دعای دفع همزاد و دوست بد (‌ بسیار بسیار مجرب )

 

 

 برای دفع همزاد کافیست این وفق ( جدول ) را نوشته و حمل کنید تا برای همیشه از شر همزاد در امان باشید این وفق بارها و بارها تجربه شده است و هیچی شکی در آن نیست و همچنین اگر شخصی بخواهد دوستان بد از دور و بر او دور شوند به این نیت هم آن را حمل کند جواب خواهد گرفت . 

 

 

 

جبرائیل
۲۴۷
۳۱۷ ۳۸۴ میکائیل ۱۱۲
۳۸۵ ۱۱۱ ۲۴۸ ۳۱۶
۱۱۰ اسرافیل
۳۸۲
عزرائیل
۳۱۹
۲۴۹
۳۱۸ ۲۵۰ ۱۰۹ ۳۸۳
        نقل از کتاب مجربات باقر    

 


مطالب مشابه :


هو االرحیم....دفع اثر خواب بد وناراحت کننده ....

تو نمرده ای . - هو االرحیم .دفع اثر خواب بد وناراحت کننده . - بعد از مرگ تو
دعا برای دفع فال بد

دعا برای دفع فال بد رسول اکرم (ص) فال خوب زدن را دوست میداشت و فال بد زدن را خوش نداشت و
دعاهاي مجرب قرآني

33- دفع خواب 36- اسماء الحسني كارگشا. 37- دفع خواب بد. 38- دعاي آرامش وصلح زوجين در
دعا برای دفع فال بد و دعا برای دفع ترس

معجزه قران و ادعیه - دعا برای دفع فال بد و دعا برای دفع ترس دعا هنگام خواب;
دعا برای دفع فال بد و دعا برای دفع ترس

ܓ معجزه قران و ادعیه ܓ - دعا برای دفع فال بد و دعا برای دفع ترس - خواص دعاها و آیات قرانی در
با کابوسها چه کنیم؟

***در بسیاری از فرهنگها خواب رو یک پدیده بد و منفعل و مغز و دفع روانی به خواب نیاز
دعای دفع همزاد و دوست بد (‌ بسیار بسیار مجرب )

ܓ معجزه قران و ادعیه ܓ - دعای دفع همزاد و دوست بد (‌ بسیار بسیار مجرب ) دعا هنگام خواب;
علت های بوی بد دهان و درمان آن

آشپز باشی و طب سنتی - علت های بوی بد دهان و درمان آن - - آشپز باشی و طب سنتی
برچسب :