معرفی رشته روانشناسی

معرفی رشته روانشناسی

مجموعه روان شناسي يكي از رشته‌هاي گروه علوم انساني است، كه كليه فارغ التحصيلان دوره‌هاي كارشناسـي بـدون توجه به نوع مدرك تحصيلي شـان مي‌تواننـد در آزمـون ورودي كارشناسـي ارشـد روان شناسي شركت نمايند‌.

مجموعه روان شناسي ويژگي‌‌هاي خاصي دارد كه آن را به نحوي از ساير رشته‌ها متمايز مي‌سازد. از جمله‌ اينكه ‌اين رشته جذابيت خاصي دارد چرا كه به عنـوان يك عـلم كاربـردي در خدمت زندگـي بهتـر قـرار دارد.

روان شناسي درباره‌ي شما، ديگران، رفتارها، عملكرد ذهن و آنچه كه به آساني قابل مطالعه نيست سخن مي‌گويد.گرچه با وجود جذابيت اين رشته در عين حال بايد توجه داشت كه دستيابي به ‌اين موارد كار چندان آساني نيست.

از طرفي تعلق اين رشته به دو مجموعه‌ي كلي علوم انساني و علوم پايه از ديگر ويژگي‌‌هاي منحصر به فرد آن است. از آنجايي كه رشته روان‌شناسي از سويي به مطالعه سخت افزار (دستگاه عصبي و غدد) و از سويي ديگر با مطالعه نرم افزار (رفتار، واكنش، عملكرد، تفكر و …) در ارتباط است عده‌اي آن را متعلق به مجموعه انساني و عده‌اي متعلق به مجموعه‌ي علوم پايه و پزشكي مي‌دانند، همانطور كه آزمون اين رشته نيز، هم توسط وزارت علوم و هم توسط وزارت بهداشت برگزار مي‌گردد.

به طور كلي روان شناسي يعني شناخت روان و ذهن افراد كه ما از طريق مشاهده رفتار و جلوه‌هاي آن به بررسي ذهن و ساختار آن مي‌پردازيم.

مجموعه روان شناسي شامل 5 گرايش 1- روان شناسي عمومي2- روان شناسي باليني 3- سنجش و اندازه‌گيري (روان‌سنجي)
4- روان‌شناسي صنعتي و سازماني 5- روان‌شناسي باليني كودك و نوجوان

مي‌باشد.

روان شناسي باليني، پر طرفدارترين گرايش اين مجموعه است‌ .روان‌شناسي باليني با ارزيابي، تشخيص و درمان اختلالات از اختلالات باليني شديد تا مشكلات جزيي فردي كه به نحوي عملكرد فرد را در زندگي با مشكل مواجه كرده است، سر و كار دارد. كارشناس ارشد روان‌شناسي باليني مي‌تواند به عنوان روان‌شناس باليني به كار روان درماني در بيمارستان‌‌هاي رواني، كلينيك‌‌هاي روان‌شناسي، مراكز مشاوره و راهنمايي، سازمان بهزيستي و ادارات مربوطه به صورت فردي يا گروهي مشغول گردد. امكان ادامه تحصيل در اين گرايش در مقطع دكترا در انستيتو روانپزشكي تهران و دانشگاه علوم بهزيستي وجود دارد.

روان‌شناسي عمومي، ديگرگرايش اين مجموعه است كه به نسبت 3 گرايش ديگر ظرفيت پذيرش بالاتري را نيز به خود اختصاص داده است. روان‌شناسي عمومي با مسائلي چون رفتار، رشد، هوش، يادگيري، حـافظه، انگيـزه، هيجـان، بهنجاري و ناهنجاري و رفتارهاي اجتماعـي سر و كار دارد.كارشناس ارشـد روان شناسي عمومي‌مي‌تواند به كار درمان مشكلات خانوادگي، بين فردي، فردي، تحصيلي، شغلي، زناشويي و پژوهش‌‌‌هاي روان شناختي، خدمات روان شناسي در مراكز بهزيستي و بهداشت رواني بپردازد.دانشگاه‌‌هاي تربيت مدرس، علامه طباطبايي و الزهراء، شهيد چمران اهواز، شيراز و علوم تحقيقات امكان ادامه تحصيل در مقطع دكترا را براي اين گرايش مهيا دارند.

روان سنجي، گرايش سوم مجموعه روان شناسي است كه كمترين تعداد داوطلب و در عين حال كمترين تعداد پذيرش را دارا است‌. روان سنجي عمدتاً با آمار، شيوه‌هاي سنجش در آموزش و پرورش و يادگيري، ارزيابي‌هاي روانشناختي از طريق آزمون‌‌هاي رواني و شيوه‌هاي گزينش و سرند كردن در ارتباط است‌.كارشناس ارشد روان‌سنجي مي‌تواند به كار اجراي آزمون‌‌هاي رواني - تشخيصي، سنجش هوش، ويژگي‌‌هاي شخصيتي، آسيب‌هاي مغزي، عقب ماندگي‌هاي ذهني، ارزيابي در آموزش و پرورش، سازمان سنجش و داده‌پردازي مشغول گردد. يا به همراه يك تيم درمان در كلينيك‌‌هاي روان شناختي مشغول به كار گردد. گرايش روان سنجي در حال حاضر در ايران دكترا ندارد و اساتيد داراي تخصص اين گرايش در ايران بسيار محدودند‌.

