تحلیل سایت

تحلیل سایت:

طراحی معماری، همچون هر فرایند طراحی و آفرینندگی دیگر، دارای مراحل مختلفی است که نخست با انجام درست هر مرحله و دوم با ایجاد پیوستگی میان آنها، می توان به خلق اثری قابل عرضه امیدوار بود. چنانچه بخواهیم با یک دسته بندی کلی این مراحل را معرفی نماییم می توان عناوین زیر را نام برد:

- شناخت مسئله

- جمع آوری  و پردازش اطلاعات 

- طراحی

- ارائه و اجرا

    تحلیل سایت (site analysis)، یکی از مهمترین مراحل طراحی است. در محیط های آکادمیک، دانشجویان به علت عدم آگاهی از اهمیت موضوع و نیز مواردی که باید بدان پرداخته شود تنها به رفع تکلیف در این زمینه می پردازند. در کلاس های طراحی این تصور وجود دارد که تحلیل سایت مرحله ای صوری، بی اهمیت یا در خوش بینانه ترین حالت کم اهمیت است که می تواند با ارائه 1 یا 2 شیت مختصر، چند خط و منحنی و رنگ، هر چه سریعتر کرکسیون شود.

    با توجه به اهمیت موضوع و نزدیک شدن آغاز ترم جدید، به نظرم رسید که هرچه سریعتر مطلبی در این رابطه تدوین نمایم. به دلیل فرصت اندک، مجال جستجو و استفاده از منابع بیشتر وجود نداشت. لکن در آینده و در زمان مناسب تر مطلب حاضر گسترش خواهد یافت. در مطلب پیش رو تلاش می گردد تا با معرفی آیتم های مورد مطالعه در تحلیل سایت، به ماهیت آن ها و قلمرو اطلاعاتی هریک به اختصار پرداخته شود.

  

  به طور کلی تحلیل سایت شامل مجموعه اطلاعاتی است که به عنوان نخستین گام در طراحی مطرح می گردد و دارای سه مرحله و به شرح زیر می باشد:

 

. تحقیق

. تجزیه

. تحلیل

 

    به طور کلی به هنگام آغاز کار تحلیل سایت می بایست ابتدا نکات مورد بررسی را تعیین و سپس اقدام به جمع آوری اطلاعات و داده ها مطابق با موارد مشخص شده، نمود. این موارد به ترتیب زیر می باشند:

موقعیت: در این مرحله ارتباط میان سایت و معابر اصلی و فرعی مورد مطالعه قرار می گیرد که می تواند از طریق عکس های هوایی و نقشه های موقعیت زمین انجام پذیرد. تعیین فاصله زمانی و فیزیکی زمین از نقاط اصلی موردی بسیار مهم است که از طریق رانندگی یا پیاده روی در اطراف سایت مقدور می گردد.

مجاورت ها: منظور از این بخش مطالعه همسایگی های سایت می باشد. عموما این مرحله با مشاهده مستقیم و پیمایش زمین همراه می گردد. مواردی که در این بخش مورد بررسی قرار می گیرند شامل الگوها و بافت های معماری، نورپردازی معابر، شرایط و وضعیت ابنیه موجود و کاربری های مجاور زمین می باشند. به طور کلی هدف از انجام این بخش دستیابی به داده هایی در زمینه میزان و نحوه تأثیر ابنیه مجاور بر سایت و ساکنین منطقه است.

اندازه، مرزبندی و قوانین منطقه ای: ابعاد و اندازه زمین می تواند به صورت مشاهده مستقیم و نیز با مراجعه به مراکز مرتبط همچون شهرداری و ... مطالعه گردد. در اینجا هدف، بررسی درجه بندی مناطق، میزان عقب روی، محدودیت های ارتفاعی، سطح اشغال مجاز، کاربری ها و نیز میزان نیاز سایت به محل پارک خودرو است.

نکات قانونی: اطلاعات مربوط به این بخش از طریق مطالعه اسناد و مدارک زمین که عموما در اختیار مالک زمین می باشد، قابل پیگیری و جمع آوری است. در مدارک فوق الذکر می توان به داده هایی در رابطه با قطعه مورد نظر، مالک کنونی و محدوده های قانونی آن دست یافت.

عناصر و مشخصات فیزیکی: این بخش شامل مطالعه بر روی عوارض زمین، مشکلات احتمالی دفع آب، گونه های گیاهی موجود و مساعد، پوشش زمین، بافت و جنس خاک و مواردی از این قبیل می باشد و عموما می باید از طریق پیمایش و مشاهده مستقیم زمین انجام گیرد.

نکات ویژه: اطلاعات این بخش شامل مطالعه بر روی ویژگی های خاص سایت همچون: عناصر حساس، صدا، رایحه های خوشایند و ناخوشایند،آلودگی صوتی و هوایی، دیدهای مطلوب و نامطلوب و ... می باشد که داده های این بخش نیز لزوما می بایست با پیمایش زمین و اطراف آن و با مصاحبه با اهالی منطقه جمع آوری گردد.

بافت انسانی-فرهنگی: منظور اطلاعات آماری منطقه، فعالیت های موجود و رابطه بین فعالیت ها است. لازم به ذکر است که این داده ها به راحتی از مراکز برنامه ریزی شهرداری ها و مسئولین ذیربط قابل دستیابی می باشد.

اقلیم: بررسی نکاتی همچون میزان بارندگی برف و باران، رطوبت و دمای محلی در زمان های مختلف ماهانه و سالانه، مسیر خورشید و زاویه عمودی آن در مواقع متعدد سال، بادهای مطلوب و نامطلوب در این دسته جای می گیرند.

  

به طور کلی در تحلیل سایت باید مواردزیر را به ترتیب انجام داد:

 

1_ دسترسی ها(پیاده،سواره،خیابان،اتوبان،خاکی،مال رو،و...)

2_ الودگی صوتی

3_ بادها(بادهای مزاحم،بادهای مطلوب)

4_ اجزاء موجود در سایت(درختان،چمنزار،تپه،بناها)

5_ نور وتابش آفتاب

6_ شیب زمین

7_ دید ومنظر

8_ حیطه بندی و علامت گذاری حریم ها

چندنمونه شکل گرافیکی برای تحلیل سایت :

 


مطالب مشابه :


خانه آبشار

سایت پیام نور; وب سایت که توسط دانشجویان پیام نور مرکز سنندج راه اندازی شده که شامل
اخبار انجمن مهندسی شیمی پیامنور سنندج

انجمن مهندسی شیمی پیام نور سنندج در این تاریخ با مراجعه به سایت نسبت به تغییر نمرات
تحلیل سایت

این وبلاگ یک وبلاگ تخصصی معماری است که توسط دانشجویان پیام نور مرکز سنندج راه اندازی شده که
پلان ونما وپرسپکتیو مسجد جامع

سایت پیام نور; وب سایت که توسط دانشجویان پیام نور مرکز سنندج راه اندازی شده که شامل
پذيرش دانشجو در دانشگاه پيام نور مركز سنندج 2 برابر مي‌شود

اخبار پیام نور پيام نور مركز سنندج با اشاره به با مدیریت سایت اخبار پیام نور
مسابقات برنامه نویسی

می رساند که با تلاش انجمن فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور سنندج اولین هستي سایت
برچسب :