زمان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم 90-89 دانشگاه پیام نور

فناوری اطلاعات سنندج --www.it-sanpnu.blogfa.com

تاریخ انتخاب واحد و ثبت نام ترم دوم سال تحصیلی ۹۰-۸۹ دانشگاه پيام نور از نیمه دوم بهمن ۸۹ آغاز می شود.

به گزارش فناوری اطلاعات سنندج ،انتخاب واحد و ثبت نام ترم دوم سال تحصیلی ۹۰-۸۹ دانشگاه پيام نور از نیمه دوم بهمن ۸۹ آغاز می شود. بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور زمان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصيلی ۹۰-۸۹ این دانشگاه از ۱۸ بهمن ۸۹ آغاز و تا ۳۰ بهمن ۸۹ ادامه خواهد داشت. همچنین زمان حذف اضافه این ترم از تاریخ ۱۷ اسفند ۸۹ آغاز خواهد شد
دانشجويان براي ثبت نام و انتخاب


مطالب مشابه :


تغییر در برنامه امتحانات نیمسال دوم 89-90دانشگاه پیام نور

سیستم جامع زمان انتخاب واحد در سیستم گلستان شده است سیستم گلستان تاریخ
زمان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم 90-89 دانشگاه پیام نور

سیستم جامع سنندج ،انتخاب واحد و ثبت نام ترم سریعتر به سیستم گلستان
دانلود رایگان نمونه سوال پیام نور کلیه رشته ها نیمسال اول ۹۰-۸۹

سوال منابع کارشناسی ارشد انتخاب واحد گلستان پیام نور سنندج. سیستم جامع دانشگاهی
روش های مخ زنی استاد

مهندسی کشاورزی دانشگاه پیام نور سنندج, سیستم جامع دانشگاهی گلستان چون ما واحد هارو
اخبار مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور استان كردستان

دانشگاه پيام نور واحد سیستم جامع گلستان كردستان در سنندج برگزار شد از
تاریخچه کامپیوتر

دانشگاه آزاد واحد سنندج سیستم جامع دانشگاهی گلستان پیام سامانه جامع آموزشی علمی
برچسب :