برنامه کامل ، نتایج و جدول جام جهانی 2014 - قهرمانی آلمان

تیم قهرمان

آلمان

تیم نائب قهرمان

آرژانتین

تیم سوم

هلند

تیم چهارم

برزیل

تیم های حذف شده در مرحله یک چهارم  بلژیک - کلمبیا -فرانسه - کاستاریکاتیم های حذف شده در مرحله یک هشتم شیلی - اروگوئه- مکزیک -یونان- نیجریه - الجزایر-سوئیس - آمریکاتیم های حذف شده در مرحله گروهی اسپانیا - استرالیا- کامرون-انگلیس-بوسنی  هرزه گوین- کرواسی- ایتالیا-ژاپن -ساحل عاج- ایران- هندوراس - اکوادور-پرتغال- غنا -روسیه - کره جنوبی

مشاهده نمودار مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۱۴

مشاهده نتایج زنده فوتبال

برنامه و نتیجه دیدار فینال  جام جهاني 2014 برزيل آلمان ۱ ۰  آرژانتین ۲۲/4/۹۳ ساعت ۲۳:۳۰ یکشنبه جزئیاتویدئو خلاصه دیدار   برنامه و نتیجه دیدار رده بندی جام جهاني 2014 برزيل

 برزیل

۰

۳ هلند ۲۲/4/۹۳ ساعت ۰۰:۳۰ بامداد یکشنبه جزئیاتویدئو خلاصه دیدار

 

 برنامه و نتایج نیمه نهایی

برزیل

۱ ۷

آلمان

۱۸/4/۹۳ ساعت ۰۰:۳۰ جزئیات ویدئو خلاصه دیدار

هلند

۰(۲)

۰(۴)

 آرژانتین

۱۹/4/۹۳ ساعت ۰۰:۳۰ جزئیات

 

برنامه کامل و نتایج دیدارهای مرحله حذفی یک چهارم جام جهاني 2014 برزيل به شرح زير است:  

فرانسه

۰ ۱

آلمان

۱۳/4/۹۳ ساعت ۲۰:۳۰

برزیل

۲ ۱

کلمبیا

۱۴/4/۹۳ ساعت 00:۳۰

آرژانتین

۱ ۰

بلژیک

۱۴/4/۹۳ ساعت ۲۰:۳۰

هلند

۰(۴)

۰(۳)

کاستاریکا

۱۵/4/۹۳ ساعت ۰۰:۳۰
برنامه کامل ، نتایج ، نمودارو جدول یک هشتم نهاییجام جهاني 2014 برزيل به شرح زير است:
برزیل

۱(۳)

۱(۲)

شیلی 07/4/۹۳ ساعت 20:۳۰
کلمبیا  ۲  ۰ اروگوئه 08/4/۹۳ ساعت 00:۳۰
هلند  ۲  ۱ مکزیک 08/4/۹۳ ساعت 20:۳۰
کاستاریکا  ۱(۵)  ۱(۳) یونان 09/4/۹۳ ساعت 00:۳۰
فرانسه  ۲  ۰ نیجریه 09/4/۹۳ ساعت 20:۳۰
آلمان  ۲  ۱ الجزایر 10/4/۹۳ ساعت 00:۳۰
آرژانتین  ۱  ۰ سوئیس 10/4/۹۳ ساعت 20:۳۰
بلژیک  ۲  ۱ آمریکا 11/4/۹۳ ساعت 00:۳۰

 ------------------------------------------------------------------

برنامه کامل ، نتایج و جدول ديدارهاي گروهی جام جهاني 2014 برزيل به شرح زير است:

 

 نتایج بازیهای گروه A

  برزیل

 3

 1

 کرواسی

 ۲۳/۳/۹۳ ساعت ۰۰:۳۰

 مکزیک

 ۱

 ۰

 کامرون

 ۲۳/۳/۹۳ ساعت ۲۰:۳۰

 برزیل

 ۰

 ۰

 مکزیک

 ۲۷/۳/۹۳ ساعت ۲۳:۳۰

 کامرون

 ۰

 ۴

 کرواسی

 ۲۹/۳/۹۳ ساعت ۰۲:۳۰

 کامرون

 1

 4

 برزیل

 ۰۳/۴/۹۳ ساعت ۰۰:۳۰

 کرواسی

 1

 3

 مکزیک

 ۰۳/۴/۹۳ ساعت ۰۰:۳۰

  
جدول جام جهاني گروه A  
  تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز  
1 برزيل 3 2 1 0 7 2 5 7  
2 مکزيک 3 2 1 0 4 1 3 7  
3 كرواسي 3 1 0 2 6 6 0 3  
4 کامرون 3 0 0 3 1 9 8- 0
  --------------------------------------------------------------
 

