نمونه سوالات مشاوره شغلی

1.با استناد به نظریه های شغلی (حد اقل 2 نظریه)درباره ی استرس شغلی (علل،پیامد،راهکار)بحث کنید؟

2.با استناد به نظریه ی رشد شغلی سوپر مرحله ی رشد شغلی خود را تجزیه و تحلیل کنید؟شما در چه مرحله ای هستید؟دعدعه های خود را بیان کنید؟

3.به نظر آدلر سبک سبک شغلی از سبک طندگی تاثیر میپذیرد؟بحث کنید.

4.یکی از مفاهیم نظریه ی سوپر بلوغ شغلی است.بلوغ شغلی چیست؟چه شاخص هایی دارد؟چه طوری میتوان آن را تشخیص دادطی مصاحبه ای با یک فرد شاخص بلوغ شغلی او را مشخص کنید؟

5.طبق نظریه ی خود کار آمدی شغلی فرایند انتخاب شغل چگونه صورت میگیرد و بر اساس این نظریه طرحی برای افزایش خود کارآمدی شغلی کارکنین یک سازمان ارائه دهید.

6.بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی کرومبولتر یک برنامه ی مشاوره ای برای دبیرستان تنظیم کنید.

7.بر اساس نظریه رو کیسی را معرفی کنید که تاثیر شرایط خانوادگی بر انتخاب شغل را نشان میدهد.

8.به نظر ساویکاس کار در مجموعه ی نقش های دیگر زندگی جای دارد و مشاوران شغلی در قرن 21 به رابطه ی کار با دیگر نقش هایی را که مراجع در زندگی ایفا میکند و اثراتی که شغل او بر روابط بین فردی دارد ،میپردازد.بحث کنید

9.به نظر ساویکاس فرایند مشاوره شغلی معناسازی است و مشاوره ی شغلی در عصر مدرن بیشتر بر اتوبیوگرافی و معنی سازی تکیه کنند تا سیاهه های رغبت و فنون راهنمایی با قیاس کردن زندگی شغلی به یک داستان میتوان گفت نقش مشاور شغلی کمک به بازنگری داستان تجربه های شغلی مراجع است بحث کنید.

10.به نظر ساویکاس یکی از ویژگی های مشاوره شغلی عصر پست مدرن تاکید بر توانمند سازی به جای متناسب سازی است.بحث کنید.

11.به نظر بریل انتخاب شغل،آرزو ها و رویا های ناکام مانده افراد را تحقق میبخشد.بحث کنید.

12.به نظر گات فردسون انتخاب شغل متاثر از خود اجتماعی و خود روان شناختی است بخث کنید.

13.با استنادبه نظریه اریکسون،انتخاب شغل چگونه با سبک هویت پیوند و رابطه بر قرار میکند؟

14.از نطر تیدمن انسان برای یافتن سمت و سوی حرفه ای خود باید زندگی را به عنوان یک روند یادگیری تلقی کند و انعطاف پذیر باشد او میگوید زندگی را در جهت دلخواه خود هل ندهید،اجازه دهید زندگی به شما بیاموزد.بحث کنید.

 


مطالب مشابه :


يك نمونه مصاحبه مشاوره اي - نمونه شماره 1

آگاهی گروهی - يك نمونه مصاحبه مشاوره اي - نمونه شماره 1 - آگاهی ازمسایل روانشناسی درهمه دوران
نمونه ی مصاحبه با مراجع _ جلسه اول

مشاوره - نمونه ی مصاحبه با مراجع _ جلسه اول - مشاور خانواده ، یادداشت های مشاور ، جلسات مشاوره
نمونه ی پروپوزال

(نمونه ی پروپوزال) عنوان:بررسی رابطه ی اعتماد به نفس و انتخاب رشته ی تحصیلی در دانش آموزان
ليست هنرستان هاي فنــي و حرفــــه اي و کاردانش(پسرانه و دخترانه منطقه 5 تهران)

مشاوره تحصیلی، خانوادگی و رفتاری - ليست هنرستان هاي فنــي و حرفــــه اي و کاردانش (نمونه
مشاوره و راهنمایی

نمونه سوالات دروس دبیرستان - مشاوره و راهنمایی - من بيش از معلمان وهمكارانم از دانش آموزانم
نمونه پاسخ نامه scl90

مشاوره - نمونه پاسخ نامه scl90 - عملکرد مرکز و کارشناسی مشاوره کاشان
نمونه اقدام پژوهی

مشاوره - نمونه اقدام پژوهی - - مشاوره تاريخ : سه شنبه هفدهم دی 1392 | 19:47 | نویسنده : حسینعلی
نمونه سوالات مشاوره شغلی

مشاوره و راهنمایی - نمونه سوالات مشاوره شغلی - وبلاگ دانشجویان مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی
برچسب :