ایثارگری در سایر کشورهای جهان

ایثارگری در سایر کشورهای جهان

roosieh-laleha.jpg

احداث موزه‌های گوناگون و به نمایش گذاشتن آثار به جای مانده شخصی رزمندگان و فرماندهان معروف و مشهور، آلات و ادوات جنگی، احداث مجسمه‌ها و سنگ نوشته‌های حاوی اطلاعات یا نام درگذشتگان جنگ، تابلوهای نقاشی، بناهای یادبود، حفظ آثاری از تخریب شهرها

 

عمده بازماندگان جنگی در كشورهای مختلف متعلق به جنگ جهانی دوم میباشند ، زیرا این جنگ هم به لحاظ ابعاد و هم وسعت دامنه جنگ و  تعداد كشته شدگان بزرگترین جنگ  محسوب میشود.


1. مقدمه
بسیاری از كشورها در حافظه تاریخی خود، تجربه حداقل یكبار جنگ را ثبت كرده اند. تاریخ همیشه شاهدی آگاه بر این جنگها بوده است و این وقایع را به نوعی تحلیل نموده است.
روابط صلح آمیز در پذیرش طرفین از انتظارات یكدیگر است و آنگاه كه یكی از طرفین این انتظارات را برنتابد،‌ روابط متغیر شده و در آخرین مرحله ممكن است به جنگ منتهی می‌شود. جنگ صرفنظر از مسائل ارزشی و احقاق حقوق انسانی، هیچگاه مورد خواست ملتی نبوده است. لكن زمانیكه كشوری در موضع دفاع از امنیت و منافع ملی خود قرار گیرد و ناگزیر از جنگ گردد آنگاه این جنگ نه یك ستیز بلكه دفاعی ارزشمند محسوب می‌شود.

rosieh2.jpg

2. جنگ‌ها، حماسه ایثارگری‌ها و جان بازیها
"می یر " تمام انواع رفتارهای بشری از معیارهای عقلانی خاص خود كه از پیوند اهداف فرهنگی و مقاصد ویژه جنگ طلبی تشكیل می‌شود پیروی می‌كنند. در پشت آن نوع انگیزه‌های رفتاری كه از فرهنگ نشات می‌گیرند، انگیزه عام و جهانی انسانی را كه دارای زندگی اجتماعی است می‌توان شناخت و آن عبارت از ایجاد هویتی است كه تعلق به افراد هم گروه را به نمایش می‌گذارد و افرادی را كه به گروههای دیگر تعلق دارند به عنوان بیگانه از خود طرد می‌نماید.(می‌یر:1375،62)
در بسیاری از جنگها این مسئله به لحاظ اخلاقی مد نظر قرار داردو حتی مصمم‌ترین صلح طلبان نیز بدان اعتقاد دارند كه جنگ تحسین گر فضایل هیجان آور و اصیل است و نیز شهامت، فداكاری، وفاداری، دوستی و درستی در میان جنگجویان همیشه زبانزد فرهنگها بوده است.

دانش بشریت در تمام در طول قرون متمادی اعتقاد به فضایل اخلاقی جنگ داشته است. در جوامع متكی بر نظام كاستها، یا جوامعی كه انواع سلسله مراتب بدین نظام می‌گرایند، فضایل جنگی در انحصار دستجاتی است كه جنگجویی و جنگاوری به صورت موروثی از پدر به پسر منتقل می‌شده است. این جوامع با دقت قابل توجهی در پرورش و تربیت نسل جنگجو می‌كوشند و اشعار و قصه‌های حماسی آن‌ها سراسر از احساس افتخار، مردانگی و شجاعت و رشادتهای جنگجویان كشورشان است. آن‌ها خود را تنها امین این فضایل می‌دانند و رفتارشان شاهد صادق این مدعاست.(بوتول:113)
برگزاری ایام خاص، از آن جهت كه یادآور حوادثی است كه در آن روزها در تاریخ ملتها گذشته است، به لحاظ فرهنگی و آموزشی بسیار مهم تلقی می‌شود. جشنها، بزرگداشتها، اعیاد یا سوگواریها تقریباً در كلیه فرهنگها با یك هدف یادآوری برگزاری می‌شود و این تكرار و یادآوری‌ها به نوع انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر وابسته است و جزء تاریخ یك ملت محسوب می‌شود.
نسل جدید باید بداند آسایش و امنیت امروز او مرهون ایثارگریها و فداكاریها و شهادت كسانی است كه این موقعیت را برای او فراهم نموده‌اند. این ارزشها به صور گوناگون باید در نسلهای جامعه جاری شود. لذا مكانیزمهای این جریان با توجه به سطح فرهنگ جامعه قابل تعریف است و در جوامع مختلف به تناسب برخورداری از امكانات سازوكارهای متفاوتی برای انتقال ارزشها تعریف شده است.

