دهقان پیر

دهقان پیر با ناله میگفت : ارباب آخر درد من یکی دوتا نیست . باوجود این همه بدبختی نمیدانم دیگر خدا چرا با من لج کرده و چشم تنها دخترم را چپ آفریده است ؟ دخترم همه چیز را دوتا میبیند : ارباب پرخاش کرد و گفت: بدبخت , چهل سال است نان مرا زهرمار میکنی : مگر کور هستی نمی بینی که چشم دختر من هم چپ است ؟ دهقان گفت : چرا ارباب میبینم اما چیزی که هست دختر شما همه این خوشبختی ها را "دوتا" میبیند ولی دختر من این همه بدبختی را ...


مطالب مشابه :


عکسای باحال...

فشار ، توده زغال سنگ را به الماس به روزترین وبلاگ زنگخور موبایل مرجع کد آهنگ برای وبلاگ.
عکس مدلهای آرایش چشم و صورت زمستان 2012

به روزترین وبلاگ زنگخور موبایل قالب هاي
عکس های باحال منبع مائده جونم

فشار ، توده زغال سنگ را به الماس به روزترین وبلاگ زنگخور موبایل مرجع کد آهنگ برای وبلاگ.
ای فللللککک

ولی وقتی به وب خودم سر میزنم و به روزترین وبلاگ زنگخور موبایل مرجع کد آهنگ برای وبلاگ.
صحت، قبولی و کمال نماز

به روزترین وبلاگ زنگخور فرض کن ، اگر مي خواستي غلامي را که هنوز به سن بلوغ درباره وبلاگ.
دهقان پیر

فشار ، توده زغال سنگ را به الماس به روزترین وبلاگ زنگخور موبایل مرجع کد آهنگ برای وبلاگ.
برچسب :