توربین بخار + آزمایش چگونگی ساخت آن

توربین بخار


توربین بخار چیست؟


توربین بخار یک گونه از ماشین های بخار است که با نیرویی حاصل از انرژی بخار آب کار

می کند.

 

ساختار توربین بخار چگونه است؟

توربین های بخار از فلزهای محکم و به اندازه خیلی بزرگ درست می شوند. شمار پرّه های آنها زیاد است.

1096A.jpg

بخار آب به پرّه های توربین می خورد و آن را به تندی می چرخاند. 


چطور  می توان یک توربین بخار ساده ساخت؟


چیزهای مورد نیاز آزمایش:


1 – یک در مقوایی گرد

2 – یک مداد که ته آن مدادپاک کن داشته باشد

3 – یک قرقره

4 – یک سنجاق

5 – یک دکمه قابلمه ای

6 – هشت نوار به پهنای 2 و درازی 5 سانتی متر از ورق نازک فلزی

7 – یک کتری با مقداری آب در آن

8 – یک اجاق


روش آزمایش:

1096B.jpg

نخست سر سنجاق را در مدادپاک کن وارد کرده و سر مداد هم در قرقره فرو برده شود.

1096C.jpg

سپس در وسط در قوطی، سوراخی کوچک ایجاد شود. برآمدگی قسمت نر دکمه قابلمه ای را در آن سوراخ وارد کرده و قسمت دیگر دگمه روی آن گذاشته شود و با فشار بسته شود.

1096D.jpg

بعد هم هشت نوار فلزی به دور در قوطی با سنجاق وصل شود.

حال یک توربین بخار ساده ساخته شده است.

برای به حرکت درآوردن و به کار انداختن این توربین بخار، نیاز به نیرویی است که می توان از انرژی بخار آب به دست آورد.

1096E.jpg

برای این منظور، کتری با آب روی اجاق گذاشته شود تا آب آن به جوش آید و بخار از لوله آن بیرون آید. در این هنگام پرّه های فلزی توربین طوری جلوی بخار آب نگه داشته شود که بخار به آنها بخورد. مشاهده می گردد که بخار آب، توربین را می چرخاند و کار انجام می دهد.

کاربرد توربین بخار چیست؟

توربین بخار به ماشینی وصل می شود و آنها را به حرکت درآورده و کار انجام می دهد. مانند:

ماشین مولّد برق / الکتریسیته، ماشین چرخاندن پروانه کشتی ها


مطالب مشابه :


توربین بخار + آزمایش چگونگی ساخت آن

توربین بخار یک گونه از ماشین های بخار است که با بخار ساده ساخت ساده آموزش
آموزش ساخت ماشین جوجه کشی

آموزش ساخت ماشین مکانیزم کنترل و تامین رطوبت در ماشین جوجه کشی ساده (دستگاه بخار
آموزش ساخت ماشین جوجه کشی

آموزش ساخت ماشین گرمای اضافی، در این ماشین جوجه کشی ساده چرخش بصورت بخار سرد
ساخت موتور حرارتی ساده

( این اساس كار موتور ماشین ها است). ساده ترین قایق بخار. این ساده ترین اكنون ساخت قایق
ساخت موتور حرارتی ساده

ساخت موتور حرارتی ساده (مثل هوا یا بخار) ( این اساس كار موتور ماشین ها است).
مراحل ساخت یک موتور ساده الکتریکی

و اطلاع رسانی دیجیتال در خصوص آموزش درس زیبای ساخت یک موتور ساده ماشین حساب
آموزش ساخت موشک الکلی(بی خطر)

آموزش ساخت یک آزمایش ساده سپس با حرکت دادن و فشار دادن بطری سعی کنید الکل داخل بطری بخار
برچسب :