مهارت های نوشتاری ( درس دهم رنج هایی کشیده ام که مپرس )

1- کلمه های ستون راست جدول با کدام بخش کامل می شود و به کار می رود

کلمه گی ترین گذار نده
اندیشمند ------- اندیشمند ترین ------ -----
جاودانه جاودانگی جاودانه ترین ------ -----
مفصّل ------- مفصّل ترین ------- -----
خوان ------- --------- ------- خواننده
سرمایه ------ -------- سرمایه گذار ------
بیش ------- بیشترین -------- ------
همسایه همسایگی -------- ------- ------2- جدول زیر را کامل کنید
کلمه – فضلّا – کتاب – متون - کلمات - فاضل – کتب- فصل – متن – ریاضیات فصول – ریاضی
مفرد جمع
فاضل فضّلا
متن متون
کلمه کلمات
کتاب کتب
فصل فصول
ریاضی ریاضیات
3- کلمه های زیر را به شکل مناسب جمع ببندید .


کلمه / علامات جمع ان ها ات
استاد استادان استادها ------
لحظه ------- لحظه ها لحظات
لغت نامه ------- لغت نامه ها -------
اطّلاع ------- ------------ اطلاعات
روستا ------- روستاها -------
تعطیل ------- --------- تعطیلاتاملاء

1- کلماتی را که در آن ها یکی از شکل های صدای (( س )) وجود دارد ، از درس  پیدا کنید و بنویسید .
مپرس – شمسی – است – سپاهی – غلامحسین – اثر – فرانسوی – مفصل ترین – فارسی – سال – صد – اساسی ترین – بسیاری – فردوسی – جست و جو – هستند – روستا ها – اشخاص – صحیح – استادان - نثر – سختی – می نویسد – کسی – نرسانیده- سپس – بستر – بر می خاستم – سنگین – ستمکار – اسلحه - مسلّح – معاصر – دانست – سرشار – آثار – اسفند – سرانجام – سخن – نشسته – صمیمی – سیّد – سکوت – سپری – سستی – فرو می بست – شکست – ساکت – پرسید – رسیده ام – پس

2- شش کلمه بنویسید که آخر آنها مانند کلمه ی (( مجداداً ))(تنوین )دار باشد .
فوراً - ظاهراً- سهواً - عمداً - غالباً - حتماً - باطناً -اولاً3-باتوجه به معنی ، گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.
 
حیات = زندگی -----> گزینه ی صحیح                      حیاط = زندگی


نگارش


1- از بین کلمه های زیر شش کلمه را انتخاب کنید و هر دو کلمه را در یک جمله بکار ببرید.
 

تعلیم – غالباً – اشخاص – سرشار – عشق – معاصر –حافظه – جامع- همکاری
1- عشق به تعلیم کار آموزش را برای معلمان آسان می کند
2- اشخاص موفق در زندگی غالباً افراد پر تلاشی هستند
3- تعدادی هنرمندان معاصر برای خلق آثار خود با یکدیگر همکاری دارند

2-متن زیر را تا سه سطر ادامه دهید .
اگر به جای دوستان دهخدا بودم . بیشتر با او در باره لغط نامه اش صحبت و همکاری می کردم و از تبحر او در ادبیات بیش تر استفاده می بردم . سعی می کردم زمان بیشتری را با او باشم تا از گنج وجود او بیشتر استفاده کنم که بعد ها از نبود او حسرت نخورم . مردی بزرگ که لغت نامه ای بزرگ برای ما به یاد گار گذاشت . باشد که با استفاده واژگان زبان پارسی زحمات او ارج بنهیم .3- با استفاده از کلمات زیر یک بند بنویسید .

جمع آوری – تحقیق – اندیشمندان – آثار - تاثیرگذار


1- جمع آوری و تحقیق درمود آثار تاثیر گذار اندیشمندان مفید است . 2-جمع آوری مطالب دانشمندان قرون گذشته و تحقیق در خصوص اندیشه ها و آثار آن ها در بهره برداری از فرصت های تحقیقاتی اندیشمندان روز گار معاصر بسیار تاثیر گذارو سودمند خواهد بود

