نمونه ای از سیستم اطلاعاتی در یک قسمت بیمارستانی

با توجه به اینکه نگارنده سابقا در مراکزمختلف کاری و اداری فعالیت داشته و در سیستم هایی که با محیط مرتبط بوده اند نقش آفرینی کرده نمونه ای از تعاملات عوامل فنی اجرایی بازار و000را در یک محیط بیمارستانی انتخاب و برای درک نحوه اطلاع رسانی سرعت تصمیم گیری و چالش های محیطی در سیستم مورد نظر قسمتی از فرایندتامین و توزیع دارو در مجموعه مورد مطالعه را شرح داده وبررسی نموده است0انبار دارویی در یک مجموعه بیمارستانی مرکزی است که کلیه امورات تامین توزیع نگهداری دارو و لوازم مصرفی و تجهیزات پزشکی در آن انجام می پذیرد و انباردار و مسئول انبار می باید اطلاعات جامع و کافی ای در مورد داروهای مختلف نحوه چینش دارو شرایط نگهداری دارو داشته و امکانات لازم و ضروری برای عملکرد بهینه را از مدیران سیستم طلب کرده و مجمو عه ای پویا مهیا نماید0نقش یک انباردار آن است که اطلاعات داخلی لازم را در خصوص کمبود اقلام از بخشهای مختلف بیمارستانی و درمانگاهها و قسمتهای پاراکلینیکی طی فرم( درخواست کالا از انبار که در آن تحلیل گران مرکز امضاهای مجاز را در چهار برگ طراحی نموده اند) اخذ نموده اقلامی را که در انبار موجود است در فرم یاد شده تعداد گذاری نماید0فرم یاد شده پس از تائید معاونت تخصصی به قسمت صدور حواله ارجاع داده شده و پس از صدور کامپیوتری حواله در چهار برگ به تائید متصدیان صدور حواله -انبار- کنترل (امین )اموال و تحویل گیرنده رسیده و حواله توسط گیرنده امضا شده و هرکدام از متصدیان امضاکننده پس از تائید برگه توسط سرجمعداری یک برگه از حواله یاد شده را دریافت میدارند تا بایگانی گردد0برگه های بایگانی شده هر از چند گاهی به توسط بازرسانی کنترل گردیده و بررسی میشود0مراکز بیمارستانی اغلب با موضوعات اورژانسی ای مواجه میشوند در مواقعی ممکن است مدیر بخشی حضور فیزیکی نداشته و جانشین وی نیز درگیر بیماریی اورژانسی باشد در آن صورت طی تماسی بعضا تلفنی و یا رسید دستی از مدیر انبار خواسته میشود که دارو و یا تجهیزاتی را بصورت غیر رسمی تحویل یکی از نیروهای خدماتی بخش قرار دهد تا بعدا مراحل اداری آن طی گردد0انبارها معمولا موجودی شان را در دفاتر مخصوص و کامپیوتر ثبت می نمایند و پس از صدور حواله و تحویل اقلام سیستم فوری به تغییر موجودی می پردازد0موجودی باقیمانده در هر زمانی قابل دسترسی میباشد این موجودی می بایست با تعداد واقعی انبار همخوانی داشته باشد تا هم در خرید اقلام ضروری به مدیر انبار کمک نماید و هم اینکه صحت آن درستکاری وی را در نزد مسئولان و مدیران عالی و بازرسان به اثبات رساند0

انباردار موظف است کل موجودی ریالی انبار را ماهانه محاسبه نموده و ارزش ریالی اقلام وارد شده به انبار و خارج گردیده از انبار را به مدیران مافوق گزارش نماید0

رابطه مدیر انبار و کارپرداز خرید و نحوه خرید

مدیر انبار موظف است پس از کنترل درخواستهای بخشها طی روندی که شرحش رفت و تطبیق نیازها با موجودی انبار کسری موجودی را طی برگه هایی به ناظر خرید ارائه و اعلام نماید0مسئول خرید نیز موظف است در رابطه با اقلام مورد نیاز از فروشندگان خوش سابقه و عرضه کنندگان معتبر و رسمی گوناگون استعلام قیمت گرفته و در اختیار مسئول انبار قرار دهد تا وی نیز پس از تائید توسط معاونت تخصصی و امور مالی آنرا در صورت صلاحدید تائید نموده و مجوز خرید را صادر نماید0کارپرداز طبق مجوز صادر گردیده به مرکز قید شده در مجوز مراجعه نموده و اقلام مورد نیاز را طی فاکتور رسمی شرکت عرضه کننده تهیه نموده و بهمراه اقلام خریداری شده به انبار بیمارستان تحویل نماید0انباردار جنس یاد شده را پس از کنترل از لحاظ کیفیت - قیمت - تارخ انقضا مصرف و اسناد خرید کنترل نموده و قبض انباری با عنوان رسید انبار که توسط مسئول انبار- مسئول کارپردازی - ویکی از مسئولین بیمارستان تائید گردیده و در چهار برگ تهیه میشود صادر نماید0

با صدور رسید انبار و ورود داده ها به سیستم رایانه ای سیستم تغییر موجودی داده و اقلام خریداری شده را وارد سیستم می نماید0

نحوه اعمال تغییرات قیمت

انبار دارویی که در بیمارستان نقشی اساسی بازی میکند قیمت داروها را نیز معین می نماید0وقتی فاکتوری در سیستم رایانه ای ثبت میشود بر اساس قیمت مصرف کننده که در فاکتور شرکتهای دارویی درج میگردد قیمت فروش داروها در داروخانه مشخص میگردد انبار موظف است قیمت تغییر یافته را در سیستم رایانه اعمال نماید تا از ضرر دهی اجتناب گردد0