احداث موزه‌های گوناگون و به نمایش گذاشتن آثار به جای مانده شخصی رزمندگان و فرماندهان معروف و مشهور، آلات و ادوات جنگی، احداث مجسمه‌ها و سنگ نوشته‌های حاوی اطلاعات یا نام درگذشتگان جنگ، تابلوهای نقاشی، بناهای یادبود، حفظ آثاری از تخریب شهرها، مانند بناهایی در استالینگراد ناشی از تجاوزات نازیها و یا ساختمان بمب اتمی هیروشیما به نشانه جنایات گسترده آمریكا، نوشتن صدها و هزاران نمایشنامه، فیلمنامه، رمان، كتاب و خاطرات راجع به وقایع جنگ، ‌خلق سریالهای گوناگون تلویزیونی، فیلمها سینمایی و تئاترهای جنگی، تهیه و تنظیم سمفونیها، سرودها و مارشهای جنگی، همه نشاندهنده تلاش و كوشش انسانها برای حفظ و نگهدرای ارزشها و آثار جنگها به شمار می‌رود.(چهارمین كنفرانس بررسی دفاع مقدس، 146-145)
جنگها آثاری بر جای می‌گذرانند كه بعضاٌ جبران شدنی نیستند.

آثار جنگ گستره وسیعی را تحت پوشش قرار می‌دهد. از آثار و ابنیه‌های قدیمی گرفته كه بخشی از فرهنگ ملل به حساب می‌آیند تا انسانهایی كه در طی جنگ كشته می‌شوند و از حیات طبیعی خود محروم می‌شوند، خانواده‌هایی كه گسسته می‌شوند و انسانهایی كه عزیزان خود را از دست می‌دهند.
در جریان هر جنگ سیاستهایی اتخاذ می‌گردد كه آثار نامطلوب و ناخواسته جنگ را به حداقل برساند. این سیاستها و برنامه‌ها در جریان هر جنگ پیش بینی می‌شود كه توسط دولت و یا سازمآن‌های غیر دولتی طراحی و به اجرا در می‌آید. این فعالیتها پس از جنگ نیز به گونه‌ای دیگر ادامه می‌یابد. حمایت‌های عاطفی و معنوی این سازمآن‌ها ترمیم كننده آسیبهای لایه‌های اعتقادی و ارزشهای انسانی است و حمایتهای مادی تامین كننده نیاز زندگی رزمندگان و خانواده‌های آنان است. این حمایتها معمولا در چارچوب وظایف و اهداف سازماندهی می‌شود.

3. نحوه تكریم و بزرگداشت ایثارگران در سایر جوامع

عمده بازماندگان جنگی در كشورهای مختلف متعلق به جنگ جهانی دوم می‌باشند. زیرا این جنگ هم به لحاظ ابعاد و وسعت دامنه جنگ و هم تعداد كشته شدگان بزرگترین جنگ تاكنون محسوب می‌شده است. لذا بخشی قابل توجهی از بازماندگان جنگ در كشورهایی كه درگیر جنگ جهانی بوده اند به این نسل تعلق دارند.
به تناسب میزان بازماندگان جنگی در هر كشور فعالیتها مختلفی برای بزرگداشت و تكریم آن‌ها در نظر گرفته می‌شود:

آذربایجان

آذربایجان نیز یكی از كشورهایی است كه بازماندگان جنگی آن عمدتا در جنگ جهانی دوم حضور داشته‌اند. تنها برخی از آن‌ها اخیرا در جنگ‌های آذربایجان و ارمنستان شركت نموده اند كه به این جمعیت اضافه شده‌اند.
با وجود اینكه هیچگاه آمار دقیقی اس كشته شدگان جنگ ارایه نمی شود اما آمار نشان می‌دهد آذربایجان دارای حدود 7000 معلول جنگی و یك میلیون آواره می‌باشد. متولی رسیدگی به امور جانبازان در این كشور كانون بازنشستگان جنگ جهانی دوم وهشت سازمان و بنیاد غیر دولتی است. همچنین شعبه ویژه‌ای در ریاست جمهوری و هیات دولت وجود دارد كه امور مربوط به تامین اجتماعی بازنشستگان و معلولان جنگ را نظارت و اجرا می‌كند. خدمات ارائه شده به بازماندگان جنگ‌ها در آذربایجان در قالب پرداخت حقوق و مزایا به افراد درجه 1و2و3 خانواده‌های قربانیان،‌ ایجاد اشتغال و كاریابی به معلولین و شركت‌كنندگان جنگ،‌ ارائه امور آموزش و پرورش، تعاون و امور اجتماعی و خدمات عمومی از قبیل استفاده از وسایل نقلیه به صورت رایگان به استثنای بلیت هواپیما، كشتی و تاكسی می‌باشد.

