد

ارس نیــوز اخبار منطقه آزاد ارس ، جلفا پایگاه صدور کارت ارس وندی. وب سایت سرمایه گذاری در
تصاویر چهارمین جشنواره ماهیگیری در منطقه آزاد ارس

ارس نیــوز اخبار منطقه آزاد ارس ، جلفا پایگاه صدور کارت ارس وندی. وب سایت سرمایه گذاری در
ارس قطب فناوری های پالایشگاهی و پتروشیمی می شود

ارس نیــوز اخبار منطقه آزاد ارس ، جلفا پایگاه صدور کارت ارس وندی. وب سایت سرمایه گذاری در
شرکت فخر آذربایجان واحد نمونه صنعتی و معدنی برگزیده شد

ارس نیــوز اخبار منطقه آزاد ارس ، جلفا پایگاه صدور کارت ارس وندی. وب سایت سرمایه گذاری در
کسب رتبه دوم برترین صادر کننده غیر نفتی کشور توسط شرکت فخر آذربایجان

ارس نیــوز اخبار منطقه آزاد ارس ، جلفا پایگاه صدور کارت ارس وندی. وب سایت سرمایه گذاری در
برچسب :