اطلاعیه مهم ثبت نام آزمون استخدامی صندوق تامین اجتماعی

Flash version 9,0 or greater is requiredYou have no flash plugin installed
Click here to download latest version /**/ صندوق تامین اجتماعی به منظور تکمیل کادر واحدهای تابعه خود ، داوطلبان واجد شرایط را  براساس ضوابط استخدامی در قالب قرارداد پیمانی آئین نامه استخدامی صندوق درسراسر کشوراز طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و طی مراحل گزینش به شرح ذیل استخدام می نماید. عناوین شغلی در2 بخش بیمه و درمان در قالب فایلpdf  به شرح ذیل قابل دانلود و مشاهده می باشد: • دانلود عناوین شغلی واحد های بیمه ای • دانلود عناوین شغلی واحد های درمانی  الف- شرایط عمومی :1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.2- اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی.3- دارا بودن حداقل 20 سال و حداکثر 35 سال تمام.(درمشاغل خاص حداکثر40سال تمام)4- دارا بودن تحصیلات و دانش تخصصی و توانایی های لازم برای انجام وظایف و مسئولیتهای شغل مورد نظر.5- دارا بودن کارت پایان خدمت زیر پرچم(دوره ضرورت) و یا معافیت دائم برای مردان به هنگام ثبت نام .6- داشتن سلامتی جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.7- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.8- استخدام افرادی که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا آراء قانونی مراجع ذیصلاح به مجازاتهای اخراج، بازنشستگی، بازخرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده اند ممنوع است.ب- شرایط اختصاصی: 1- مقاطع و رشته های تحصیلی مورد نیاز در دوبخش بیمه و درمان صندوق برابر جدول شماره (یک) و( دو) مندرج در این آگهی خواهد بود.2- شرایط سنی و مقطع تحصیلی و معدل کل نیروهای مورد نیاز  به شرح ذیل تعیین می گردد:1/2- دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم با شرط معدل حداقل 12 و شرط سنی حداکثر 25 سال تمام2/2- دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم در رشته تحصیلی بهیاری بدون شرط  معدل و با شرط سنی حداکثر 30 سال.3/2- دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم با شرط معدل حداقل 12 و شرط سنی حداکثر30 سال تمام4/2- دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس با شرط معدل حداقل 12 و شرط سنی حداکثر30 سال تمام.5/2- دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس با شرط معدل حداقل 14 و شرط سنی حداکثر 32 سال تمام.6/2- دارندگان مدرک تحصیلی دکترای عمومی با حداکثر40 سال تمام.تبصره 1- مدت خدمت سربازی، طرح لایحه نیروی انسانی، انجام خدمات قانونی، مدت اشتغال متقاضیان استخدام در واحدهای تابعه صندوق (باستثناءشرکت هاوموسسات تابعه ) با ارائه گواهی پرداخت حق بیمه و اشتغال دال بر تأیید مراتب مذکور و سنوات ارفاقی مندرج در قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان در مورد ایثارگران به حداکثر شرط سنی مندرج در شرایط فوق ، مشروط به اینکه تا تاریخ 31/4/91 از حداکثر 35 سال و برای رشته های دکترا 40 سال تمام تجاوز ننماید، اضافه می گردد.تبصره 2- فرزندان معززشاهد وفرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر متقاضی استخدام از طریق آزمون استخدامی از شرط معدل و سن مشروط به اینکه تا تاریخ 31/4/91 از حداکثر 35 سال و برای عناوین شغلی پزشک40 سال تمام تجاوزننماید ، معاف می باشند.3- معافیت پزشکی داوطلبان در صورت قبولی در آزمون استخدامی (کتبی، مصاحبه) صرفاً پس از  تأیید واحد طب کار مدیریت درمان استان مربوطه مبنی بر توانائی انجام امور در عنوان شغلی مورد تقاضا قابل پذیرش خواهد بود.4- دارا بودن گواهی پایان طرح لایحه نیروی انسانی و یا معافیت از آن در مورد فارغ التحصیلان  رسته بهداشتی و درمانی و پزشکان به هنگام ثبت نام الزامی می باشد.5- عدم اشتغال و همچنین نداشتن تعهد انجام کاردرسایرسازمانها ، شرکت های دولتی و سازمان های وابسته به دولت وموسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکرنام است به هنگام انعقاد قرارداد وشروع بکار درصندوق الزامی می باشد.6- عدم اشتغال به تحصیل ویا نداشتن مدرک  تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی مورد تقاضا به هنگام ثبت نام الزامی است. بدیهی است انصراف ازتحصیل دانشجویان متقاضی استخدام وتسویه حساب با دانشگاه مربوطه می بایست قبل از تاریخ ثبت نام صورت پذیرد . 7-  داوطلب بومی به کسی اطلاق می شود که محل تولد و یا محل اخذ 2 مقطع از 3 مقطع تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی و متوسطه) وی در یکی از شهرستانهای استان مورد تقاضا باشد. تبصره1 : فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتی که محل سه سال از سنوات تحصیلی آنها (اعم از ابتدائی ، راهنمائی و یا دبیرستان ) با محل مورد تقاضای استخدامی یکی باشد نیز بومی تلقی می شود.