آلمان

آلمان به عنوان یكی از مسببین اصلی جنگ جهانی دوم كه در بردارنده بازماندگان جنگی بسیاری است، در این جنگ آسیب‌های جدی دید و طی آن این كشور به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شد. در سال‌های پایانی قرن بیستم و با فروپاشی شوروی مجددا آلمان متحد تشكیل شد. با این حال به آلمان پس از جنگ تا مدت‌ها اجازه تاسیس ارتش به مفهوم قبلی داده نشد. دولت آلمان تسهیلات ویژه‌ای به خصوص برای فرزندان قربانیان و مفقودان جنگی قائل شده است. سعی دولت آلمان این بوده كه فرزندان این افراد در محیطی مناسب و دور از خانواده شان كه به لحاظ روحی صدمه دیده‌اند تربیت شوند، لذا در سال‌های پس از جنگ مراكزی تاسیس شد كه متفاوت با پرورشگاه‌ها با امكانات و رسیدگی ویژه كار تعلیم و تربیت این كودكان را به عهده گرفتند و امكانات این مراكز به گونه‌ای بود كه تمامی خانواده‌ها و زنانی كه شوهرانشان را در طول جنگ از دست داده بودند با میل و اشتیاق فرزندان خود را به این مراكز می‌سپردند.
در زمینه حمایت از معلولان و مصدومین جنگ نیز در حال حاضر 3200 نفر از نابینایان جنگ 2300نفر از همسران آنان تحت پوشش و حمایت كانون نابینایان جنگقرار دارند.
همچنین ارائه خدمات رفاهی و اجتماعی 300000 نفر از خانواده قربانیان جنگ از جمله اختصاص صندلی ویژهبرای معلولان، پیش‌بینی تردد آن‌ها به ساختمآن‌ها و فروشگاه‌ها، اختصاص محل‌های ویژه پارك اتومبیل در خیابان و پاركینگ‌های عمومی را می‌توان نام برد.

 

آمریكا

آمریكا نسبت به سایر كشورها مدت طولانی تری را در گیر جنگ بوده است. با این تفاوت كه بخشی عمده‌ای از عملیات جنگی آمریكا در خارج از خاك این كشور و در قالب دفاع از منافع آمریكا صورت گرفته است
در این خصوص می‌توان به جنگ‌های مكزیك(1848) جنگ داخلی(1866) جنگ‌های هندوستان(1869تا1898) جنگ اسپانیا، آمریكا(1898)، شورش فیلیپین(1899)، شورش بوكسر‌(1900)، بحران كوبا(1909)، اردوكشی تنبیهی به مكزیك(1916)، اردوكشی وراكروز(1914)، جنگ جهانی اول(21-1917)، جنگ جهانی دوم و كره(50-1940)ویتنام و درگیری‌های دیگر(1976-1955)، بحران ایران و لبنان(90-1979)، تهاجم گرانادا، تهاجم پاناما، بحران خلیج فارس(1990) و تهاجم‌ سال‌های اخیر این كشور به افغانستان و عراق اشاره داشت.
هر فردی(از هر ملیتی) كه در نیروهای مسلح آمریكا باشد و معلول شود، تحت حمایت سازمان سربازان كهنسال و معلول آمریكایی(د.ای.ویDAV) قرار می‌گیرد. در این راستا بیش از 60 اداره مشغول به خدمات‌رسانی به معلولان هستند. عمدتا افسران وظیفه مشغول رسیدگی به چنین اداره‌هایی هستند. سازمان سربازان كهنسال دارای یك نشریه(روزنامه) بوده كه كلیه اخبار مربوط به تغییرات قوانین، مستمری‌ها و... را به اطلاع كهنه‌سربازان می‌رساند. سازمان سربازان كهنسال آمریكایی برنامه‌های زیر را برای افراد تحت پوشش اجرا می‌كند:

