دوخت تل جورابی !!! - دوخت تل سر نوزاددوخت تل سر نوزاد

دوخت تل سر نوزاد


این تل با قسمت بالاییه جوراب مامان درست شده که البته خیلی با دقت شسته و تمیز شده !!!

دوخت تل جورابی, نحوه دوخت تل پارچه ای, تل های بچه گانه,آموزش خیاطی


قسمت پائین(کفی) و بالا(کش) جوراب را ببرید.

دوخت تل جورابی, نحوه دوخت تل پارچه ای, تل های بچه گانه,آموزش خیاطی


دو قسمت جوراب را به هم بدوزید.

دوخت تل جورابی, نحوه دوخت تل پارچه ای, تل های بچه گانه,آموزش خیاطی


گفتم که به هم بدوزید!!

دوخت تل جورابی, نحوه دوخت تل پارچه ای, تل های بچه گانه,آموزش خیاطی


قسمت دوخته شده را با کشیدن نخ جمع کنید.

دوخت تل جورابی, نحوه دوخت تل پارچه ای, تل های بچه گانه,آموزش خیاطی


قسمت دوخته شده را با یک تکه نخ محکم کنید با یک تکه از جوراب دور دوخت را بپوشانید.

دوخت تل جورابی, نحوه دوخت تل پارچه ای, تل های بچه گانه,آموزش خیاطی


اینطوری!!

 

دوخت تل جورابی, نحوه دوخت تل پارچه ای, تل های بچه گانه,آموزش خیاطی


قسمت دوخته شده را وارونه کنید. با یک گل دست ساخت خودتان یا یک گل مصنوعی که انتهایش را چیدید و یک گیره ی مو با چسب حرارتی به آن بچسبانید و تل را تزئین کنید.

 

دوخت تل جورابی, نحوه دوخت تل پارچه ای, تل های بچه گانه,آموزش خیاطی

 


,