تبصره2: داوطلبان بومی شهر مورد تقاضا در مقایسه با داوطلبان بومی استانی و داوطلبان بومی استان در مقایسه با داوطلبان غیر بومی درصورت کسب حد نصاب امتیاز لازم درشرایط مساوی از الویت برخوردار خواهند بود.8- فرزندان همکاران شاغل و بازنشسته از امتیاز اولویت مربوطه برخوردار خواهند شد. ج – توضیحات:1- با عنایت به قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام، مدت حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل به میزان مدت بستری، مدت اسارت در مورد داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروههای ضدانقلاب درآمده اند به میزان مدت اسارت و افراد خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان ازکارافتاده کلی که قادر بکار نمی باشد و مفقودالاثرها (فرزندان، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر) تا میزان 5 سال در صورت ارائه گواهی از مراجع ذیصلاح درمرحله مصاحبه به حداکثر شرط سنی مندرج در این آگهی قابل افزایش خواهد بود، مشروط به اینکه مجموع سن داوطلب و مدت قابل افزایش خواهد بود ،  مشروط به اینکه تا تاریخ 31/4/91 از حداکثر 35 سال و برای رشته های دکترا 40 سال تمام تجاوز ننماید.2- متقاضیان در صورت دارا بودن سابقه خدمت درقالب قرارداد ماده 20 آئین نامه استخدامی بصورت تمام وقت از امتیاز پیش بینی شده در مرحله مصاحبه برخوردار می گردند.د- مواد عمومی آزمون:1- ریاضیات وآمار مقدماتی 2- معارف اسلامی 3-زبان و ادبیات فارسی 4- زبان انگلیسی   5- شناخت تأمین اجتماعی 6- اطلاعات عمومی 7- آشنایی مقدماتی با رایانه.* اقلیت های مذهبی از پاسخگوئی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند وامتیازآن درسایر مواد آزمون توزیع می گردد.ضمناً از متقاضیان در رشته های پزشکی و پیراپزشکی و همچنین متقاضیان در عناوین شغلی کارشناس فن آوری اطلاعات، حقوق، کارشناس تعمیرات و تجهیزات پزشکی و سایر موارد حسب نیاز علاوه برآزمون عمومی، آزمون تخصصی  منطبق با رشته تحصیلی نیز بعمل خواهد آمد. آزمون تخصصی در مقطع و رشته  تحصیلی عنوان شغلی مورد تقاضا انجام خواهد شد.*دانلودجزوه شناخت تامین اجتماعی* تذکرات:1- وجوه پرداختی در هیچ مورد قابل استرداد نخواهد بود.2- در هرمرحله از مراحل استخدام چنانچه خلاف اطلاعات اعلام شده محرز گردد، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم ودرصورت اشتغال بکار این قبیل متقاضیان طی ابلاغ مربوطه از خدمت در صندوق اخراج می گردند.3- تاریخ و محل برگزاری آزمون و همچنین نحوه دریافت کارت ورود به جلسه متعاقباً از طریق سایت رسمی صندوق و با کد رهگیری ثبت نام قابل پیگیری خواهد بود.* توضیحات:آندسته از متقاضیانی که در عداد پذیرفته شدگان آزمون استخدامی کتبی به میزان دو برابر ظرفیت مجوزهای صادره در عناوین شغلی مربوطه پذیرفته شده اند می بایست نسبت به ارائه مدارک مشروحه ذیل حسب اعلام اداره کل /مدیریت درمان استان ذیربط در موعد مقرر قبل ازبرگزاری آزمون مصاحبه اقدام نمایند.*اصل وکپی تمام صفحات شناسنامه .*اصل وکپی آخرین مدرک تحصیلی .*اصل وکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (کپی پشت وروی کارت)*اصل و کپی گواهی انجام خدمت طرح لایحه نیروی انسانی در مورد پیراپزشکان و گواهی انجام تعهدات قانونی در مورد پزشکان .*اصل وکپی مقاطع تحصیلی در مورد داوطلبان بومی تا سطح دیپلم کامل متوسطه مطابق با شرایط مندرج در بند 7 آگهی تحت عنوان شرایط اختصاصی .*اصل گواهی صادره از مراجع ذیصلاح در خصوص داوطلبان مشمول بند یک قسمت "ج" *ارائه آخرین حکم حقوقی ویا بازنشستگی  جهت داوطلبانی که والدین آنان در عداد کارکنان صندوق  میباشند.*سایر مدارک و مستندات لازم حسب مورد.   لیست مشاغل و رشته های شغلی مورد نیاز بخش بیمه ایدر آزمون استخدامی سال 1391 (جدید)  جدول شماره یک ردیف     رسته شغلی   مدرک تحصیلی عناوین دروس تخصصی آزمون   دیپلم لیسانس فوق لیسانس 1 کارشناس امور بیمه ای   مدیریت (دولتی -بازرگانی - بیمه - مالی -صنعتی) - آمار- حسابداری -علوم اقتصادی (نظری و بازرگانی ) حقوق مدیریت (دولتی -بازرگانی - مالی -صنعتی- سیستم ها و روشها- سیستم و بهره وری)    - آمار اقتصادی و اجتماعی- MBA - اجرائی –توسعه اقتصادی و برنامه ریزی – برنامه ریزی و تحلیل سیستم های اقتصادی - آمار و آمار بیمه(آکچویری) - حقوق (خصوصی وعمومی)  1--تئوریهای مدیریت 2-اقتصاد خرد وکلان 3-حسابداری1 و2 2  کارشناس امور مالی   حسابداری - مدیریت مالی حسابداری - حسابرسی - مدیریت مالی  1-حسابداری مالی 2-حسابرسی 3- حسابداری  1و2 وپیشرفته 4- حسابداری صنعتی 3 کارشناس آمار    آمار وآمار کاربردی  آمار     ( بیمه(آکچویری) ، اقتصادی و اجتماعی )  1-آمارکاربردی (روشهای آماری ،رگرسیون ،نمونه گیری 2-آمارنظری ، احتمال وکاربردآن ، آمارریاضی 1و2) 4 کارشناس امور اداری   مدیریت (دولتی - صنعتی - بازرگانی ) مدیریت (دولتی -بازرگانی - صنعتی- مالی -سیستم ها و روشها - سیستم و بهره وری ) MBA - اجرائی  1--تئوریهای مدیریت 2-رفتار سازمانی 3-مدیریت منابع انسانی 5 کارشناس فرابری داده ها    مهندسی کامپیوتر (نرم افزار -سخت افزار) و فن آوری اطلاعات مهندسی کامپیوتر (نرم افزار -سخت افزار) و فن آوری اطلاعات  1-کامپایلر،زبانهای برنامه سازی ،طراحی الگوریتم ،پایگاه داده 2-مدارهای الکتریکی ،الکترونیک دیجیتال ،انتقال داده 3-ساختمان داده ها ،نظریه زبانها و ماشین ها ،مدارهای منطقی ،معماری کامپیوتر،سیستم عامل 6 متصدی خدمات اداری شامل : متصدی اموردفتری ، ماشین نویس ، بایگان  تجربی / ریاضی فیزیک/    علوم انسانی / حسابداری     صرفا آزمون عمومی مندرج در آگهی