1. صندوق اعانه بلایا برای حمایت هنگام بلایای طبیعی
2. اطلاع‌رسانی به ‌سربازان كهنسال معلول برای شركت در گردهمایی(همراه وابستگان)
3. به دلیل بروز برخی بیماری‌های خاص بومی در میان سربازان مشاركت‌كننده در جنگ ویتنام برنامه توسعه ‌سربازان كهنسال ویتنامی پیش‌بینی شده است.
4. رسیدگی به ‌سربازان كهنسال‌تر چرا كه با افزایش سن معلولان و مسائل و مشكلات جدیدی عارض می‌شود.
5. وابستگاه شامل همسر، كودكان، فرزند خواندگان به والدین و فرزندان مدرسه‌ای تا 23 سال و شوهر زنانی كه در جنگ حضور داشته‌اند تحت پوشش قرار می‌گیرند.
6. به معلولانی كه(با شرایطی خاص، مستحق دریافت اتومبیل می‌باشند) 8000‌ دلار كمك برای خرید اتومبیل تعلق می‌گیرد. ضمنا با توجه به نوع معلولیت وسایل مورد نیاز برای خودروی آنان نصب می‌شود.
7. با توجه به نوع معلولیت مسكن تطبیقی خاص ارائه می‌شود.
8. هزینه پوشاك كه سالانه مبلغ 534‌دلار پرداخت می‌شود.
9. در مواردی كه معلول نیاز به خدمات آموزشیشغلی داشته باشد، ارائه می‌شود
10. مزایای حقوق سربازان كهنسال هیچگاه كاهش نمی‌یابد بلكه برعكس افزایش حقوق و تامین اجتماعی متناسب با افزایش مزایا پرداخت می‌شود
11. به بازماندگان معلولان فوت شده در صورت داشتن شرایط مستمری پرداخت شده و مورد حمایت‌‌‌‌های قانونی قرار می‌گیرند.
شماری از مشهورترین بناهای یادبود جهان در آمریكا ساخته شده است. دیوار ویتنام با فهرست كشته‌شدگان جنگ ویتنام و استخر بزرگ اكلاهاما سیتی كه به یاد قربانیان بمب‌گذاری اكلاهاما ساخته شده است و تصویر آسمان را در خود منعكس می‌كند، از جمله مشهورترین این بناها هستند.(خبرگزاری میراث فرهنگی، 18/10/82)

اتریش

در كشور اتریش كه آسیب‌دیدگان دوران جنگ عمدتا مربوط به جنگ دوم جهانی هستند سازمان تامین اجتماعی با سابقه بیش از صد سال دارای ساختاری بسیار پیچیده است و معلولانی كه به سبب جنگ معلول شده‌اند می‌توانند از امتیازات ویژه‌ای همچون بیمه‌اجتماعی، كمك هزینه پرستاری، خدمات اجتماعی و پرداخت غرامت اجتماعی برخوردار باشند. كمك‌های ویژه‌ای نیز به افرادی كه برای استقلال ارتش جنگیده یا قربانی شده‌‌اند تعلق می‌گیرد. در حال حاضر تعداد افرادی كه با ملیت اتریش در جنگ آسیب دیده‌اند 80‌هزار نفر می‌باشد، ضمنا در شرایط خاصی بازماندگان این قبیل معلولان پس از فوت ایشان می‌توانند مستمری دریافت كنند.

انگلستان

نوامبر را در انگلستان poppy day می‌نامند. گویا در ساعت 11 چنین روزی در سال 1918 یعنی یازدهمین روز از یازدهمین ماه سال جنگ جهانی اول به پایان رسید.(برخی به همین دلیل عدد 11 را عدد پایان جنگ می‌دانند).
در سال 1915(یعنی 3 سال پیش از پایان جنگ) پس از شعر جان مك كری تحت عنوان In Flanders Fields، گل سرخ رنگ poppy به عنوان سمبل كشته شدگان در میدان شناخته شد. می‌گویند این گل خاصیتی دارد كه بذر آن حتی اگر یك سال هم در خاك بماند رشد نخواهد كرد مگر اینكه زمین شخم زده شود(خاك آن بهم بخورد).
در سال 1918 خانم مویرا میخائیل شعری با نام We shall keep the faith سرود و در آن عنوان نمود كه وی برای گرامی داشت كشته شدگان در این روز گل poppy را به لباس خود می‌آویزد. از آن پس هر سال مردم انگلستان در چنین روزی این عمل را تكرار می‌كنند تا یاد و خاطره قربانیان میدان جنگ را گرامی بدارند.

moscoo.jpg

تاجیكستان

یكی از مهم‌ترین ایام سال برای مردم تاجیكستان روز پیروزی در جنگ یا چنانكه خود تاجیكان می گویند روز غلبه است. سربازان كهنسال جنگ جهانی دوم كه امروز هر كه از آن‌ها باقی مانده باشد در سنین 70 و 80 سالگی است جمع می شوند و در مراسم رسمی كه با جدیت و رسمیت تمام برگزار می‌شود شركت می كنند و مورد تقدیر و تفقد مقامات عالی كشور قرار می گیرند.
این روز نه فقط در تاجیكستان كه در سرتاسر كشورهای منطقه همزمان بزرگ داشته می‌شود با مراسمی تقریبا مشابه. تقدیم سبدهای گل به پای بناهای یادبود سربازان گمنام و پیام‌های رسمی و اعطای امكانات نقدی و جنسی به كهنه سربازان از آن جمله است. در این روز رادیو و تلوزیون طی مراسمی با كهنسالان دوره جنگ گفتگو می نشینند و خاطرات آنان را از ایام جنگ دوباره زنده می‌كنند..

