نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت فناوری اطلاعات واحد علوم تحقی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت فناوری اطلاعات
 

واحد علوم تحقیقات تهران

زبان ریاضی آمار تئوریهای مدیریت اقتصاد خرد اقتصاد کلان تحقیق در عملیات بازاریابی تولید رتبه نمره کل نتیجه مرحله اول تکمیل ظرفیت 1
84.4 53.3 42.2 35.6 53.3 48.9 80 8.9 33.3 11 6798 قبول -
93.3 84.4 66.7 31.1 60 55.6 0 0 20 39 6269 مردود علوم تحقیقات
84.4 80 55.6 24.4 42.2 11.1 68.9 6.7 8.9 41 6248 مردود علوم تحقیقات
82.2 71.1 6.7 22.2 51.1 48.9 53.3 11.1 26.7 43 6176 مردود مجازی بین الملل قشم
73.3 82.2 84.4 20 55.6 35.6 13.3 31.1 11.1 56 6072 مردود مجازی بین الملل قشم
64.4 84.4 37.8 31.1 15.6 0 46.7 22.2 33.3 61 6050 مردود مجازی بین الملل قشم
75.6 84.4 37.8 11.1 46.7 33.3 64.4 13.3- 28.9 67 5979 مردود علوم تحقیقات (س بسیج)
73.3 51.1 2.2 40 2.2 37.8 28.9 15.6- 31.1 94 5808 مردود مجازی بین الملل قشم
82.2 80 17.8 22.2 33.3 17.8 22.2 2.2- 28.9 107 5745 مردود مجازی بین الملل قشم
84.4 17.8 35.6 2.2 51.1 62.2 40 4.4- 26.7 120 5712 مردود مجازی بین الملل قشم
91.1 80 20 13.3 22.2 13.3 4.4 33.3 6.7 162 5505 مردود مردود
100 33.3 8.9 22.2 8.9 8.9- 6.7 28.9 8.9 175 5442 مردود مردود
82.2 33.3 8.9 11.1 22.2 0 0 22.2 24.4 250 5200 مردود مردود
91.1 20 24.4 11.1 15.6 2.2 0 17.8 0 302 5106 مردود مردود
   

واحد الکترونیک – مجازی

زبان ریاضی آمار تئوریهای مدیریت اقتصاد خرد اقتصاد کلان تحقیق در عملیات بازاریابی تولید رتبه نمره کل نتیجه مرحله اول تکمیل ظرفیت 1
0 77.8 48.9 33.3 42.2 42.2 0 8.9 22.2 99 5334 قبول -
44.4 86.7 24.4 37.8 24.4 6.7 0 8.9- 6.7 110 5292 قبول -
93.3 31.1 17.8 17.8 17.8 2.2- 4.4- 13.3 15.6 114 5281 قبول -
40 82.2 35.6 24.4 37.8 6.7 0 11.1 11.1 133 5242 قبول -
57.8 31.1 33.3 20 4.4 4.4 11.1 33.3 2.2 164 5188 مردود مردود
82.2 17.8 4.4 13.3 24.4 20 0 13.3 11.1 188 5139 مردود مردود
48.9 77.8 6.7- 2.2- 24.4 24.4 53.3 8.9 6.7 261 5049 مردود مردود
73.3 62.2 17.8 11.1 13.3 2.2 0 6.7 13.3 266 5047 مردود مردود
73.3 20 0 20 0 0 0 0 6.7 379 4884 مردود مردود
55.6 6.7 6.7- 11.1 13.3- 2.2 13.3 20 20 474 4768 مردود مردود
60 8.9 22.2 6.7 2.2 8.9 4.4- 13.3 15.6 483 4747 مردود مردود
60 2.2 8.9- 15.6 4.4- 4.4 4.4- 20 4.4 535 4665 مردود مردود
 


مطالب مشابه :


منابع پيشنهادي کارشناسی ارشد رشته علوم تربيتي 1 کد 1117

رشته علوم تربیتی 1 کد 1117 نمونه کارنامه های ارشد سوالات ارشد، نمونه سوال
منابع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

منابع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی . نمونه کارنامه های ارشد فراگیر پیام
نتایج سال گذشته و اطلاعات کارنامه کارشناسی ارشد علوم تربيتی 2‏

در جداول زیر چند نمونه از کارنامه ی پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی 2
نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت فناوری اطلاعات واحد علوم تحقی

ارشد علوم تربيتي (ارشد سراسری با نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 دانشگاه آزاد
بهترین منابع ارشد سال 92 رشته علوم تربیتی 1

منابع کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1. نمونه کارنامه های ارشد فراگیر پیام
تحلیل کارنامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی 2

تحلیل کارنامه کارشناسی ارشد علوم Tue 11 Nov 2014 ">نمونه ی برگ های مشاوره و علوم تربیتی
ظرفيت پذيرش مجموعه علوم تربیتی 1 در دانشگاه‌های سراسری در سال 89

ظرفيت پذيرش مجموعه علوم تربیتی 1 در نمونه کارنامه های ارشد نمونه سوال ارشد
منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی کارنامه های نمونه. کارنامه اوليه آزمون
نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 88 مدیریت مالی زبان ریاضی آمار اقتصاد خرد

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 88 مدیریت مالی ارشد علوم تربیتی.
نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی دولتی زبان ریاضی آمار

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت ارشد علوم تربیتی.
برچسب :