مطالب مشابه :


بیرجند |جدا کردن یارانه افراد تازه ازدواج کرده و فرزند جدید

یارانه ها برای از طریق ثبت پس از تولد یارانه نوزادان و نیز
عرضه کارت الکترونیکی یارانه‌ای خرید کتاب دانشجویی از طریق بانک صادرات

عرضه کارت الکترونیکی یارانه‌ای از طریق بانک و نسبت به ثبت نام كارت
دولت و رفاه اجتماعی

مردم از طریق افزایش ثبت‌نام در مقطع متوسطه، مرگ‌ومیر نوزادان و امید
با یارانه نان خداحافظی کنید

حمایت از طریق یارانه های ناشی از حذف یارانه، برای مردم نوزادان بیمارستان
فقر و اشتغال- ادبیات مربوطه 3 ( دنباله مطالبی از گزارش نهایی طرح تحقیقاتی )

های تخصیصی برای یارانه از طریق تجزیه شاخص مرگ ومیر نوزادان، امیدبه
چک لیست ارزیابی بخش دیالیز

در صورت لزوم، از طریق آنها از موارد خاص ثبت کاغذی هستند برای نوزادان، کودکان
رئیس اداره ثبت احوال:در سال جاری 850 شناسنامه نوزاد صادر و 150 شناسنامه متوفی باطل شده است

*صدور شناسنامه ناشی از فقدان (المثنی) * ثبت ولادت که فقط از طریق برای تغییر نام
اطلاعیه مهم ثبت نام آزمون استخدامی صندوق تامین اجتماعی

اطلاعیه مهم ثبت نام رسانه ای برای تمام 1-آواي تكاب تمامي اخبار خود را از وب سايت
برچسب :