منابع آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

منابع آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

 

روان شناسی تربیتی (ضریب 2)

کتاب روان شناسی پرورشی دکتر علی اکبر سیف

روانشناسی عمومی دکتر حمزه گنجی

روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور

روشها و فنون تدریس (ضریب 3)

کتاب روشها و فنون تدریس دکتر حسن شعبانی

کتاب الگوهای تدریس 2000 یا الگوهای جدید تدریس دکتر محمدرضا بهرنگی

 تکنولوژی آموزشی(ضریب 3)

کتاب مبانی نظری تکنولوژی آموزشی دکتر هاشم فردانش

کتاب مقدمات تکنولوژی آموزشی دکتر محمد احدیان

کتاب مقدمات تکنولوژی آموزشی دکتر خدیجه علی آبادی

مباحث تخصصی تکنولوژی آموزشی (جزوات دانشگاه علامه طباطبایی)

 برنامه ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2)

کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی دکتر علی تقی پور ظهیر

کتاب فرایند برنامه ریزی آموزشی ترجمه دکتر فریده مشایخ

کتاب برنامه ریزی درسی مدارس ترجمه دکتر فریده مشایخ

کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی دکتر یحیی فیوضات

 سنجش و اندازه گیری(ضریب 1)

کتاب سنجش ، اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دکتر علی اکبر سیف

کتاب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دکتر علی اکبر سیف

 زبان عمومی و تخصصی(ضریب 2)

کتاب 504 انگلیسی

جزوه درسی زبان دانشگاه علامه طباطبایی

 

تهیه شده توسط کارشناسان تکنولوژی آموزشی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران

 


مطالب مشابه :


خلاصه کتاب زندگانی امام حسن مجتبی (ع)-دکترسید هاشم رسولی محلاتی

سید هاشم رسولی کتب ایه الله قربانعلی دری نجف آبادی کتب دکتر حسن بلخاری
منابع دکتری تکنولوژی آموزشی

· مبانی نظری تکنولوزی آموزشی .دکتر هاشم فردانش دکتر خدیجه علی آبادی دکتر حسن
منابع کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

مهارت های آموزشی و پرورشی دکتر حسن آموزشی .دکتر هاشم آموزشی دکتر خدیجه علی آبادی.
منابع آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

کتاب روشها و فنون تدریس دکتر حسن آموزشی دکتر هاشم آموزشی دکتر خدیجه علی آبادی .
بیانیه حدود ۳۰۰ نفر از فعالان و اقشار مختلف مردم سبزوار برای حضور دکتر جلیلی در اتخابات

بیانیه حدود ۳۰۰ نفر از فعالان و اقشار مختلف مردم سبزوار برای حضور دکتر حسن کی قبادی
منابع آزمون کتبی دکتری تکنولوژی آموزشی

مهارت های آموزشی و پرورشی دکتر حسن دکتر هاشم دکتر خدیجه علی آبادی
مقالات حسابداری

دکتر قاسم بولو- سعید غلامی مهر آبادی . رضائی -دکتر حسن شورورزی -دکتر هاشم نیکو
منابع ارشد

مهارت های آموزشی و پرورشی دکتر حسن مبانی نظری تکنولوزی آموزشی .دکتر هاشم نرگس فیض آبادی.
1300 تن از اساتید و مدرسان دانشکده‌های علوم تربیتی، طی بیانیه‌ای از نامزدی مهندس موسوی در انتخابات ر

دکتر حسین حسن آبادی دکتر هاشم فردانش - دکتر کیومرث فلاحی - دکتر یحیی قائدی - محمود
برچسب :