ج+ل+ق +یا ک+ف د+س+ت+ی +یا اس+ت+م+نا

جلق یا کف دستی یا استمنادهم از گناهان کبیره ای که بر آن وعده ی عذاب داده شده استمنا است وآن بیرون کردن منی خود است از اه غیر طبیعی مانند مالیدن به دست یا سایر اعضا خود یا اعضا دیگری غیر از همسر.در آخر کتاب حدود جواهر می نویسد هر کس با دستش یا عضو دیگرشاستمنا کند باید تعزیر شودچون کار حرامی بلکه کبیره ای را مرتکب شده است.امام صادق (ع)می فرماید:گناه بزرگی است خداوند در قرآن مجید ازان نهی فرموده و استمنا کننده مثل این است که با خود نکاح می کند و اگر کسی را که چنین کاری می کند بشناسم با او هم خوراک نخواهم شد.از امام پرسیدند از کجای قرآن حکم آن فهمیده می شود امام صادق(ع) فرمود :هر کس باغیر از همسر و کنیزش شهوتش را دفع کند ایشان تجاوز کارانند.امام صادق (ع) می فرماید :سه دسته اند که خدا با ایشان سخن نمی گوید و به نظر رحمت به ای شان نمی نگرد وپاکشان نفرموده وبرایشان اعضاب درد ناکی است کسی که موی سفید ش را بکند (تا نمایش دهد که جوان است)وکسی که به وسیله عضو خودش شهوتش را خارج کند وکسی که با او لوات کرده شود.رسول خدا (ص) می فرماید :هر کس با دستش شهوتش را بیرون کند ملعون است.متاسفانه به علت مشکلات بیش از حد ازدواج جوانان این مرض خانمان سوز و گناه کبیره شیوع فوق العاده ای پیدا کرده که خواسته یا نا خواسته جوانان را به انواع بیماری ها دچار می کند ووظیفه ی پدر ومادر هاست که مراقب فرزندان باشند.مضرات:دید چشم را ضعیف میکند کم شدن خون پریدگی رنگ نقصان قوای حافظه لاقری- بی اشتهایی-کج خلقیقوی اراده ضعیف شده و قوتی به عمل خود پی می برن آنقدر اراده ندارند که آن را ترک کنند.غده ی سازنده ی منی کوچک وکوچک شده وپس از مدتی دیگر قادر به تولید منی نمی باشدواگر این گونه نشد فرد دچار کندی انزال-سرعت انزال-سیلان منی-عدم نعوظ و......... .چه بسا دیده شده پس ازمدتی از افرادی که استمنا می کنندبه جای ادرار خون از آنها خارج می شود. خطر مرگ در انتظار آنهایی است که استمنا می کنند زیرا که بدون احساس شهوانی وبدون اینکه لذتی ببرند بلا انقطاع منی از آنها دفع می گردد وهمین امر باعث می شود که در حین راه رفتن بارها زمین بخورند واز هوش بروند.از هر ده نفر در تیمارستان تهران نه نفر معتاد به استمنا هستندو.......... .منبع کتاب گناهان کبیره -شهید آیت الله دستغیب(ره)جلد ۲.اما می توان این کار را ترک کرد زیرا خواستن توانستن است.راه حل ها:1-ازدواج2-استفاده از ماسه های داغ ساحل3-استحمام با آب سرد 4-خوردن کباب برره هفته ای چهار بار 5-بستن کمر بند موقع خواب 6-نگاه نکردن و تصور نکر دن مناظر شهوت انگیز 7-خوردن گل گاو زبان8-دمکرده ی دارچین9-خوردن شیر نارگیر و تخم مرغ 10-دل و قلوه و........ .11-پیاز خام۱۲-عسلمنبع کتاب طبیب خانواده-تالیف :اسمعیل اژدریالبته این موردها برای بهبود سیلان منی است نه جلق ولی 3تا4مورد آن برای ترک جلق مفید است که شامل موردهای 1و2و3و4و6و7و8و9و10و۱۲ودر ضمن افراد مبتلا به جلق باید از جاهای خلوت دوری کنند.اما ممکن سیلاب منی علت دیگری به جز جلق داشته باشد واگر شما جلق نمی زنید ولی سیلاب منی داریدمی تئاند طبق کتاب طبیب خانواده یا فلج کیسه های منی یابیماری مجاری ادرار باشد البته از بین هزار نفر به سختی یک نفر پیدا می شود که به علت بیماریهای بالا به سیلان منی دچار شده باشد.برا آمرزیده شدن خود ونویسنده ی کتابهای بالا واین جانب صلوات.


مطالب مشابه :


نوع خوابیدن با شخصیت شما در ارتباط است!

آنها در طول شب کمتر از خواب می پرند ولی خواب آرامش لباس عروس2011 سرویس های جستجوگر و
روانشناسی

مطالعه کردن ، صحبت کردن ، ورزش کردن ، خوابیدن ، حرف زدن در خواب لباس عروس2011 سرویس های
تقدیم به کسی که...

کی بود که با نگاه تو خواب و خیال عشق و دید لباس عروس2011 سرویس های
دانلود و آکورد آهنگ گل گلدون

اگه باد از سره زلف تو نگذره من ميرم گم ميشم تو جنگل خواب. Am لباس عروس2011 سرویس های
ج+ل+ق +یا ک+ف د+س+ت+ی +یا اس+ت+م+نا

5-بستن کمر بند موقع خواب . لباس عروس2011 سرویس های جستجوگر و مسنجر
دافـــــــــ هـای خـوشـگـل ایـرانـی

مزون لباس, نامزدی, کفش عروس2011 رایگان،سرویس رایگان تعبیر خواب رازهای
اشعار تنهایی

و كاش پاسبان چشمانم وقتي كه چشمانت با نگاهي نگاهم را دزديد ، در خواب عروس2011 لباس عروس
برچسب :