(اقدام پژوهی)

 مفهوم پژوهش در عمل (اقدام پژوهی)

مفهوم پژوهش در عمل بیش از هر چیز وابسته به دو فعالیت اساسی پژوهش و عمل است. اقدام پژوهی کوششی است که بین پژوهش به عنوان وسیله ای برای آگاهی و دانستن و عمل آموزشی رابطه ارگانیک برقرار می کند. اقدام پژوهی با انواع نام ها شهرت دارد. پژوهش مشارکتی -بررسی گروهی- پژوهش رهایی بخش- یادگیری همراه با عمل و پژوهش در موقعیت از عناوین متعددی است که برای معرفی فعالیت اقدام پژوهی استفاده می شوند. اما همه آنها مضمون مشترکی را در برمی گیرند.

در بیان ساده، اقدام پژوهی یادگیری از طریق عمل کردن است. گروهی افراد مسئله ای را شناسایی می کنند، کوششی را برای حل آن سازمان می دهند، چگونگی موفقیت خود را در مسیر حل مسئله ارزیابی می کنند و اگر این کوشش ها نتیجه رضایت بخشی را به دنبال نداشته باشد، کوشش های دوباره ای طرح ریزی می شود. (برین،1988)

پژوهش در عمل قالبی برای معرفی مجموعه ای از روش های تحقیق است که عمل(یا تغییر) و پژوهش (یا دانستن)را به صضورت توأمان مورد توجه قرار می دهد. (دیگ،1999) 

در مسیر اقدام پژوهی معلم به صورت متناوب بین عمل و تفکر انتقادی (یا پژوهش) حرکت می کند که پیامد آن به بهبود درک و در نتیجه بهبود عمل آموزشی است. با این توصیف اقدام پژوهی فرایندی تکامل جو است که منجر به افزایش دامایی در مورد مسائل و پدیده های آموزشی موجود در کلاس درس می شود و در جهت همگرایی تجربه های معلم در تدریس گام بر می دارد. این رویکرد می تواند مورد استفاده همه دست اندرکاران نظام آموزشی که با فرآیند یاددهی- یادگیری سروکار دارند، قرار کیرد. در اقدام پژوهی، معمولاً معلم خود پژوهشگر است و نقش اصلی پژوهش به عهده او می باشد، زیرا به این وسیله معلم به عنوان مجری طرح تحقیق اقدام پژوهی می تواند مسأله ملموسی را که با آن روبرو است، مثلاً مشکلات فرایند تدریس را به طور گام به گام در طول یک مدت معین و با استفاده از سازوکارهای گوناگون پژوهشی (پرسش نامه، مصاحبه و غیره) مورد کندوکاو قرار دهد.

اقدام پژوهی به این معناست که معلم با ذهنیت پژوهشگرانه و با برخورداری از هنجار آزمایشگری، با موقعیت های عینی که با آنها سروکار دارد، به عنوان یک مسأله و موضوع تحقیق برخورد کرده، این باور را در خود ایجاد نماید که می تواند برای حل مشکل و یا ارتقاء بخشیدن به کیفیت کار خود راه حلی پیدا کند. (مهرمحمدی،1377)

اهمیت و ضرورت پژوهش در عمل

اهمیت و ضرورت اقدام پژوهی به طور خلاصه عبارتند از :

1. مناسب ترین راه برای حل مسأله است. بسیاری از دست اندرکاران، از جمله معلمان و دیگر کارکنان آموزشی می توانند از این راه بسیاری از مسائل مربوط به کلاس و مدرسه را کاهش داده یا حل کنند.

2. نوعی آموزش حین خدمت است. افراد درگیر در پژوهش ، مثل معلمان و مدیران، در حین پژوهش به مهارت ها و دانش هایی دست می یابند که قبلاً با آن آشنا نبودند.

3. نوع آوری و دانش افزایی. چون در این روش به دنبال حل مسأله هستیم احتمال اینکه به نوآوری هایی نیز دست یابیم بسیار بیشتر است.

4. اصلاح وضع نامطلوب. هدف اساسی در این روش اصلاح وضع نامطلوب و کاهش مسائل است.

5. دوری از نخبه گرایی. در این روش همه دست اندرکاران وارد عرصه پژوهش می شوند و پژوهش از انحصار افراد کارشناس و نخبه بیرون می آید..پژوهش ، عمومی می شود.

6. رشد و بالندگی عمومی. چون تحقیق گستره وسیعی می یابد به هرکس در جایگاهی که باشد به پژوهش می پردازد این کار سبب رشد و بالندگی افراد می شود.

7. پاسخ گویی علمی. چون گستره وسیعی از افراد درگیرپژوهش می شوند، پاسخگویی به مسائل موجود صورت علمی پیدا می کند. عوام زدگی و راه حل های غیرمنطقی جای خود را به راه حل های علمی و منطقی می دهد. همگان تلاش می کنند تا برای پاسخ گویی به مسائل راه علمی و منطقی پش گیرند.

8. نزدیکی نظر و عمل. چون در این روش هدف نهایی بهبود و اصلاح عمل استو هر عملی نیز بربنیاد نظری انجام می گیرد، در این رویکرد بیش از دیگر روش ها فاصله نظر و عمل کم می شود. (قاسمی پویا،1382)

منابع

·         قاسمی پویا، اقبال. (1382). راهنمای عملی پژوهش در عمل . انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت .

·         مهرمحمدی، محمود. (1377). تحقیقات آموزشی و مهارت های حرفه ای معلمان، پژوهش در آموزش. پژوهشکده تعلیم و تربیت.


مطالب مشابه :


چند نمونه تحقیق اقدام پژوهی

چند نمونه تحقیق و اقدام پژوهی. افت تحصیلی و روشهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان. اصول مطالعه
دو نمونه پروژه اقدام پژوهی

آموزش پایه ششم - دو نمونه پروژه اقدام پژوهی - دانستنی های دبستان وپیشتازان شهید مقصودی
دانلود+اقدام پژوهی

نمونه اقدام پژوهی شماره ۷. ششم همکلاسی من ، پایه ششم
اقدام پژوهی

نقش اقدام پژوهی در افزایش آزمونهای درسی برای پایه ششم: پیوندها آموزش ابتدایی کلاس
راهنمای اجرای اقدام پژوهی و ندوین گزارش+همکاران

راهنمای اجرای اقدام پژوهی و ندوین گزارش دانلود آزمون مطالعات اجتماعی پایه ی ششم
اقدام پژوهی پایه های چهارم و پنجم و ششم

اقدام پژوهی پایه های چهارم و پنجم و وبلاگ معلم پايه ششم خانم
درس پژوهی چیست ؟

درس پژوهی : کلاس ششم و آموزشهای آن ((دلفان)) گروه درسی پایه پنجم بن
(اقدام پژوهی)

آقا احمدی پایه ششم. اقدام پژوهی کوششی است که بین پژوهش به عنوان وسیله ای برای آگاهی و
درس پژوهي

اقدام پژوهی. درس پژوهی نقطه عزیمت عمل وبلاگ تخصصی گروه آموزشی پایه ششم شهرستان
برچسب :