  نتایج بازیهای گروه ‌B

 اسپانیا

 1

 5

 هلند

 ۲۳/۳/۹۳ ساعت 23:۳۰

 شیلی

 ۳

 ۱

 استرالیا

 ۲4/۳/۹۳ ساعت 02:۳۰

 استرالیا

 ۲

 ۳

 هلند

  28/۳/۹۳ ساعت 20:۳۰

 اسپانیا

 ۰

 ۲

 شیلی

  28/۳/۹۳ ساعت 23:۳۰

 استرالیا

 ۰

 ۳

 اسپانیا

 02/4/۹۳ ساعت 20:۳۰

 هلند

 ۲

 ۰

 شیلی

 02/4/۹۳ ساعت 20:۳۰

   
جام جهاني جدول گروه B  
  تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز  
1 هلند 3 3 0 0 10 3 7 9  
2 شيلي 3 2 0 1 5 3 2 6  
3 اسپانيا 3 1 0 2 4 7 3- 3  
4 استراليا 3 0 0 3 3 ۹ 6- 0
  --------------------------------------------------------  

 نتایج بازیهای گروه C

 کلمبیا

 ۳

 ۰

 یونان

  ۲4/۳/۹۳ ساعت ۲۰:۳۰

 ساحل عاج

 ۲

 ۱

 ژاپن

 ۲۵/۳/۹۳ ساعت ۰۵:۳۰

 کلمبیا

 ۲

 ۱

 ساحل عاج

 ۲۹/۳/۹۳ ساعت ۲۰:۳۰

 ژاپن

 ۰

 ۰

 یونان

 ۳۰/۳/۹۳ ساعت ۰۲:۳۰

  ژاپن

 ۱

 ۴

 کلمبیا

 ۰۴/۴/۹۳ ساعت ۰۰:۳۰

 یونان

 ۲

 ۱

 ساحل عاج

 ۰۴/۴/۹۳ ساعت ۰۰:۳۰

     
جام جهاني گروه C
تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 كلمبيا 3 3 0 0 9 2 7 9
2 يونان 3 1 1 1 2 4 2- 4
3 ساحل‎عاج 3 1 0 2 4 5 1- 3
4 ژاپن 3 0 1 2 2 6 4- 1
  -----------------------------------------------  

 نتایج بازیهای گروه D

اروگوئه

 ۱

 ۳

 کاستاریکا

 ۲4/۳/۹۳ ساعت ۲3:۳۰

 انگلیس

 ۱

 ۲

 ایتالیا

 ۲5/۳/۹۳ ساعت 02:۳۰

 اروگوئه

 ۲

 ۱

 انگلیس

 ۲9/۳/۹۳ ساعت ۲3:۳۰

 ایتالیا

 ۰

 ۱

 کاستاریکا

 30/۳/۹۳ ساعت ۲0:۳۰

 ایتالیا

 ۰

 ۱

 اروگوئه

 03/4/۹۳ ساعت ۲0:۳۰

 کاستاریکا

 ۰

 ۰

 انگلیس

 03/4/۹۳ ساعت ۲0:۳۰

 
جام جهاني جدول گروه D
تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 کاستاريکا 3 2 1 0 4 1 3 7
2 اروگوئه 3 2 0 1 4 4 0 6
3 ايتاليا 3 1 0 2 2 3 1- 3
4 انگليس 3 0 1 2 2 4 2- 1
  - --------------------------------------------  

 نتایج بازیهای گروه E

 سوئیس

 ۲

 ۱

 اکوادور

 ۲5/۳/۹۳ ساعت 20:۳۰

 فرانسه

 ۳

 ۰

 هندوراس

 ۲5/۳/۹۳ ساعت 23:۳۰

 سوئیس

 ۲

 ۵

 فرانسه

 30/۳/۹۳ ساعت 23:۳۰

 هندوراس

 ۱

 ۲

 اکوادور

 31/۳/۹۳ ساعت 02:۳۰

 هندوراس

 ۰

 ۳

 سوئیس

 05/4/۹۳ ساعت 00:۳۰

 اکوادور

 ۰

 ۰

 فرنسه

  05/4/۹۳ ساعت 00:۳۰


  
جام جهاني گروه E
تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 فرانسه 3 2 1 0 8 2 6 7
2 سوئيس 3 2 0 1 7 6 1 6
3 اكوادور 3 1 1 1 3 3 0 4
4 هندوراس 3 0 0 3 1 8 7- 0
  --------------------------------------------------------
 

