گزارش کار مقاومت مصالح

گزارش کار

آزمایشگاه مقاومت مصالح

آزمایش قاب

 

 

 

 

 

 

هدف آزمایش:

 هدف از آزمایش تعیین ممان مقاوم و واکنش های تکیه گاه با افزایش بار وارد بر قاب دروازه ایی در حالت بار گذاری متقارن و نا متقارن می باشد.

وسایل:

·        قاب دروازه ایی یکسان به همراه 2 تکیه گاه

·        نمایشگر دیجیتالی نیرو

·        نمایشگر دیجیتالی خیز افقی

·        وزنه و نگهدارنده آن

--------------------------------------

قاب را روی 2 تکیه گاه به کمک گیره های آن ها محکم می کنیم و یکی از سیم های نمایشگر را به تکیه گاه اول و دیگری را به تکیه گاه دوم وصل می کنیم و آن را صفر می کنیم. نمایشگر نیرو ، دو نیروی ممان و واکنش افقی تکیه گاه را نمایش می دهد.

 نمایشگر دیجیتالی خیز را به صورت افقی در سمت چپ گوشه بالای قاب طوری قرار می دهیم که بر قاب مماس باشد و آن را صفر می کنیم.

ابتدا در حالتی که بار وجود ندارد نمایشگر مربوط به نیروی ممان  و واکنش افقی و نیز نمایشگر خیز قاب را صفر می کنیم.

در حالت اول آزمایش، بار عمودی را بر مرکز قاب قرار می دهیم ، سپس نیروها را اندازه می گیریم. به دلیل متقارن بودن بار گذاری ، ممان مقاوم  و واکنش افقی تکیه گاهی حاصل در هر دو تکیه گاه برابر است.

در ابتدا وزنه 100 گرمی را در مرکز وصل می کنیم و نیروی ممان  و واکنش افقی تکیه گاه و خیز را از نمایشگر قرائت می کنیم.

بار گذاری متقارن


مطالب مشابه :


گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح

گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح دانلود گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح ( نمونه دوم)
گزارش کار آز مقاومت مصالح

دوستان عزیز سلام . من و امیررضا تصمیم گرفتیم گزارش کار آزمایشگاه مقاوت مصالح که ترم گذشته
گزارش کار مقاومت مصالح

گزارش کار . آزمایشگاه مقاومت مصالح. آزمایش قاب هدف آزمایش: هدف از آزمایش تعیین ممان مقاوم
گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح -آزمایش پیچش الاستیک

گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح -آزمایش گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح -آزمایش
گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح

گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح - نقشه کشی دانشگاه کار- گزارش کار آزمایشگاه
گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح (Download)

گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح شامل آزمایشهای : 1-آزمايش برش 2-آزمايش پيچش 3-آزمايش خمش
برچسب :