خلاصه قسمت هفتم سریال افسانه جومونگ (جومونگ)


ديديم كه سوسونو به خيال اينكه جومانگ تو سفر بهش دروغ گفته بد جور حال جومانگ را گرفت و از قبول اينكه براشون كار كنه خودداري كرد

PardisFun.Com

از طرفي حاكم قوم هان دشمن سرسخت بويو براي شاه نامه داده كه سريعا همه آهنگري ها و كارگاه هاي اسلحه سازيتو تعطيل كن و الا بد مي بيني شاه هم كه عصبي مي شه مي گه اون نامه را بسوزونين

PardisFun.Com


اينم كه يكي از وزرا و برادر ملكه هم هست داره با شاه مخالفت مي كنه و مي گه سريعا جانشينت را تعيين كن كه با موج مخالفت ها روبرو مي شه كه چرا با شاه با توهين حرف مي زني

PardisFun.Com

ملكه و دار و دستش كه با اخراج جومانگ از قصر هم آروم نشدن مي گن بايد جومانگ را بكشيم تا خيالمون از بابت تاج و تخت مطمئن بشه و دارن نقشه قتل جومانگ را مي كشن

PardisFun.Com

خدمه بانو يوهوا براش خبر مي ياره كه وزير داداش ملكه گفته بايد وليعهد تعيين بشه و خلاصه اوضاع قاراشميشه و مي خوان وليعهد رو تعيين كنن كه اگه اينكار بشه اوضاع براي ما بيريخت مي شه

PardisFun.Com

مامان جومانگ كه خب هر چي باشه يه مادر ديگه دلش برا بچش تنگ مي شه نشسته به لباس هاي جومانگ نيگا مي كنه تا شايد دلتنگيش آروم بشه

PardisFun.Com

آدم كش هاي ملكه و پسراش جومانگ را دوره مي كنن تا بكشنش ولي يه شمشير زن ماهر مي رسه و جومانگ را نجات مي ده ولي جومانگ بد جور زخمي مي شه و از حال مي ره

PardisFun.Com

اين 3 تا دزد كه يادتون هست؟؟؟ همونايي كه پولاي جومانگ را دزديدن داشتن از يك دزدي ناموفق بر مي گشتن كه چشمشون به جومانگ مي افته و مي بينن كه زندگيش در خطره اول نمي خواستن نجاتش بدن ولي يكي از اونا اصرار مي كنه و مي برنش خونه تا ....

PardisFun.Com

PardisFun.Com

هانگ كه يادتونه كه به خاطر كار جومانگ از قصر پيشگويي اخراج شد؟؟؟ همونجايي كار مي كنه كه اون دزدها زندگي مي كنن چون اون قبلا در قصر بوده كمي دوا درمون بلده برا همين مي يارنش پيش اون كه تا جومانگ را مي بينه برق 700 ولت از چشماش مي زنه بيرون

PardisFun.Com

آدم كش ها به شازده خبر مي دن كه نتونستيم جومانگ را بكشيم اون توسط يه شمشير زن حرفه اي محافظت مي شه

PardisFun.Com

از طرف اون شمشیر زنه معلوم مي شه فرستاده شاه بوده  مي گه جومانگ زخمي شده اعصاب شاه خط خطي مي شه و مي گه برين سريع پيداش كنين و درمونش كنين

PardisFun.Com

هانگ هم كه داره زخم هاي جومانگ را درمون مي كنه تا بلكه شفا پيدا كنه و نميره

PardisFun.Com

ياد خاطرات گذشته اش مي افته كه جومانگ به خاطر اون به ميدان جنگ اومده بود و......

PardisFun.Com

تو قسمت قبل ديدين كه ملكه يه نفر را اجير كرده بود تا خاطرات هه مو سو و يوهوا را پخش كنه تا آبروي اونو ببره تو اين قسمت شاه اونو مي گيره و مي كشتش

PardisFun.Com

الان نقل هر محفلي شده خاطرات هه مو سو و يوهوا كه اون مسئول زندان غار هم داره در قبال پولي كه از سربازا گرفته برا اونا تعريف مي كنه كه صداش به هه مو سو هم مي رسه تا اينكه مي گه اون از هه مو سو باردار شد و هه مو سو اونو صدا مي زنه و از سرگذشت يوهوا مي پرسه

PardisFun.Com

و خاطرات هه مو سو زنده مي شود......

PardisFun.Com

PardisFun.Com

اينجا خونه يون تابال باباي سوسونو هست و در اصل قبيله اي هستش كه اونا زندگي مي كنن و دارن راجع به يكي از دشمنانشون كه قراره قاچاق نمك كنه بحث مي كنن و مي خوان موقع تحويل بارهاي قاچاق بهش حمله كنن.

PardisFun.Com

خبر مي رسه كه پيشگوي بزرگ يومي يول يون تابال را به قصر فرا خونده موقع رفتن سوسونو هم مي گه بابايي منم با خودت ببر و همراهش مي ياد.

PardisFun.Com

فك كنم پاي معامله اي در بين باشه آخه كاهن بزرگ كاري مي كنه كه يون تابال بتونه شاه را ببينه و با اون معامله كنه!!!!!