نحوه نگهداری

نحوه نگهداری دارو در انبار با توجه به فصول مختلف سال یکی از وظایف اساسی انباردار میباشد وی بایستی با اندازه گیری دما بوسیله ابزار مختلف داروهای یخچالی را از داروهای دیگر جدا نموده و در یخچال نگهداری نماید0وی همچنین بایستی با کنترل به موقع تاریخ انقضای مصرف داروها نسبت به معاوضه دارو از طریق کانالهای متفاوت اقدام مقتضی بعمل آورده و گزارشات لازم را در خصوص نزدیکی تاریخ انقضای مصرف داروها اعلام نموده و لیست داروهای مازاد را نیز ضمیمه گزارش نماید0البته متاسفانه علیرغم پیشرفتهای علم در دنیای جدید در مملکت ما امورات یاد شده هنوز بصورت سنتی اجرا میگردند0طوریکه گاها بدلیل عدم رشد اطلاعات دارویی که در داروخانه و یا بیمارستانی مصرف عمده ندارد انباشت گردیده و همزمان در مراکز دیگر بیماران بسیاری بدلیل عدم دسترسی به آن دارو با مشکلاتی مواجه میگردند0چه اینکه این مشکل در کشورهای پیشرفته با رشد اطلاعات و بکارگیری روشهای ارتباطی الکترونیکی قوی براحتی حل میگردد0سیستم هایی طراحی گردیده اند که بصورت هوشیار به توزیع کنندگان دارو اعلام میدارند که مثلا داروی x در محیطA مورد نیاز ضروریست و همان دارو در محیط B بصورت مازاد بوده و مصرف نمی گردد و توزیع کننده نیز بلافاصله مبادرت به مبادله و معاوضه نموده و مشکل را بر طرف میسازد0

بازار

در جریانات بررسی گردیده به بازار برخورد میکنیم 0فروشندگان تجهیزات پزشکی و اقلام دارویی و لوازم مصرفی برای فروش محصولات خویش با مسائلی مواجهند آنان بدلیل رقابت شدید با همنوعان و اشباع شدن بازار عرضه در ایران با مشکلاتی برخورد می نمایند و میخواهند بیشترین اثر گذاری را داشته باشند0گاها دیده میشود که یک شرکت پخش برای خرید دارو و لوازم مصرفی جوایزی تعیین می نماید و مثلا عنوان میدارد که به ازائ خرید 100عدد از ویال سفتریاکسون 14عدد از همان دارو به عنوان جایزه بصورت اضافی تحویل میشود0همچنین محتمل است که شرکتهای پخش لوازم مصرفی از طرق غیرقانونی و با روشهایی کاذب و تبلیغات وسیع اقلام با کیفیت پائین را بجای اقلام اصلی و گاها با مارکهای بدلی به بیمارستان عرضه دارند0

تعاملات محیطی

انبار بیمارستان معمولا می بایست طبق شرحی که رفت با اشخاص و مراکز مختلف عرضه - بیمارستانهای سطح شهر- بیمه ها و افراد فنی و داروساز در داخل مجموعه بیمارستانی تعامل نموده و ارتباط تنگاتنگی داشته باشد0

مسائل مالی

مدیر انبار موظف است جهت تعامل بهینه با عرضه کنندگان پیگیر تسویه بدهی آنان از طریق امور مالی و حسابداری شده و این مهم بدین ترتیب است که چون پس از خرید همزمان با عرضه کننده تسویه حساب نگردیده و سند یا اوراقی بهادار تحویل ایشان نمیگردد پس از تخصیص اعتبار در کوتاهترین زمان لازم همکاری های ضروری را جهت این امر بنماید0


مطالب مشابه :


دارو شناسی دامپزشکی

لیست فوق در مورد 6- در صورتیكه در سبد دارویی شركت متقاضی داروهای یخچالی هم موجود باشد می
نمونه ای از سیستم اطلاعاتی در یک قسمت بیمارستانی

داروهای یخچالی را از داروهای دیگر جدا نموده و لیست داروهای مازاد را
توجه به نحوه نگهداری دارو در زمان سفر

که زیر نور آفتاب پارک شده است و یا در شیشه عقب خودرو قرار ندهند و داروهای یخچالی را در
جزوه آنلاین آموزش پرسنل داروخانه-نکات نسخه پیچی

در مواردی داروهای برگشتی به آورده شود، یخچالی است یا تازه لیست داروهای
آییـن نـامه اسـتانی مـرجوعی کـالا

ماده16-مرجوع نمودن دارو های یخچالی در صورتی که وفق ماده 8 باشد فقط - لیست داروهای مورد
لیست دوره های آموزشی انجمن پزشکی کوهستان وطبیعت ایران

کیت کمکهای اولیه تیم و لیست داروهای لازم انواع حمایت در مسیرهای یخچالی
و دیو ان همی گفت نشاید مرا جایگای! زهی خام حرف و نا پخته رای!...

یعنی شما 10.5% ضرر میکنید بابت این تاخیر یعنی عملا سود واقعی این داروهای یخچالی و و لیست
توصیه های نوروزی

در اختیار دارید چرا كه بسیاری از داروها مانند داروهای ضد تشنج، داروهای بیماری‌های
اطلاعات عمومی بهداشت و درمان - استاد نیکوفر (درمان دارویی ) گروه سه

برخی از داروهای نامحلول نمی توانند از روده جذب شوند و بدون هیچگونه تغییری از مجرای گوارشی
جلسات جهانبینی

لیست کامل در حال حاضر بسیاری از داروهای ما تابلوی در این تصویر شما یخچالی را می بینید
برچسب :