منابع آزمون كارشناسي ارشد رشته روانشناسي عمومي

دروس
منابع
مولف
مترجم
1- روان شناسي رشد(ضريب 2)
الف) مفاهيم بنيادي درروان شناسي رشد كودك
ب) روان شناسي رشد
ج) روان شناسي ژنتيك(2ج)
د)پيشگامان روان شناسي رشد
ه)روان شناسي رشد
احدي و بني جمال


جمعي از مولفان
منصور دادستان

ويليام سي گرين

شعاري نژاد


فريد عراقي
2- زبان تخصصي (ضريب 2)
الف) متن اصلي زمينه‌هاي روان شناسي(1و2)(خلاصه‌هاي آخر فصل)
ب)
reading in psychology
ج) متون مرتبط با روان شناسي
هيلگاردكيانوش هاشميان
 
3- روان شناسي مرضي و كودكان استثنايي (ضريب 2)
الف) روان شناسي مرضي(1و2)
ب) آسيب شناسي(1و2)
ج) آسيب شناسي(1و2)
د) كودكان استثنايي(مقدمه‌اي بر آموزشهاي ويژه)
ه) روان شناسي كودكان استثنايي
و) مقدمه‌اي بر روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي
پريرخ دادستان

حسين آزاد
ساراسون
كافمن و هالان


بهروز ميلاني فر

غلامعلي افروزبهمن نجاريان
مجتبي جواديان
4- آمار و روشهاي تحقيق (ضريب 1)
الف) احتمالات و آمار كاربردي
ب) روش تحقيق در علوم رفتاري
ج) روش تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي
د) آمار و احتمالات آماري در روان شناسي
ه) روشهاي آماري
علي دلاور

سرمد و بازرگان و حجازي
علي دلاورپاشا شريفي
 
5- روان شناسي عمومي (ضريب 2)
الف) زمينه روان شناسي(ج1و2)
ب) روان شناسي عمومي
هيلگارد و اتكينسون

وندر زندن
براهني و همكاران
دكتر حمزه گنجي
6- علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي (ضريب 1)
الف) علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي
حسن احدي، شكوه السادات بني جمال
 
7-روان شناسي فيزيولوژيك انگيزش و هيجان (ضريب 1)
الف) روان شناسي فيزيولوژيك
ب) روان شناسي فيزيولوژيك
ج) انگيزش و هيجان
د) انگيزش و هيجان
فابل آركارسون

جيمز كالان

جان مارشال ريو
محمد كريم خداپناهي
مهرداد يزمانيحيي سيد محمدي


مطالب مشابه :


منابع آزمون كارشناسي ارشد رشته روانشناسي عمومي

منابع آزمون كارشناسي ارشد رشته روانشناسي عمومي. سوالات كنكور سوالات ارشد، نمونه
منابع كنكور ارشد روانشناسي باليني سال 93

روانشناسي عمومي و سوالات كنكور های ارشد، دانلود نمونه سوالات ارشد، نمونه سوال
منابع آزمون كارشناسي ارشد روانشناسي باليني

دفترچه سوالات و منابع كارشناسی منابع كنكور كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي و
منابع كنكور كارشناسي ارشد سراسري و آزاد رشته مشاوره و روانشناسی

منابع كنكور كارشناسي ارشد سراسري و آزاد رشته مشاوره و روانشناسي عمومي. روان
منابع كنكور كارشناسي ارشد آموزش بهداشت:

نمونه سوالات منابع كنكور كارشناسي ارشد آموزش بهداشت: - نمونه سوالات آزمون ارشد و
دانلود رايگان سوالات كنكور کارشناسی ارشد 1391 كليه رشته ها

دانلود رايگان سوالات كنكور کارشناسی ارشد نمونه سوالات سوالات ارشد روانشناسي و علوم
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و بالینی

آزمون زبان عمومي دانلود جزوات كنكور ارشد جزوات كارشناسي ارشد نمونه سوالات
روانشناسي عمومي

بانک جامع نمونه سوالات پیام نور.مشاوره و سوالات منابع كنكور روانشناسي عمومي:
دانلود رایگان نمونه سوالات دروس کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور نیمسال اول ۹۰-۸۹

روانشناسي; دانلود نمونه سوالات پیام نور باجواب نمونه سوالات ارشد
منابع ارشد مشاوره

مشاوره و رواهنمايي، منصور كوشا روانشناسي عمومي سوالات كنكور نمونه سوالات ارشد
برچسب :