تركمنستان

مردم تركمنستان در روز هشتم ماه مه «۱۸ اردیبهشت با دادن صدقه و نذر یاد كشته شدگان جنگ جهانی دوم را گرامی می‌دارند و در روز ۹ مه «۱۹ اردیبهشت جشن پیروزی در این جنگ را برگزار می‌كنند.(همشهری 19/2/82 شماره 3044)
پیرمرد تركمن مدال‌های زرینی بر سینه نصب كرده و با افتخار از جنگ علیه نژادپرستان آلمان نازی سخن می‌گوید.
انبوه جمعیت حاضر در آیین گرامیداشت خاطره جان‌باختگان جنگ جهانی دوم از رییس جمهوری گرفته تا مردم عادی او را با احترام و تكریم پاس داشته و به سخنانش گوش می‌دهند.
مردم تركمنستان دومین ماه بهار هر سال در محل بنای یادبود كشته‌شدگان جنگ جهانی دوم گرد هم آمده و با نثاردسته‌های گل نسبت به آنان ادای احترام می‌كنند.
در این آیین بازماندگان كهنسال این جنگ مورد تكریم و احترام قرار گرفته و باافزودن یك مدال برسینه‌هایشان چنین تصور می‌شود كه تحمل انبوه مدال‌های اعطا شده به آن‌ها دیگر برایشان كمی مشكل شده است.
بر پایه آمارهای اعلام شده، نزدیك به ۷۰۰ هزار نفر از مردم تركمنستان در جریان جنگ جهانی شركت داشته‌اند.درباره تعداد كشتهشدگان تركمن در این جنگ آمارهای متفاوتی از ۲۵۰ هزار تا ۴۰۰ هزار نفر ذكر می‌شود.تعداد مجروحان این جنگ نیز مشخص نیست ولی نیازف در یكی از سخنرانیهایش گفته است كه هر خانواده تركمن به نوعی از این جنگ صدمه دیده است.
دولت تركمنستان در سال ۲۰۰۰ میلادی با صدور مصوبه‌ای تمامی كشته‌شدگان این جنگ و بازماندگان آن را قهرمان ملی تركمنستان اعلام كرد.
در تركمنستان پنج هزار و ۲۱۷ نفر از افرادی كه در جنگ جهانی دوم شركت داشتند، هنوز زنده‌اند و دولت برای تمامی آن‌ها مزایای ویژه‌ای در نظر گرفته است.
درباره مجروحان جنگی باقی مانده از جنگ‌های جهانی دوم و افغانستان نیز دولت تركمنستان سیاست‌های حمایتی ویژه‌ای اجرا می‌كند.
صفر مراد نیازف رییس جمهوری تركمنستان معتقد است: ما هرگز قهرمانان خود را كه در این جنگ از خود شجاعت نشان دادند فراموش نخواهیم كرد زیرا آن‌ها الگوی مناسب وطن دوستی برای نسل آینده ما هستند.نیازف ازقهرمانان كهنسالی كه ‌همواره با افتخار دهها مدال را برسینه‌هایشان نصب می‌كنند، تجلیل به عمل می‌آورد.این رزمندگان پیرمرد و پیرزن دربیشتر آیین‌های رسمی و ملی تركمنستان با یونیفورم‌های مزین به مدال‌های مختلف شركت می‌كنند.
این گروه ازمردان وزنان كهنسال هنگامی كه بااونیفورم‌های مزین به مدالهای شجاعت در خیابآن‌ها ظاهر می‌شوند، مردم، ماموران و مقام‌های شهری و كشوری با احترام ویژه با آنان برخورد می‌كنند.
رزمندگان جنگ در تركمنستان از امتیازات ویژه‌ای از جمله درمان و داروی رایگان، مقرری بازنشستگی(بیش از سایر بازنشسته‌ها)، مسكن، برخی ارزاق و مواد غذایی و همچنین استفاده از وسایل حمل ونقل رایگان برخوردارند.
دولت تركمنستان باكشورهای شوروی سابق همچنین توافق‌نامه‌هایی امضا كرده‌اند كه براساس آن بازماندگان جنگ جهانی دوم وافغانستان ازپرداخت هزینه روادید سفر بین تركمنستان و كشورهای عضو جامعه مشترك‌المنافع معاف هستند.
گرچه هر روز از تعداد بازماندگان جنگ دوم جهانی در تركمنستان كاسته شده و تكریم وافتخار به تاریخ شوروی سابق دراذهان تركمن‌ها زدوده و اسطوره و تاریخ باستان قوم تركمن جای آنرا می‌گیرد ولی هنوز خاطره جنگ جهانی دوم، میلیونها جان باخته و معلول این جنگ با مشعل همیشه روشنی كه در پای مجسمه سرباز گمنام دریكی از پارك‌های زیبای شهر عشق آباد نورافشانی می‌كند، زنده و جاوید است.(جمهوری اسلامی 25/9/83)

