++++ آینده شغلی مهندسي منابع طبيعي-مرتع و آبخيزداري

آينده شغلی , بازار کار , درآمد:

با توجه به گستردگی منابع طبيعی و منابع جنگلی کشور, فارغ التحصيلان می توانند در نقاط مختلف ايران جذب سازمانها و مراکز کاری مربوط شوند. وزارت خانه جهاد کشاورزی , سازمان جنگلها و مراتع کشور, موسسات تحقيقاتی منابع طبيعی , مراکز دولتی ديگر از قبيل وزارت «آموزش و پرورش , کشاورزی , فرهنگ و آموزش عالی , شهرداريها , سازمان پارکها و فضای سبز, سازمان محيط زيست , طرحهای جنگلداری خصوصی, شرکتهای بهره برداری از جنگلها, نهالستانهای جنگلی خصوصی و شرکتهای مشاوره منابع طبيعی » برای تامين کادر کارشناسی خود نياز به استخدام فارغ التحصيلان اين رشته دارند و محل جذب آنها به شمار می آيند .

توانايی های مورد نياز و قابل توصيه :

داوطلبان گرايش مراتع و آبخيزداری بايد در زمينه های اکولوژی , علوم زمينی , آمار و رياضيات قوی باشند.

بيشتر فعاليتهای اين رشته در محيط باز انجام می گيرد لذا داوطلب بايد از توانايی جسمی و علاقه مندی لازم برخوردار باشد تا بتواند در شرايط مختلف جوی در مناطق بيابانی و کوهستانی فعاليت نمايد .

وضعيت نياز کشور به اين رشته در حال حاضر :

منابع طبيعی , امروزه و در دنيای کنونی , از جمله مهمترين و بحث برانگيزترين مقوله هايی است که گاه بيشترين و جديترين رويکردها و توجه های جوامع مختلف را به خود معطوف داشته است. هر کشوری با اتکا به دانش و آموخته های متخصصان خود, استفاده بهينه و حفظ و نگه داری منابع و سرمايه های ملی را سرلوحه کار خويش قرار داده, در پی آن است که به بهترين وجه ممکن از آنها استفاده و بهره وری نمايد, آن طور که لطمه و صدمه جدی به آن وارد نسازد.

بديهی است , رشد بی رويه جمعيت و افزايش ساکنان روی زمين – که هر روز بر تعداد آن افزوده می شود- خطرات جدی فراوانی را متوجه منابع طبيعی ساخته و رفته رفته می رود تا به بحرانی عظيم در سطح جهانی مبدل شود . راهکارهای جديدی که توسط پژوهشگران و صاحب نظران در زمينه استفاده صحيح و نگهداری و مراقبت شايسته درباره منابع طبيعی ارائه می شود نيز – بنا به ملاحظاتی – اصولا در بسياری از کشورهای در حال توسعه جدی گرفته نمی شود و مهم تلقی نمی گردد. لذا از آنجا که منابع طبيعی محدودند و از سويی سرمايه اصلی جوامع به شمار می آيند , شايسته است از جانب کشورها توجه عميق به آنها شده و اهميت لازم داده شود, زيرا با نابودی منابع طبيعی , علاوه بر انحلال سرمايه حيات نسل آينده بشر , سلامت آدمی و زندگانی بشر بر روی کره خاکی مورد تهديد قرار خواهد گرفت.

در اين راستا , تلاش شده است که در کشور ما در زمينه حفظ , نگهداری و استفاده بهينه از منابع طبيعی , رشته های دانشگاهی مختلفی داير شود و به تربيت و آموزش افراد علاقمند بپردازد. گنجاندن مجموعه مهندسی منابع طبيعی همراه ديگر رشته های دانشگاهی آموزش عالی کشور, به همين منظور صورت گرفته است.


مطالب مشابه :


آینده شغلی و بازار کار مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری

سید امین خسروی ٍ بسمه تعالی این وب سایت با همکاری دانشجویان ورودی سال 91 دانشکده منابع طبیعی
برای ورود به بازار کار چه آمادگی هایی لازم است!!!؟؟

برای ورود به بازار کار چه و منابع طبیعی در بازار کار مهندسی آب پیشی
++++ آینده شغلی مهندسي منابع طبيعي-مرتع و آبخيزداري

انجمن علمی منابع طبیعی بازار کار , گنجاندن مجموعه مهندسی منابع طبيعی همراه ديگر
رشته منابع طبیعی محیط زیست

مهندسی منابع طبیعی که به کار افتاد در صنایع چوب، بازار چوب، سازه‌های
معرفی رشته مهندسی منابع طبیعی

دروس مشترک در گرایش‌های مختلف مهندسی منابع طبیعی کار و ایمنی در صنایع چوب، بازار
رشته مهندسي كشاورزي- آب

مهندسی آبخیزداری کشاورزی ومنابع طبیعی ) بازارکارخوبی دارند و در آینده بازار کار آنها
راهنمایی در مورد مدیریت خشکسالی درمراتع و چراگاه ها

تصویب قانون برنامه بانک خاک و برنامه حفظ منابع طبیعی بازار ها مهندسی ایمنی،بهداشت کار
منابع کارشناسی ارشد – مجموعه مهندسی منابع طبیعی – صنایع چوب

کارشناسیارشد (مهندسی منابع طبیعی- موقعیت شغلی و بازار کار کلیه رشته های
تهديد ها و چالشها در حفظ، احیاء و توسعه منابع طبیعی کشور

جویای کار پیوسته در وجود بازار سیاه مسکن مهنــدسی منـابع طبیـعی.
آشنایی با رشته مهندسی منابع طبیعی

مهندسی منابع طبیعی در 5 گرایش تدریس می شود. توانایی های مورد نیاز و آینده شغلی و بازار کار
برچسب :