نمونه سوال علوم پایه پنجم

نمونه سوال علوم پایه پنجم

m.gif

1– کدام یک تغییر فیزیکی نیست ؟

1) انبساط       2 ) تبخیر           3 ) انجماد                 4 ) تجزیه

2 – اگر قند را در یک قاشق غذا خوری حرارت دهیم آب آن تبخیر می شود ، کدام عنصر در مولکول آن مشاهده    می شود ؟ 
1 ) هیدروژن      2 ) اکسیژن         3 ) کربن          4 ) نیتروژن 
3 – آموزگار وارد کلاس شد و بوی عطر و ادکلن را حس کرد . کدام عبارت در مورد احساس دو بوی مختلف درست است ؟ 
1 ) مولکول های پیاز در هوا پخش می شوند . 
2 ) پخش شدن مولکول های مختلف جدا از هم صورت می گیرد . 
3 ) مولکول های ادکلن و پیاز با هم تر کیب شده اند . 
4 ) پخش شدن مولکول های یک ماده در پخش شدن مولکول های ماده ی دیگر اثر می کند . 
4 – اگر هوا را به کمک فشار و سرما به مایع تبدیل کنیم نوع مولکول های 
آن در هوای مایع : 
1 ) تغییر نمی کند  2 ) تغییر می کند
  3 ) درشت تر می شود                  4 ) ریز تر می شود 

5 – کدام یک از مواد زیر فلز است . 
1 ) اکسید مس                    2 )  منیزیم اکسید      3 ) سدیم                   4 ) زنگ آهن6 – در یک ظرف شیشه ای درب ان بسته است مقداری هوا با ماده ای جامد وجود دارد . اگر مولکول های هوا با ماده ی جامد ترکیب شوند ، کدام مورد بدون تغییر باقی می ماند . 
1 ) تعداد مولکول های هوا                  2 ) فشار داخل ظرف 
3 ) فشار هوا بر جدار بیرونی شیشه        4 ) فاصله ی بین مولکول ها 
7 – شش مولکول هیدروژن با پنج مولکول اکسیژن در یک ظرف وجود دارد .  پس از ترکیب مولکول ها و تشکیل آب چند مولکول در ظرف وجود دارد ؟ 
1 ) یازده                           2 ) هشت     
 3 ) چهار                       4 ) هفت 

8 – اگر آب را گرم کنیم حباب های کوچکی از آب در آن دیده می شود . 
این حباب ها از چه جنسی هستند 
1 ) اکسیژن               2 ) هیدروژن             
 3 ) بخار آب                  4 ) هوای محلول در آب 

9 – تعداد مولکول های موجود در یک گرم از کدام ماده بیش تر است ؟ 
1 ) اکسیژن     2 ) قند      3 ) نشاسته            4 ) چربی 
10 – در کدام گاز نیروی جاذبه بین مولکول ها قوی تر است ؟ 
1 ) گاز لوله کشی ساختمان ها         2 ) کربن دی اکسید  
 3 ) نیتروژن                       4 ) بخار آب


مطالب مشابه :


تجربیات من

معلم ابتدایی - تجربیات من - فعاليت هاي كلاس ششم ابتدایی - معلم ابتدایی
یک تجربه ی آموزشی مربوط به زمانی که معلم کلاس پنجم بودم

آموزش ابتدایی - یک تجربه ی آموزشی مربوط به زمانی که معلم کلاس پنجم بودم - دل نوشته های دانش
تجربه یک معلم

معلم ابتدایی - تجربه یک معلم - فعاليت هاي كلاس ششم ابتدایی - معلم ابتدایی
طرح درس قرآن پنجم ابتدایی

تجربیات خلاقیت طرح درس معلم ابتدایی - طرح درس قرآن پنجم ابتدایی - آموزشی
معلم موفّق کسی است که:

تجربیات خلاقیت طرح درس معلم ابتدایی - معلم موفّق کسی است که: - آموزشی
عوامل بد خطی

تجربیات خلاقیت طرح درس معلم ابتدایی - عوامل بد خطی - آموزشی
درمان مشکلات انشا نویسی

تجربیات خلاقیت طرح درس معلم ابتدایی - درمان مشکلات انشا نویسی - آموزشی
نمونه سوال علوم پایه پنجم

تجربیات خلاقیت طرح درس معلم ابتدایی - نمونه سوال علوم پایه پنجم - آموزشی
برچسب :