asar.jpg

ژاپن

از جمله كشورهای صنعتی در جهان ژاپن است كه پیشرفت علمی و صنعتی خود را اساسا بر روی ویرانه‌های پس از جنگ جهانی دوم بنیان نهاده است. با وجود اثرات نامطلوب بمب اتمی بر ژاپن، با توجه به فرهنگ سخت كوشی و برنامه ریزی در میان مردم ژاپن این كشور توانسته تا حد بسیاری از آثار ناگوار اقتصادی جنگ بر كشور خود بكاهد.
در این كشور دفتر مدیریت و هماهنگی و وزارت بهداشت و رفاه كار در ارتباط با مقرری پرسنل نیروهای مسلح و خدمات مربوط به پرسنل غیر نظامی فعالیت می‌نماید. كه سیستم مستمری ژاپن(شامل نظامیان) را تاریخچه طولانی 119ساله دارد اداره می‌نماید. این سیستم دارای شرایطی مانند تعلیق مستمری، استحقاق دریافت مستمری، قطع مستمری... به صورت مدون می‌باشد.

عراق
كشور ما خاطر جنگ 8 ساله با عراق را در حافظه تاریخی خود ثبت كرده است. عراق نیز تجربه جنگ با رزمندگان ایرانی و ایثارگریهای آن‌ها را هیچگاه از یاد نخواهد برد.
عراق در راستای حفظ روحیه سربازان خود در طول جنگ تلاش بسیاری نمود و پس از كشته شدن سربازان نیزاز امتیازاتی كه برای آنان در نظر گرفت، حق مسكن بود كه بر اساس آن واگذاری منزل مسكونی(آپارتمان) به همسر و به نام فرزندان ثبت می‌شود. در همین راستا باید عنوان نمود، در صورتی كه خانواده‌ای بیش از یك كشته داده باشد، قطعه زمینی با مساحت بیشتری واگذار می‌شود. همچنین عدم تخلیه منازل نظامیان كشته شده و معافیت از مالیات برای ساخت منزل مسكونی جهت بازماندگان، همین طور پرداخت 30000 دلار جهت ساخت منزل مسكونی از دیگر امتیازات اسكانی و تقدیری از كشته شدگان و خانواده‌های آنان می‌باشد. از دیگر خدمات ارائه شده به ایشان درمان رایگان در هر نقطه از كشور بوده و خدمات فرهنگی نیز با نامگذاری یك روز با نام شهید و با اعطای نشآن‌های شجاعت، سپاسگزاری از ایشان صورت می‌پذیرد. خدمات حقوق و مزایا، خدمات آموزشی، امتیاز واگذاری خودرو و دیگر خدمات ویژه عمومی از دیگر امتیازات رزمندگان و خانواده‌های آن‌ها در عراق می‌باشد.
در كشورهای دیگر همچون تاجیكستان، تركمنستان، هند، كره جنوبی و شمالی، لیبی، كویت، كوبا، كانادا، و غیره به همین انحا كه در مورد كشورهای فوق عنوان شد امتیازات خاصی به ایثارگران به تناسب نیازهایشان ارائه می‌گردد.باید متذكر گردید از یكسو بین كمك به ایثارگران و توسعه یافتگی كشورها، رابطه تنگاتنگی وجود دارد و هر قدر كشورها از رشد و توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیشتری برخوردار باشند امكان خدمات‌دهی افزون‌تری به ایثارگرانشان خواهد بود از سوی دیگر با نگاهی به تاریخ برخی از كشورها كه حدود نیم قرن از جنگ‌های میهنی و استقلال طلبانه آن‌ها می‌گذرد، همچنین كشورهایی كه هر روز به دلایل سیاست‌های دولتمردان آن‌ها با بهره‌گیری از امكانات نظامی و نیروی انسانی خود ردپایی از جنگ و خونریزی در نقاط مختلف جهان به جای می‌گذارند، تداوما سیاست‌ها و روش‌های جدیدی برای بزرگداشت نیروهای نظامی، آسیب‌دیدگان جنگ‌ها و خانواده‌های كشته‌شدگان خود اتخاذ می‌نمایند.(دنیای اقتصاد 21/11/83)

