نحوه صدور پروانه دفاترپیشخوان خدمات دولت اعلام شد

Image
موبنا- سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی شرایط و نحوه صدور پروانه دفاترپیشخوان خدمات دولت را اعلام کرد.

 علی ذوالقدریها مدیر کل صدور پروانه سرویس های ارتباطی و فنآوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات  اظهار داشت: براساس آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی، پذیرش درخواست جدید برای صدور پروانه ، پس از بررسی ظرفیت توسعه دفاتر توسط کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و صرفا از طریق فراخوان انجام می شود.
وی با بیان اینکه متقاضیان دریافت پروانه می بایست جهت اطلاع از زمان برگزاری فراخوان به کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان محل سکونت خود مراجعه کنند، اعلام  کرد: دفتر باید در مناطق شهری حداقل فضائی برابر با 50 متر مربع و در مناطق روستائی 20 متر مربع برای ارائه خدمات را داشته باشد.
 وی گفت: کلیه دفاتر خدمات ارتباطی و دفاتر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات که در زمان تصویب این آیین‌نامه با حداقل فضای 50 متر مربع در مناطق شهری و 30 مترمربع در مناطق روستائی مشغول فعالیت هستند، می‌توانند تحت عنوان دفاتر پیشخوان خدمات، تا زمان اتمام اعتبار پروانه خود به فعالیت ادامه دهند .
ذوالقدریها افزود: سایر دفاتری که به عناوین مختلف مجوز فعالیت گرفته‌اند بر اساس این دستورالعمل به دفاتر پیشخوان خدمات تبدیل خواهند شد.
وی در پایان از توقف صدور مجوز ارائه خدمات Origination Voip  خبر داد  واعلام کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال حاضر مجوزی در این خصوص صادر نمی شود.


مطالب مشابه :


سخنگوی اتحادیه دستگاه های مخابراتی

دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی جم . ارائه مجوز فروش گوشی به اتحادیه دستگاه های صوتی و
چگونه دفتر پیشخوان دولت تاسیس نمایم.آیین نامه ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات دولت بخش عمومی وغیر عمومی کش

چگونه دفتر پیشخوان دولت تاسیس نمایم.آیین مجوز اعطا شده به دارنده (نقطه فروش)
نحوه صدور پروانه دفاترپیشخوان خدمات دولت اعلام شد

دفتر پیشخوان خدمات دولت و وی در پایان از توقف صدور مجوز ارائه نماینده رسمی فروش
خدمات

دفتر پیشخوان خدمات دفتر خدمات پیشخوان دولت برزکار آماده خصوصی درصورت اخذ مجوز
برچسب :