درز انبساط و انقطاع...

درز انبساط :

براي جلوگيري از خرابيهاي ناشي از انبساط و انقباض ساختمان بر اثر تغيير درجه حرارت محيط خارج يا جلوگيري از انتقال بار ساختمان قديمي مجاور به ساختماني كه جديد احداث مي شود ، همچنين در مواردي كه ساختمان بزرگ است و از چند بلوك متصل به هم تشكيل مي شود ، بايد به كار بردن درز انبساط در محل مناسب پيش بيني شود . حداقل فاصله اي از ساختمان با اجزاي ساختماني كه بايد در آن درز انبساط پيش بيني شود ، به نوع ساختمان ، تعداد طبقات ، مصالح مصرفي و آب و هواي محل احداث بستگي دارد ؛ بنابراين بايد با مطالعه كافي محل اندازه آن را مهندس طراح تعيين كند. در كليه ساختمانهاي فلزي كه طول آنها بيشتر از  50  متر باشد ، بايد در طول ساختمان درز انبساط پيش بيني كرد .

اين طول مربوط به ساختمانهاي فلزي و بدون پوشش محافظ است كه نبايد از  50  متر و يا در ساختمانهايي با پوشش محافظ  و در حالات خاص نبايد از يكصد متر تجاوز كند. براي پوشاندن و پر كردن فواصل درز انبساط از مواردي استفاده مي كنند كه قابليت ارتجاعي داشته باشد . بايد دقت شود كه فاصله درز انبساط به هيچ وجه با مصالح بنايي يا ملات پر نگردد. اگر در هنگام استقرار اسكلت فلزي ، ستونهايي كه در مجاورت يك درز انبساط قرار دارند ، به طور موقت به وسيله قطعات فلزي متصل شده اند ، پس از استقرار ، بايد اين اتصالات بريده شوند تا ساختمان در محل درز انبساط به كلي از قسمت مجاور خود جدا باشد.

درز انقطاع  :

براي جلوگيري از خسارت و كاهش خرابي ناشي از ضزبه ساختمانهاي مجاور به يكديگر ، بويژه در زمان وقوع زلزله ، ساختمانهايي كه داراي ارتفاع بيش از  12  متر يا داراي بيش از  4  طبقه هستند ، بايد به وسيله درز انقطاع از ساختمانهاي مجاور جدا شوند ؛ همچنين حداقل درز انقطاع  در تراز هر طبقه برابر  100/1  ارتفاع آن تراز از روي شالوده است . اين فاصله را مي توان در محلهاي لازم با مصالح كم مقاومت كه در هنگام زلزله در اثر برخورد دو ساختمان به آساني مصالح مزبور خرد مي شوند ، پر كرد


مطالب مشابه :


بام مهماندوست

ساختمان اداری بام یکی دیگر از ساختمان های اداری می باشد که طراحی آن را مهندس فرزاد دلیری
لیستهای مطرح انتخابات نظام مهندسی تهران

یکسو و دولتی های منتسب به دولت فعلی متشکل از افرادی همچون آقایان مهندس ،فرزاد دلیری
معماران ایرانی

فرزاد دلیری: کامران دیبا مهندس سجاد نازی گاه نوشته های یک معمار طراحی معماری 2 اطلس
بزرگان کرمانشاه به حمایت از دکتر امینی برخاستند

اعلام حمایت مهندس سید فرزاد علیرضا سهرابیان، جعفر دلیری، سمیرا ملک پور، محمدحسین
کرسی چینی

بعد از ان اب را به اندازه كافي وبا نظر مهندس كارگاه درون اين حوضچه گروه معماری فرزاد دلیری.
معماران ایران+بیوگرافی

فرزاد دلیری: باقر آیت الله زاده مهندس رضا
درز انبساط و انقطاع...

احداث بستگي دارد ؛ بنابراين بايد با مطالعه كافي محل اندازه آن را مهندس فرزاد دلیری.
درد دل!

+ مهندس حسین دانشجوی مکانیک هواپیما! (فرزاد راد) وبه من دلیری ده تا تغییر دهم آنچه که می
برچسب :