PardisFun.Com

سوسوني فوضول هم كه همراه بابايي به قصر اومده از فرصت استفاده مي كنه تا يه نيگايي تو قصر بندازه و در حين تمرين فنون نظامي شاهزاده داسو اونو مي بينه و شاهزاده به شكل عجيبي اونو شگفت زده مي كنه (به تيري كه كنار سرش خورده نيگا كنين)

PardisFun.Com

شازده مي ياد جلو و بهش مي گه اينجا چي كار مي كني؟؟؟ نكنه بانوي جديد قصري؟؟؟؟؟ و مي ياد يه سركي به درون لباسش بكشه كه

PardisFun.Com

سوسونو عصباني مي شه و باهاش وارد جنگ مي شه

PardisFun.Com

خلاصه خيلي با هم درگير مي شن تا اينكه

PardisFun.Com

بانوان قصر موضوع را مي بينن و سراسيمه سوسونو را احضار مي كنن و به خاطر بي ادبي اون از شازده عذر خواهي مي كنن.

PardisFun.Com

ديگه كم كم جومانگ هم داره به هوش مي ياد

PardisFun.Com

شاه در همه جاي شهر افرادي را مامور كرده تا جومانگ را پيدا كنن

PardisFun.Com

برادر بزرگ اون دزدا كه اين قضيه رو مي بينه مي گه ما بايد اونو سريعا از پيش خودمون بيرونش كنيم تا برامون درد سر نشده

PardisFun.Com

كه تا مي يان مي بينن اون به هوش اومده دو تا شون خوشحال مي شن ولي برادر بزرگ می گه تو چي كار كردي كه همه دنبالتن؟؟؟ سريعا اينجا را ترك كن.

PardisFun.Com

رييس زندان هم به خدمه بانو يوهوا مي گه كه جومانگ زخمي شده و همه جا هم دنبالش مي گردن

PardisFun.Com

اين 3 تا هم از اينكه نتونستن جومانگ را بكشن سخت كفرين

PardisFun.Com

سوسونو و افرادش قصد دارن مسئول آهنگري قصر كه فرد بسيار معتقد به بويو و سر سخت هست را ببرن تا بهشون فنون مخفي شمشير سازي را ياد بده

PardisFun.Com

اون دختره جومانگ را مي ياره تا پيش اربابش كار كنه و به قول خودمون سفارشش را مي كنه

PardisFun.Com

شب هنگام گروه يون تابال راي حمله به گروه قاچاق نمك آماده مي شن

PardisFun.Com

و ضرر زيادي به اونا مي زنن و سوسونو مي بينه كه جومانگ براي اون دشمنشون كار مي كنه

PardisFun.Com

اون يارو كه دشمن يون تاباله و جومانگ براش كار مي كنه تو اين ماجرا زخمي مي شه و اينقدر عصباني كه دستور مي ده به اون 3 تا دزا برن و سوسونو را بدزدن

PardisFun.Com

اونا هم مي يان و سوسونو را مي دزدن و به خونه اون مرد مي يارن

PardisFun.Com

وقتي مباشر سايونگ كه همكار سوسونو هست براي معامله با اون مي ياد تا سوسونو را نجات بده جومانگ تازه مي فهمه اون دختره كه جونش را نجات داده حالا تو چنگ ايناست

PardisFun.Com

و مخفيانه مي ياد تا اونو آزاد كنه و جونش را نجات بده

PardisFun.Com

ولي هر چي بهش مي گه تو حالا بايد فرار كني اون دختره ي لجباز مگه گوش مي ده؟؟؟؟؟

PardisFun.Com

سوسو نو با برادر جومانگ رو در رو شد با کسی که باید ولیعهد بویو بشه و اون دوست داره که یه پرنسس زیبا برای وقتی که به پادشاهی رسید برای خودش داشته باشه سریال افسانه جومنگ بد جو داره جذاب میشه خوب خودتون رو آماده حوادث عجیب و جذابی کنید


مطالب مشابه :


خلاصه قسمت اخر افسانه جومونگ

اميدوارم از اينکه همه ي خلاصه قسمت هاي جومونگ رو با ما بودين لذت برده خلاصه قسمت های شاه
خلاصه قسمت 67 افسانه جومونگ

خلاصه قسمت 67 افسانه جومونگ خلاصه قسمت های افسانه جومونگ حذفیات قسمت های افسانه
خلاصه ی قسمت 28 سریال افسانه جومونگ

خوب مثل دفعه ی قبل عکس های این قسمت در فایلی خلاصه قسمت هفتاد و نه جومونگ خلاصه قسمت
خلاصه قسمت ششم (6) سریال افسانه جومونگ

سایت رسمی سریال جومونگ - خلاصه قسمت ششم (6) سریال افسانه جومونگ - سریال های برتر کره ای ,آسیا و
خلاصه قسمت سی و دوم سریال افسانه جومونگ

خلاصه قسمت اخر افسانه جومونگ , قسمتهای شاه دایه جویونگ و ایلجیما و افسانه جومونگ
خلاصه قسمت سی و سوم سریال افسانه جومونگ

خلاصه قسمت اخر افسانه جومونگ , قسمتهای شاه دایه جویونگ و ایلجیما و افسانه جومونگ
خلاصه قسمت شصت و سوم جومونگ

اینم از خلاصه قسمت شصت و بو که به یاد مهربونی های جومونگ میفته تصمیم میگیره از این به
خلاصه قسمت هفتم سریال افسانه جومونگ (جومونگ)

سایت رسمی سریال جومونگ - خلاصه قسمت هفتم سریال افسانه جومونگ (جومونگ) - سریال های برتر کره ای
برچسب :