شعری از سعدی درباره ی تواضع و فروتنی

چنین یاد دارم که سقای نیل

                              نکرد آب بر مصر سالی سبیل

گروهی سوی کوهساران شدند

                                به فریاد خواهان باران شدند

گرستند و از گریه جویی روان

                                  بیاید مگر گریه ی آسمان

به ذوالنّون خبر برد از ایشان کسی

                          که بر خلق رنج است و زحمت بسی

فروماندگان را دعایی بکن

                                که مقبول را رد نباشد سخن

شنیدم که ذوالنّون به مدین گریخت

                               بسی برنیامد که باران بریخت

خبر شد به مدین پس از روز بیست

                               که ابر سیه دل بر ایشان گریست

سبک عزم باز آمدن کرد پیر

                                 که پرشد به سیل بهاران غدیر

بپرسید از او عارفی در نهفت

                            چه حکمت در این رفتنت بود ؟ گفت :

شنیدم که بر مرغ و مور و ددان

                                شود تنگ روزی ز فعل بدان

در این کشور اندیشه کردم بسی

                                پریشان تر از خود ندیدم کسی

برفتم مبادا که از شر من

                                   ببندد در خیر بر انجمن

بهی بایدت لطف کن کان بهان

                                 ندیدندی از خود بتر در جهان

[ تو آنگه شوی پیش مردم عزیز

                                 که مر خویشتن را نگیری به چیز ]

بزرگی که خود را نه مردم شمرد

                                 به دنیا و عقبی بزرگی ببرد

از این خاکدان بنده ای پاک شد

                                که در پای کمتر کسی خاک شد

الا ای که بر خاک ما بگذری

                                 به جان عزیزان که یاد آوری

که گر خاک شد سعدی ، او را چه غم

                                 که در زندگی خاک بوده ست هم

به بیچارگی تن فرا خاک داد

                                  وگر گرد عالم برآمد چو باد

بسی بر نیاید که خاکش خورَد

                                  دگر باره بادش به عالم بَرَد

مگر تا گلستان معنی شکفت

                                  بر او هیچ بلبل چنین خوش نگفت

عجب گر بمیرد چنین بلبلی

                                  که بر استخوانش نروید گلی


مطالب مشابه :


شعری از سعدی درباره ی تواضع و فروتنی

کلام وحی - شعری از سعدی درباره ی تواضع و فروتنی - کلام وحی. شعری از سعدی درباره ی تواضع و شعر
دست های پینه بسته(برای کارگران عزیز)

تواضع باران(شعر نو) - دست های پینه بسته(برای کارگران عزیز) - روزی تو خواهی آمد از کوچه های
حرف است تا حرف

تواضع باران(شعر نو) - حرف است تا حرف - روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران - تواضع
تواضع ، فروتنی ، تکبر

اشعار موضوعی - تواضع ، فروتنی ، تکبر - شعر و ادب پارسی تحت یک عنوان مشخص
گلچین بوستان سعدی-مجموعه 13 ( در باب تواضع)

اشعار عرفانی شعرای بزرگ - گلچین بوستان سعدی-مجموعه 13 ( در باب تواضع) - منتخبی از زیباترین
تواضع

Brachiopoda-یادداشتهای پراکنده - تواضع - چند دقیقه ای بود که جلوی ویترین فسیلها ایستاده و با
جملاتی در مورد تواضع

چند کیلو امیدواری - جملاتی در مورد تواضع - چند کیلو امیدواری شعر،داستان،جمله و .
تواضع

تواضع - rss پست ها در این سایت مطالب مختلفی از جمله عکس،دست نوشته،خاطرات،شعر های محلی
برچسب :