4- جملات زیر را بخوانید و آن ها را با سلیقه ی خود به گونه ای کنار هم قرار دهید که به صورت یک انشاء در آید . در صورت نیاز کلمه ها یا جملاتی اضافه کنید .
با جهد و کوشش می توان رضای خالق بی چون را جلب نمود . دعوی برتری از دیگران . کبر ، انسان را از همه افراد پست ، پست تر می کند . فرمانبر خدا و نگهبان خلق بودن ، چه حس خوبی به انسان می دهد . جوان مرد بودن و آدمیّت از نشانه های علم است که در انسان جلوه می کند .با صبر و کوشش می توان به خوشبختی رسید .
کبر ، دعوی برتری از دیگران است . کبر ، انسان را از همه افراد پست ، پست تر می کند . برای شکستن کبر باید فر مانبردار خدا باشیم . فر مانبردار خدا و نگهبان خلق بودن از نشانه های جوانمردی است . جوان مرد بودن و آدمیّت از نشانه های علم است که در انسان جلوه می کند . فر مانبردار خدا و نگهبان خلق بودن چه حس خوبی به انسان می دهد انسان احساس می کند می رتواند رضایت خالق را به دست بیاورد برای اینکار باید جهد و کوشش نمود . آری با جهد و کوشش می توان رضای خالق بی چون را جلب نمود .در این راه باید صبر داشت چون با صبر و کوشش می توان به خوشبختی رسید .


کارگاه نویسندگی

مقایسه

یکی از راه های پرورش ذهن و تقویّت توانایی نوشتن ، به کار گیری مقایسه است مقایسه بیان تفاوت ها و شباهت های میان دو یا چند چیز است .

1- دو تصویر زیر را باهم مقایسه کنید
1- این دو تصویر را می توان از جنبه ی فرد گرایی و گروه گرایی تفسیر کرد واین که اتحاد هم زیبایی ظاهری دارد
و هم مفهوم باطنی .
2- در یک طرف این تصویر یک گل محمدی زیبایی را می بینیم که این گل علاوه بر این که یاد آور پیامبر عظیم الشان اسلام است و از یک طرف دیگر آن فوایدش از جمله بوی خوش برای رایحه در مانی ،استفاده از برگ خشک آن و... به ذهنمان می رسد و در طرف دیگر این تصویر یک باغ گل لاله را می بینیم و می دانیم که لاله در فرهنگ ما یاد آور جان و خون پاک شهیدان است .

2- یک درس از کتاب فارسی را با یک درس از کتاب علوم مقایسه کنید و نتیجه را در چهار سطر بنویسید .

این فعالیت به عهده ی دانش آموز است


3- مصراع (( رنج هایی کشیده ام که مپرس )) را برای پدر یا مادر خود بخوانید و سپس نظر آن ها را درباره ی زحماتی که برای شما کشیده اند ، بپرسید .با دقّت به سخنان آنان گوش دهید و درپایان آنچه را شنیده اید در پنج سطر بنویسید .
این فعالیت به عهده ی دانش آموز است


4 – فهم خود را از ضرب المثل (( کار نیکو کردن از پر کردن است ))، در یک بند بنویسید .
برای انجام هر کاری باید تمرین و ممارست زیاد داشته باشیم تا بتوانیم بر آن کار تسلط پیدار کنیم و بتوانیم آن کار را درست و به موقع انجام دهیم و نتیجه ی خوب بگیریم.


مطالب مشابه :


دانلود+فارسی چهارم دبستان مهارت های نوشتاری+93-94

آموزگار ابتدایی : اول تا ششم - دانلود+فارسی چهارم دبستان مهارت های نوشتاری+93-94 - (دوم2دبستان
مهارت های نوشتاری ( درس یازدهم عطّار و مولانا جلال الدّین محمّد )

پایه ششم دبستان شهدای والفجر کنگاور - مهارت های نوشتاری ( درس یازدهم عطّار و مولانا جلال
امتحان فارسی و مهارت های نوشتاری درس‌های 9 و 10

پــایه‌ ششم ، دبستان شاهــــــــــــــد - امتحان فارسی و مهارت های نوشتاری درس‌های 9 و 10
مهارت های نوشتاری ( درس دهم رنج هایی کشیده ام که مپرس )

پایه ششم دبستان شهدای والفجر کنگاور - مهارت های نوشتاری ( درس دهم رنج هایی کشیده ام که مپرس
دانلود+فارسی مهارت های نوشتاری+دوم+جديد

مهارت های نوشتاری+دوم+جديد - (دوم2دبستان هیأت امنایی شهید هاشمی نژاد+پنجم و ششم ششم دبستان.
ارزشیابی مهارت های نوشتاری- الف: املای فارسی ششم

ارزشیابی مهارت های نوشتاری- الف: املای فارسی ششم. املای فارسی : کتبی (20 نمره) - ارزشیابی
ارزشیابی املا و انشا فارسی ششم دبستان

ارزشیابی مهارت های نوشتاری- الف: املای فارسی ششم . املای فارسی : کتبی (20 نمره) - ارزشیابی
برچسب :