روان‌شناسي صنعتي و سازماني، از سال 1383 به اين مجموعه افزوده شده است. روان‌شناسي صنعتي و سازماني پلي است بين روان‌شناسي محض و مهندسي انساني. اين رشته عمدتاً با علل، معلول‌هاي رفتاري، تأثيرات متقابل فرد و محيط كار و اثرگذاري محيط- فرد بر روي هم بحث مي‌كند. گرچه ظرفيت پذيرش در اين رشته بسيار محدود است ولي امروزه بسياري از كارخانجات ضرورت آن را حس كرده‌اند و درصدد بهره‌گيري از روان‌شناسان صنعتي در بهبود شرايط كاري خود هستند، كه البته اين گرايش در وزارت علوم نيز 2 نفر ظرفيت دارد.

روان‌شناسي باليني كودك و نوجوان، از سال 1384 به مجموعه روان‌شناسي افزوده شد. اين گرايش همگام با روان‌شناسي باليني است با اين تفاوت كه با اختلالات دوران كودكي و نوجواني سر و كار دارد.

در دانشگاه آزاد علاوه بر اين 5 گرايش، گرايش ديگري تحت عنوان روان‌شناسي شخصيت وجود دارد.

آزمون كليه گرايش‌‌ها در دانشگاه آزاد و سراسري به صورت كتبي و يك مرحله‌اي است.

در برخي از ظرفيت‌هاي دانشگاه سراسري، طرح آ.ت.ت وجود دارد كه به نوعي يك مرحله پذيرش محسوب مي‌گردد. طرح آ.ت.ت شرايط اختصاصي هر دانشگاه بوده و نحوه‌ي برگزاري آن در هر دانشگاهي اختصاصي است كه عمدتاً شامل ارزيابي توانايي‌هاي علمي، پژوهشي، ويژگي‌هاي شخصيتي و . . . است و به صورت مصاحبه برگزار مي‌گردد.

در رشته روان شناسي باليني، تعداد 20 نفر ظرفيت پذيرش متعلق به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي است. در اين آزمون كه از طريق وزارت بهداشت و درمان به صورت جداگانه برگزار مي‌گردد، 50 درصد سهميه پذيرش آزاد وجود دارد. گزينش در اين آزمون به صورت 70 درصد نمره كتبي و 30 درصد نمره شفاهي است.

لازم به ذكر است كه‌ اين مجموعه از مجموعه علوم تربيتي 2 كه شامل 4 گرايش روان شناسي كودكان استثنايي، روان شناسي تربيتي، مشاوره و راهنمايي و مشاوره است، متمايز بوده و روان‌شناسي كودكان استثنايي و تربيتي گرايش‌هاي مجموعه روان‌شناسي نيستند، اگر چه عنوان روان شناسي به آنها اطلاق مي‌گردد‌. با توجه به‌ اين نكته كه‌ اين رشته بنابر ماهيتش در دو مجموعه انساني و علوم پايه طبقه‌بندي مي‌گردد، آزمون گرايش روان‌شناسي باليني علاوه بر وزارت علوم و دانشگاه آزاد توسط وزارت بهداشت هم به صورت جداگانه برگزار مي‌گردد كه تنها داوطلباني كه مدرك كارشناسي روان‌شناسي (كليه گرايش‌‌ها) را داشته باشند، مي‌توانند در اين آزمون شركت كنند.


مطالب مشابه :


10رتبه برتر دانشگاه در رشته اقتصاد

سایت بسیج دانشگاه پیام نور گوگان. سایت گوگل. سیستم جامع گلستان. پورتال دانشگاه پیام نور
معرفی رشته روانشناسی

سیستم جامع گلستان. علمی روانشناسی دانشگاه پیام نور گوگان و همچنین ارائه مطالب متعدد و
نقشه گردشگري گوگان

گوگان ، مدیریت کشاورزی ایران پایگاه خبری پیام نور آرشیو خريد سايت نمایشگاه مبل گلستان
تصاویری از باغات میوه گوگان

تصاویری از باغات میوه گوگان سوالات پیام نور اطلاع نمایشگاه مبل گلستان
عكس هايي از محرم گوگان

عكس هايي از محرم گوگان نمونه سوالات پیام نور اطلاع سايت نمایشگاه مبل گلستان
عکس های قدیمی از مدارس گوگان

عکس های قدیمی از مدارس گوگان سوالات پیام نور اطلاع نمایشگاه مبل گلستان
آیا می دانید؟؟؟

36-تاسال1360در باغات منطقه گلستان گوگان سطح 60-مکان دانشگاه پیام نور گوگان یک پیام نور-غیر
شهر تاريخي، فرهنگي و توريستي گوگان

شهر تاريخي، فرهنگي و توريستي گوگان سوالات پیام نور اطلاع نمایشگاه مبل گلستان
صنايع و معادن گوگان

گوگان ، مدیریت کشاورزی ایران پایگاه خبری پیام نور آرشیو خريد سايت نمایشگاه مبل گلستان
برچسب :