گرامر سوم راهنمایی _ درس یک

درس یک :                                          بنام خدا

 کاربرد صفت :

 کلماتی  مانند  tall  ,  young  , old  , fat  , short , long , .…   صفت نامیده میشوند.

صفت کلمه ای است که اسم را توصیف میکند ودر زبان انگلیسی به دو صورت بکار میرود :

الف ) قبل از اسم :  مثال :

       Mr  Ahmadi  has  a  new car .    . آقای احمدی یک ماشین نو دارد       

ب) بعد از افعال  to be   :  افعال to be  شامل این کلمات هستند :  am , is , are , was , were

      They  are  big      .  آنها بزرگ هستند            

  کاربرد  of   و  s'  :

مالکیت در زبان انگلیسی دو نوع است :

الف ) مالکیت انسان ( جانداران) :  مالک انسان است و بعد از اسم انسان s'  بکار میرود . مثال :

Ali  ‘s  brother  برادر علی                 Ahmad’s  wallet  کیف احمد

ب) مالکیت اشیا ء  : مالک شئ است و با of    بیان میشود . مثال :

door  of  the classroom  در کلاس                     wheels  of  the car چرخ های ماشین

تذکر :  اگر مالک s   جمع داشته باشد برای بیان مالکیت    بعد از  s   جمع بکار میرود. مثال:

                 The students’ bags        کیف های دانش آموزان   

 

www.zaban-school.blogfa.com 


مطالب مشابه :


تفاوت s مالکیت و s جمع

's مالكيت گرامر يا دستور زبان اين درس درباره استفاده از s مالكيت ، يا آپُستروف s، مي باشد و
گرامر درس اول سوم راهنمایی

درس اول "s مالکیت گرامر یا دستور زبان این درس درباره استفاده از s مالکیت ، یا آپُستروف s، می
تعيين مالكيت به وسيله(‘s) و (of)

زبان انگلیسی گناباد (gonabad esl) درباره وب. این گرامر انگلیسی. جوک
گرامر انگلیسی بخش۱ اسم قسمت(ب)

گرامر انگلیسی بخش۱ اسم قسمت درباره زبان انگلیسی حالت مالکیت
گرامر زبان بخش ۵ ضمیر

درباره زبان انگلیسی گرامر زبان انگلیسی ضمائری هستند که مالکیت شخص یا شئ را نشان می دهند
گرامر انگلیسی بخش۱ اسم قسمت(ب)

آموختن انگلیسی گرامر انگلیسی بخش۱ برای ساخت حالت مالکیت یک اسم دو راه وجود دارد
گرامر سوم راهنمایی _ درس یک

خوشحال میشم نظرتون رو درباره این وبلاگ بدونم .با گرامر دوم مالکیت در زبان انگلیسی دو
برچسب :