رتبه 21 پذیرش دانشگاه تهران

رتبه 21 روح اله سلیمانی پذیرش دانشگاه تهران

متون حقوقی : ۲۶.۶۷

متون فقه : ۷۵.۴۴

جزای عمومی : ۸۲.۲۲

جزای اختصاصی : ۸۶.۶۷

دادرسی کیفری : ۷۳.۳۳

معدل ۱۵.۶۶

منبع:http://s860.mihanblog.com/post/130


مطالب مشابه :


دفترچه و کلید ارشد حقوق 1393

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 1393 - دفترچه و کلید ارشد حقوق 1393 - تخمین رتبه کارشناسی ارشد
برنامه محاسبه درصد

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 1393 - برنامه محاسبه درصد - تخمین رتبه کارشناسی ارشد جزا و
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 1393 - قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ - تخمین رتبه
نمونه کارنامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی 1393

تخمین رتبه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی تخمین رتبه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی .
اعتراض به سوال 125جزای اختصاصی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 1393 - اعتراض به سوال 125جزای اختصاصی - تخمین رتبه کارشناسی
تخمین رتبه کارشناسی ارشد حقوق

تخمین رتبه کارشناسی ارشد رشته حقوق + آموزش مثلا داوطلب گرایش جزا و جرم شناسی این درصدها
انتخاب رشته شهر تحصیلی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 1393 - انتخاب رشته شهر تحصیلی - تخمین رتبه کارشناسی ارشد جزا
رتبه 21 پذیرش دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 1393 - رتبه 21 پذیرش دانشگاه تهران - تخمین رتبه کارشناسی ارشد
برچسب :