اولین کنگره بین المللی انکولوژی زنان - ۳۰ شهریور الی ۱ مهر ۹۰ - دانشگاه شهید صدوقی یزد

برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
زمان برگزاری: ۳۰شهریور الی ۱ مهر ۱۳۹۰
ارسال خلاصه مقالات : ۱۹/۴/۱۳۹۰
مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

سایت همایش

اولین کنگره بین المللی انکولوژی زنان - ۳۰ شهریور الی ۱ مهر ۹۰ - دانشگاه شهید صدوقی یزد


مطالب مشابه :


جزئیات کامل شهریه واحدهای بین الملل علوم پزشکی

بین المللی در مناطق آزاد واحد بین المللی دانشگاه شهید صدوقی یزد
اولین کنگره بین المللی انکولوژی زنان - ۳۰ شهریور الی ۱ مهر ۹۰ - دانشگاه شهید صدوقی یزد

اولین کنگره بین المللی دانشگاه شهید صدوقی یزد دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد
ششمین کنگره بین‌المللی و جشنواره دانشجویی طب تولید مثل - فروردین ۹۴ - یزد

ششمین کنگره بینالمللی و دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد، بیمارستان شهید صدوقی
مسواک با منشاء طبیعی

شهید صدوقی ورودی بهمن 89 دانشگاه شهید صدوقی یزد واحد بین الملل آزاد { مدیر }
لینکستان4

وب سایت دانشگاه آزاد واحد یزد وب سایت دانشگاه بینالمللی امام شهید صدوقی یزد
واحدهای دانشگاه آزاد(2)

مرکز بین¬المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید کلانتری، خ دانشگاه.
عناوین رساله های کارشناسی ارشد در رشته معماری دانشکده هنر و معماری یزد

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید و بین المللی فرودگاه یزد. اساتید شهید صدوقی.
آدرس وب سایت تمامی دانشگاه های ایران

وب سایت دانشگاه آزاد واحد یزد وب سایت دانشگاه بینالمللی امام پزشكی شهید صدوقی یزد
دومین همایش راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات پرستاری و مامایی - 7 تا 9 اسفند89 - یزد

پایگاه پرستاران دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و دانشکده پرستاری
برچسب :