جملات کوتاه درباره آرزو

جملات کوتاه درباره آرزو

" نرسیدن به آرزوها دردناك است، ولی رسیدن به آرزوها هم می تواند به همان اندازه دردناك باشد؛ زیرا همه چیز گذرا است.
بیل هریس "

" هنگامی كه اراده می كنید به آرزو و یا هدفی برسید، هرگز اجازه ندهید هیچ كس یا هیچ چیزی شما را بازدارد.
اریک تیلر "

" هر آرزو و هدفی كه داشته باشید، ممكن است از راههایی كه فراتر از مرز انگاره ی شما است به حقیقت تبدیل شوند.
دایانا رابینسون "

 

" آرزومندی، بزرگترین امتیاز در این جهان است. آرزومندی، سبب كسب پول، قدرت و نفوذ می شود.
هنری چستر "

" خوشبخت، كسی است كه آرزوهای بسیار دارد و آرزومند است كه برای برآوردن آنها گام هایی بردارد.
زیگ زیگلار "

" انسان آرزومند جهانی است كه در آن خیر و شر آشكارا تشخیص دادنی باشند، زیرا در او تمایل ذاتی و سركش داوری كردن پیش از فهمیدن، وجود دارد
میلان کوندرا "

" چه شكوهی دارد این جهان، در چشم كسی كه با دلی آرزومند در زیر آسمان پر جبروت و درخشان به پیش می رود
هنری لانگ فلو "

" من آنچه را كه آرزو نمی كنم، آرزو می كنم و از آن چیزی دوری می گزینم كه ندارم. من نه می توانم هیچ باشم و نه همه چیز؛ من پل گذر میان آنی كه ندارم و آنی كه نمی خواهم، هستم.
فرناندو پسوا "

" آرزوهای هر كس نتیجه ی تجربه های زندگی او است.
اریك نیوتن "

" آرزوها زاده ی تصادف نیستند؛ آنها از راه عادت در انسان تكوین می یابند
اریك نیوتن "

" وقتی كه انسان با تمام وجود چیزی را آرزو می كند، به روح جهان نزدیكتر است و روح جهان، نیرویی همواره مثبت است
پائولو كوئیلو"

" اگر تو قلبت را خوب بشناسی، هیچ وقت تو را غافلگیر نخواهد كرد؛ چون تو آرزوها و رویاهایش را خواهی شناخت و می توانی آنها را به حساب آوری
پائولو كوئیلو"

" خواسته ها، آرزوهای ما هستند و نیازها، ضرورتهای ما؛ نیازها برای دستیابی به كامیابی و كامروایی، ضروری هستند.
اسپنسر جانسون "

" آرزوهای واپسین دم زندگی، خانه بزرگتر و ثروت بیشتر نیست، بلكه دوست داشتن دیگران، رسیدگی به خود و بهبود روابط با دیگران است.
کن بلانچارد "

" هر آرزویی بدون پژوهش و تلاش، سترون (عقیم) باقی می ماند
ارد بزرگ "

" آرزوی یك خوشبختی بزرگتر، پیوسته ما را از لذت خوشبختی ای كه از آن بهره مند هستیم باز می دارد.
ژان دوال "

" وقتی دوست می داری، دلت می خواهد زنده باشی و وقتی كینه می ورزی، آرزوی مرگ می كنی.
کنفسیوس "

" هدف و آرزوی ما باید به كار انداختن زندگی باشد، نه لذت بردن از زندگی.
مکدف "

" آرزو دارم كه تا آخرین لحظه، وجودم ثمره بخش باشد و هنگامی بمیرم كه هیچ كاری از من برنیاید.
جرج برنارد شاو "

" آرزو ریشه حیات ماست. اگرچه این ریشه بتدریج حیات ما را می سوزاند، اما همین ریشه مایه زندگی است.
نیچه  "

" مرگ آرزویی جز این ندارد كه به وعده‏ای كه در صبح زندگی داده است وفا كند. به بیان جدّی‏تر شیرینی و گرمی لبخند مرگ كمتر از لبخند زندگی نیست.
ژرژ برنانوس "

http://www.abvab.com

 


مطالب مشابه :


جملات کوتاه درباره آرزو

پیک موفقیت - جملات کوتاه درباره " هدف و آرزوی ما باید به كار انداختن زندگی باشد، نه لذت
راد برای همه شما آرزوی موفقیت میکنه ...

جملات زیبا و دلنشین راد - راد برای همه شما آرزوی موفقیت میکنه - از دل نوشته هایم ساده نَگذر
نکاتی برای موفقیت دانش آموزان

جملات زیبا - زیباترین جملات و عکس های * عدم موفقیت در یک آزمون به معنای شکست
با آرزوی موفقیت......

ツکافه معروفツ - با آرزوی موفقیت - همه چیز با پنج معروف
جملات تاکیدی مثبت

پله‌های موفقیت - جملات تاکیدی اصول و پله‌های موفقیت و پیروزی در و با آرزوی بهترین ها
موفقیت،بزرگترین آرزوی بشر

راز اندیشه - موفقیت،بزرگترین آرزوی بشر - شما آن طوری که فکر می کنید هستید، نیستید.بلکه آن
در آرزوی موفقیت

در آرزوی موفقیت. برای تو که جملات ماندگار فرزانگان و
جملات تفکر بر انگیز

موفقیت - جملات تفکر بر دیدار با شما در بلندترین قله موفقیت اگر شما هم آرزوی بزرگی در
جملات کلیذی درباره موفقیت

راهکارهای شبکه و امنیت - جملات کلیذی درباره موفقیت - مباحث کلی در زمینه شبکه و امنیت شامل
برچسب :