برخی از مراسم برای یادآوری ایثارگری‌های رزمندگان جنبه جهانی دارد.
از جمله كاربرد گاز كلرین توسط نیروهاى آلمانى علیه نیروهاى متفقین در جنگ اول جهانى، منجر به مرگ هولناك بیش از پنج هزار نفر و مصدوم شدن ۱۵ هزار نفر از سربازان فرانسوى و كانادایى شد كه یكى از نقاط تاریك تاریخ به شمار مى رود. این روز كه همان ۲۲ آوریل ۱۹۱۵ است اكنون میان مردم جهان به عنوان «روز تولد جنگ افزار شیمیایى» The Birthday of chemical warfar یاد مى شود و سال‌ها است كه این روز در این شهر با برگزارى مراسمى بزرگ و با حضور صلح طلبانى از سراسر جهان گرامى داشته می‌شود. در این روز از سازمآن‌های غیر دولتی كه بر علیه بمبهای شیمایی فعالیت دارند دعوت به عمل می‌آید.(http://persian.kargah.com)
ساخت تندیسی از سرباز گمنام كه بیانگر از خود گذشتگی و ایثار سربازانی است كه نامشان بر همه مكتوم ماننده است ساختن این گونه تندیسها از جمله شیوه‌هایی است كه برای تكریم شهدای گمنام در غالب كشورها از آن استفاده می‌شود.

ایران

در كشور ما نیز تاسیس نهادهایی نظیر بنیاد شهید انقلاب اسلامی و سازمان امور جانبازان به فرمان حضرت امام(ره) و ستاد امور آزادگان از جمله آن‌هاست و اخیرا با ادغام نهادهای ایثارگری تشكیلات سازمانی منسجمی برای حمایت از ایثارگران به وجود آمد.
ابعاد مختلف داخلی و خارجی جنگ‌ها، كیفیت و تاثیرات آن بر سرنوشت سیاسی كشورها، همچنین نتایج بین‌المللی آن را تشریح و ارزشگذاری نماید.
با وجود گذشت 15 سال از پایان جنگ ایران و عراق، مردم كشور ما نیز خاطرات جنگ با عراق را از اذهان خود پاك نكرده اند. بنیاد شهید و جانبازان امروز از مهم‌ترین سازمآن‌های متولی رسیدگی به مسائل ایثارگران و بازماندگان جنگ می‌باشد. این سازمان فعالیتهای زیادی در این خصوص انجام داده است كه در حوزه‌های مختلف قابل بحث و بررسی است و از چارچوب این مقاله خارج است. در پایان به برخی از شیوه‌های تكریم و بزرگداشت ایثار گران اشاره می‌شود. به امید زمانی كه انتظارات صلح طلبانه جوامع جایگزین زیاده خواهی‌های جوامع متجاوز گردد.
                        نتیجه گیری و ارایه شیوه‌ها