 نتایج بازیهای گروه F-نتیجه بازي‌هاي تيم ملي ايران در جام‌جهانی

آرژانتین

 ۲

 ۱

 بوسنی هرزگوین

 ۲6/۳/۹۳ ساعت 02:۳۰

 ایران

 ۰

 ۰

 نیجریه

 ۲6/۳/۹۳ ساعت 23:۳۰

 آرژانتین

 ۱

 ۰

 ایران

  31/۳/۹۳ ساعت 20:۳۰

 نیجریه

۱ 

 ۰

 بوسنی هرزگوین

 01/4/۹۳ ساعت 02:۳۰

 بوسنی هرزگوین

 ۳

 ۱

 ایران

 04/4/۹۳ ساعت 20:۳۰

 نیجریه

 ۲

 ۳

 آرژانتین

04/4/۹۳ ساعت 20:۳۰

    جام جهاني گروه F تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز 1 آرژانتين 3 3 0 0 6 3 3 9 2 نيجريه 3 1 1 1 3 3 0 4 3 بوسني 3 1 0 2 4 4 0 3 4 ايران 3 0 1 2 1 4 3- 1   ------------------------------------------------------
 

 نتایج بازیهای گروه G

آلمان

 ۴

 ۰

 پرتغال

  ۲6/۳/۹۳ ساعت 20:۳۰

 غنا

 ۱

 ۲

 آمریکا

 27/۳/۹۳ ساعت 02:۳۰

 آلمان

 ۲

 ۲

 غنا

 31/۳/۹۳ ساعت 23:۳۰

 آمریکا

 ۲

 ۲

 پرتغال

 02/4/۹۳ ساعت 02:۳۰

 آمریکا

 ۰

 ۱

 آلمان

 05/4/۹۳ ساعت 20:۳۰

 پرتغال

 ۲

 ۱

 غنا

 05/4/۹۳ ساعت 20:۳۰

 
جام جهاني گروه G
تيم بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
1 آلمان 3 2 1 0 7 2 5 7
2 آمريكا 3 1 1 1 4 4 0 4
3 پرتغال 3 1 1 1 4 7 3- 4
4 غنا 3 0 1 2 4 6 2-

1

------------------------------------------------------   

 نتایج بازیهای گروه H

 بلژیک

 ۲

 ۱

 الجزایر

 27/۳/۹۳ ساعت 20:۳۰

 روسیه

مطالب مشابه :

رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان در 2014-2013 توسط تایمز + جدول صد دانشگاه برتر

دسته بندی. دین و پس از این کشورها به ترتیب هلند با 8 دانشگاه، آلمان با 6 دانشگاه در جدول
پردرآمدترین باشگاه‌های فوتبال جهان در سال 2013 + جدول رتبه‌بندی

پردرآمدترین باشگاه‌های فوتبال جهان در سال 2013 + جدول دسته بندی. دین و آلمان با رشد 17
گران‌ترین و پردرآمدترین مربیان فوتبال جهان در سال 2013 + جدول رتبه‌بندی و عکس

گران‌ترین و پردرآمدترین مربیان فوتبال جهان در سال 2013 + جدول دسته بندی. دین و آلمان با
برنامه کامل ، نتایج و جدول جام جهانی 2014 - قهرمانی آلمان

برنامه کامل ، نتایج و جدول جام جهانی 2014 آلمان: 3: 2: 1: 0: 7: 2: 5: 7: 2: برنامه و جدول نتایج لیگ
جدول برنامه بازی های ایران مرحله سوم والیبال مردان جهان 2014 لهستان - گروه بندی

جدول برنامه بازی های ایران مرحله سوم 2: آلمان: 3: 2: 1: 1: 1 برنامه هفته دوم لیگ دسته اول
نتایج هفته 2 لیگ یک - فوتبال ایران 93-94 - جدول

نتایج هفته 2 جدول - زمان و هفته دوم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور با
مقایسه نرخ تورم ایران با برخی از کشورهای جهان در سال 2012 + جدول

مقایسه نرخ تورم ایران با برخی از کشورهای جهان در سال 2012 + جدول دسته بندی. دین و آلمان: 2
آنالیز فولاد ها

نوع اول این دسته از فولادها استاندارد آلمان سختی به جدول زیر ارائه
رتبه‌بندی شهرهای جهان در «شاخص کیفیت زندگی» در سال 2014 + جدول

رتبه‌بندی شهرهای جهان در «شاخص کیفیت زندگی» در سال 2014 + جدول دسته بندی. دین و (آلمان
جدول دسته یک تهران رده امید

جدول دسته یک تهران رده امتیاز: 1: استقلال جنوب: ۱۳: ۳۱: 2: لیگ المان.
برچسب :