منابع کارشناسی ارشد روانشناسی

منابع کارشناسی ارشد روانشناسی

               (عمومی بالینی بالینی کودک روانسنجی)

               متون روانشناسی به زبان انگلیسی

                  1 زمینه روانشناسی هیلگارد به زبان اصلی

                  2 -  کیانوش هاشمیان reading in psychology

              علم النفس

              آزاد :        

               علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی  _ احدی و بنی جمالی

              سراسری :

                1_ علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی  _ احدی و بنی جمالی

                2_  روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی _ احمدی

  

               آمار و روش تحقیق 

                   آزاد :   1 مبانی نظری و عملی پژوهش یا روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی _ دلاور

                           2 احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی دلاور

 

                 سراسری : 

                      1 -مبانی نظری و عملی پژوهش یا روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی _ دلاور

                    2 احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی دلاور

                    3 -  آمار و روش تحقیق - خلعتبری

                 روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

                آزاد :          1 روانشناسی مرضی تحولی  (جلد 1 و 2 ) - دادستان

                                  2 روانشناسی کودکان استثنایی میلانی فر

                              3 آ سیب شناسی روانی (جلد 1 و2 ) دکتر ازاد

                              4 چکیده روانپزشکی -  کاپلان و سادوک

 

                  سراسری :      1 روانشناسی مرضی تحولی  (جلد 1 و 2 ) - دادستان

                                   2 چکیده روانپزشکی -  کاپلان و سادوک

                                    3 -  روانشناسی کودکان استثنایی میلانی فر     

                                        

                  روانشناسی رشد 

                  آزاد:         1 روانشناسی ژنتیک( جلد 1 و2  )– منصور

                                2 -  پیشگامان(یا نظریه های ) روانشناسی رشد کرین (ترجمه خویی نژاد و رجایی)

                                3 روانشناسی رشد جمعی از مولفان  - انتشارات سمت - جلد 1 و2

                                4 - روانشناسی رشد نوجوانی و جوانی  - احدی و محسنی

                                5 روانشناسی رشد (نوجوانی و بزرگسالی)-  احدی و جمهری

                    

                  سراسری :     1 - روانشناسی ژنتیک( جلد 1 و2  )– منصور

                                  2 پیشگامان(یا نظریه های ) روانشناسی رشد کرین (ترجمه خویی نژاد و رجایی)

                                   3 - روانشناسی رشد جمعی از مولفان  - انتشارات سمت - جلد 1 و2

                                   4 - روانشناسی رشد  (نوجوانی و بزرگسالی)- احدی و جمهری

                روانشناسی بالینی

                آزاد :          1 روانشناسی بالینی  - فیرس

                               2 - روانشناسی بالینی   - سنجش تکمیلی(پور شرفی و مهریار)

                                3- آسیب شناسی و روانشناسی بالینی -  شاملو

 

                 سراسری :      1 - روانشناسی بالینی  - فیرس

                                   2 - روانشناسی بالینی   - سنجش تکمیلی(پور شرفی و مهریار)            

                   

                   روانشناسی عمومی

                  آزاد و سراسری :   زمینه روانشناسی -  هیلگارد ترجمه براهینی و همکاران

                   روانشناسی شخصیت

                    آزاد :             - روانشناسی شخصیت شولتز

                 

                    روانسنجی

                     آزاد و سراسری:

                                                  1 سنجش و اندازه گیری و یا اندازه گیری و پیشرفت تحصیلی سیف

                                            2 اصول روانسنجی و روان آزمایی شریفی

                                            3 مقدمه ای بر نظریه های اندازه گیری - دلاور

                   

                          آزمون های شناختی هوش و استعداد

                                آزاد و سراسری:

                                          1 - اصول روانسنجی و روان آزمایی شریفی

                                    2 -  آزمون های روانی - بهرامی

                                    3 آزمون های روانی یا روانسنجی  - گنجی

                       روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

                      آزاد و سراسری:   

                                         1-  انگیزش و هیجان خداپناهی

                                         2 -  روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی

                                         3 -  روانشناسی فیزیولوژیک کالات

                                          4  - انگیزش و هیجان  -  ماشال ریو - محمدی


مشاوره و راهنمایی:

1-    منابع اعلام شده برای کارشناسی ارشد متنوع است بنابراین لزومی ندارد شما تمامی آنها را مطالعه کنید در بررسی منابع باید دو نکته را در نظر بگیرید اول آنکه با توجه به سوالات سالهای قبل باید مقوله های مورد نظر طراحان کنکور را شناسایی کرد برای مثال رشد پیاژه مقوله مورد توجه طراحان بوده است بنابر این نباید هر منبعی که برای کنکور معرفی می شود را به صورت کمال و تمام بخوانید فقط آن مقوله هایی که در سال های پیش در کنکور امده را بخوانید.دوم آنکه از خواندن منابع غیر ضروری خود داری کنید برای بدست آوردن منابع اصلی از دانشجویان ارشد و اساتید کمک بگیرید.

2-    درباره درس زبان باید توجه داشت که این درس منبع مشخصی ندارد تمام پاورقی های کتب درسی به همراه مجموعه لغات پایان کتاب زمینه روانشناسی هیلیگارد و تاریخچه و مکاتب روانشناسی (شولتز) و سایر کتب  باید مطالعه شود .

3-    توجه دشته باشید صرفا یادگیری لغت کمکی به شما نخواهد کرد علاوه بر آن شما باید درک مطلب را به خوبی یاد بگیرید .بنابراین باید با تمرین زیاد و خواندن متون انگلیسی توانایی درک مطلب خود را افزایش دهید.

4-    در رابطه با درس روانشناسی مرضی لزومی ندارد تمام کتاب مرضی دادستان جلد سوم را مطالعه کنید  

5-   فقط قسمت هایی که در کنکور از آنها سوال آمده را مطالعه نمایید. همچنین لزومی ندارد تمام سه جلد کاپلان را مطالعه کنید فقط قسمت هایی «بیماری هایی که باعث عقب ماندگی ذهنی و قسمت مرضی کودکـ» را مطالعه نمایید.

6-    کتب تست  و خلاصه یکی از ارکان کنکور ارشد باشند به جای توجه به کتب درسی توجه بیشتری به کتب تست و خلاصه نویسی ها داشته باشید. از جزوات خلاصه سنجش تکمیلی، پردازش و غیره حتما کمک بگیرید.


 


مطالب مشابه :


منابع کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی

3ـ متن لاتین خلاصه‌ی کتاب زمینه‌ی روانشناسی عمومی هیلگارد. 4ـ کتابروانشناسی هیلگارد .
دانلود کتابهای روانشناسی

نام کتاب. نویسنده دانلود کتابهای روانشناسی معرفی کتاب های
روانشناسی

کتاب دست دوم - روانشناسی 1-زمینه روانشناسی هیلگارد ترجمه براهنی و سیمی
کتاب های منابع کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

کتاب های منابع کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی زبان انگلیسی: • خلاصه های هیلگارد از کتاب
مسابقه آنلاین روانشناسی

مسابقه آنلاین روانشناسی می رساند که جهت شرکت در این مسابقه کتاب روانشناسی هیلگارد
منابع کارشناسی ارشد روانشناسی

گروه فوق لیسانس و دکتری روانشناسی بروجرد - منابع کارشناسی ارشد روانشناسی - اطلاعیه ها و
ادمه

روانشناسی - ادمه - تازه های روانشناسی روانشناسی زمینه روانشناسی هیلگارد: ترجمه دکتر
برچسب :