هر جنگی محمل عناصر فرهنگی از جمله دست نوشته‌ها، اشعار، اصطلاحات، نمادها،.... می‌باشد. حفظ این آثار و اشاعه آنان یادگار ایامی است كه احداث امكان خاصی در قالب موزه كه در آن‌ها آثار و خاطرات و افتخارآفرینیهای ایثارگران، رزمندگان و شهدا نگهداری یا به نحو هنری به نمایش گذاشته شود. این موزه‌های باید به گونه‌ای طراحی شود كه نمایانگر صحنه‌های نبرد، حوادث و وقایع جنگ و نقش و عملكرد كلیه نیروهای مسلح درگیر در جنگ باشد و در عین حال نشانگر وحدت و انسجام جبهه، پشت جبهه و مشاركت اقشار مختلف مردم در دوران دفاع مقدس هشت ساله باشد. گرچه فعالیتهای بسیار زیادی در خصوص تكریم و بزرگداشت ایثارگران انجام شده است لكن برخی از روشهای به نظر می‌رسد می‌تواند در حفظ خاطرات جنگ و رفتار ایثارگرانه، فداكاریها و از جان گذشتگیهای رزمندگان جنگ موثر باشد. از جمله این روشها می‌تواند به موارد ذیل اشاره داشت:
ـ نگهداری شهرك كوچك یا مناطقی ازیك شهر و حتی ساختمان ویران شده در جنگ، كه در ظاهر این كار در شهرهای خرمشهر، قصر شیرین، سرپل ذهاب و مریوان انجام شده است. وجود چنین محلهایی بیانگر و یادآور هجوم دشمن و آثار تخریبی آنان بر چهره شهرهای یاد شده بوده است.
ـ ایجاد شناسنامه بازسازی بناها، اماكن تاریخی، تاسیسات، كارخانه‌ها، مدارس و مساجد یا ایجاد یك بنای یابود یا لوح سنگی، حداقل اطلاعات لازم را از چگونگی تخریب و زمان وقوع آن حوادث و خاطرات به منزله شناسنامه احداث به دست می‌دهد و در مدخل ورودی آن‌ها نصب می‌شود تا بیانگر آن حادثه باشد.
ـ ایجاد مركز هنرهای تجسمی دفاع مقدس برای فعالیتهای هنرمندان متعهد و علاقمند در راستای طراحی، برنامه ریزی و خلق آثار تجسمی و حجمی. این مركز در ایجاد مراكز یادبود، بناهای یادبود، ماكتهای عملیات و صحنه‌های نبرد و نیز طرحهای گرافیكی، نقاشی و تصویری از حوادث حماسی جنگ و طارحی آرمها و نشآن‌های نمادین، مدل و لوحها، نقشهای برجسته حكاكی،تمرهای بادبود و پوستر آلبومهای كلكسیون جنگ نقش موثر دارد.
ـ ایجاد تسهیلات در محیط كار ایثارگران به گونه‌ای كه متناسب با وضعیت جسمانی آنان طراحی باشد با توجه به ناتوانی‌های جسمانی بسیار ضروری است.
ـ تدوین قوانین معین برای همگانی كردن بهداشت و درمان برای همه آحاد جامعه از جمله معلولین مادرزاد یا معلولین و خسارت دیدگان جسمی ناشی از جنگ در فراهم آوردن آسایش و آرامش آنان قدم موثری است.
ـ تدون قوانین ومقرراتی كه امر توانبخشی معلولین و مجروحین جنگی را افزایش دهد و با استفاده از فن آوریهای پیشرفته امكان زندگی بهتری راب برای آنان فراهم آورد.
ـ گسترش و تجهیز مراكز توانبخشی مخصوص جانبازان و توجه به مشكلات آن‌ها از جمله مشكل اشتغال به دلیل ناتوانی‌های جسمانی ‌آنان
ـ ایجاد تسهیلاتی از جمله استراحت ضمن كار، ‌حق تقلیل ساعات كار، امكان استفاده از مرخصی‌های ویژه درمانی برای ایثارگران
ـ تخصیص درصدی از پرسنل سازمآن‌های مختلف دولتی به جذب ایثارگران
ـ ایجاد مركزی برای تولید فیلمهای سینمایی دفاع مقدس، و تهیه آرشیوی جامع و غنی از فیلمهای گرفته شده در جنگ و عملیات گوناگون تهیه فیلم از زندگی فرماندهان، آزادگان و شهدا.
ـ ایجاد مركز سرودهای، نوحه‌ها، موسیقی و موزیك نظامی جنگ و دفاع‌مقدس.
ـ ایجاد مركز نشر آثار فرهنگی، هنری، تاریخی، علمی و نظامی در خصوص جنگ و فعال نمودن عرصه‌ها و مجامع ادبی چون شعر، نویسندگی در قالبهای داستان‌ورمان، خاطره، گزارش و حمایت از ناشران این گونه آثار

برچسب‌ها: ایثارگریتابش نور ایثارگران 


مطالب مشابه :


مایا یینگ لین Maya Ying Lin 林璎؛ هنر ، معماری و طبیعت

شاید مشهورترین اثر او پس از بنای یادبود سربازان ویتنام، بنای بنای یادبود سربازان
مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی رشته علوم سیاسی

بعدها ، مایا لین دو بنای یادبود را از نظر شگفت انگیز کهنه ساربازان جنگ ویتنام : سربازان
ساختارشکنی درمعماری Deconstructivism

راه خود را به یادبود یادبود سربازان ویتنام و یادبود خواندن این بنای یادبود.
ایثارگری در سایر کشورهای جهان

دیوار ویتنام با فهرست كشته‌شدگان جنگ ویتنام و یادبود سربازان بنای یادبود
ارائه خدمات به جانبازان در کشورهای جهان

شماری از مشهورترین بناهای یادبود یادبود سربازان گمنام محل بنای یادبود کشته
گزارشی جامع از ارائه خدمات به قربانیان جنگ در جهان

شماری از مشهورترین بناهای یادبود یادبود سربازان گمنام محل بنای یادبود کشته
چگونگی خدمات رسانی به بازماندگان و قربانیان جنگ در سایر ملل

دیوار ویتنام با فهرست کشته‌شدگان جنگ ویتنام و یادبود سربازان بنای یادبود
9 عکس جنگی که جهان را برای همیشه تغییر دادند!!

شجاعت و تعهد سربازان جوان در در ویتنام، 1972 . این مجسمه بنای یادبود جنگ در
برچسب :