کارگاه اداری و مالی

بدینوسیله به اطلاع می رساند کارگاه آموزشی اداری و مالی "آموزش اکسل" برای نواحی 1-2-3-و مناطق احمد اباد و طرقبه و شاندیزدر روز یکشنبه 193/10/14 و نواحی 4-5-6-7 و تبادکان و رضویه در روز سه شنبه 93/10/16 از ساعت 17 الی 19 در محل هنرستان شهید بهشتی واقع در میدان تقی آباد برگزار خواهد شد.


مطالب مشابه :


آموزش moviemaker

کارو فناوری ناحیه 6 خراسان رضوی ( مشهد) مرکز آموزش کارو فناوری اداره کل آموزش وپرورش
دست سازه ها

کارو فناوری ناحیه 6 خراسان رضوی ( مشهد) کارو فناوری اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی .
پرورش بلدرچین در منزل

کارو فناوری ناحیه 6 خراسان رضوی ( مشهد) راهنمای رزرو مرکز آموزش اداره کل آموزش وپرورش
شهروند 1

کارو فناوری ناحیه 6 خراسان رضوی ( مشهد) راهنمای رزرو مرکز آموزش اداره کل آموزش وپرورش
فیلم آموزشی ایجاد پست الکترونیک

کارو فناوری ناحیه 6 خراسان رضوی ( مشهد) کارو فناوری اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی .
کارگاه اداری و مالی

کارو فناوری ناحیه 6 خراسان رضوی ( مشهد) و مالی "آموزش اکسل اداره کل آموزش وپرورش
کتاب کار و فناوری هشتم

کارو فناوری ناحیه 6 خراسان رضوی ( مشهد) کارو فناوری اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی .
آموزش گام به گام دو میدانی

اداره آموزش وپرورش ناحیه 4مشهد اداره آموزش وپرورش ناحيه 7 مشهد
برچسب :