دانلود Voice و نمونه سوالات ارشد

369123.jpg  به زمان انقضا اکانت 4Shared دقت کنید


  لطفا تقاضای ارسال فایلهای صوتی را نکنید ، تنها راه دانلود فایلها هست  
قبل از دانلود این قسمت را بخوونید ، کلیک کنید  
  Voice کامپایلر ( شاهپوری )

(دوستان لطف کنن Voiceهایی که دانلود میکنن در سایتهای دیگه آپلود کنن و آدرس لینک را

بعنوان لینک کمکی بفرستن )

جلسه دوم   قسمت اول  -  قسمت دوم

جلسه دوم - دانلود

جلسه چهارم - دانلود

جلسه پنجم - دانلود

جلسه ششم -  دانلود

جلسه هفتم -  دانلود

جلسه هشتم - دانلود

جلسه نهم - دانلود

جلسه دهم - دانلود

جلسه یازدهم ( آخر )  - دانلود

-----------------------------------------------------------------------------------------------
نظریه زبان و ماشینها ( کارگهی )

(دوستان لطف کنن Voiceهایی که دانلود میکنن در سایتهای دیگه آپلود کنن و آدرس لینک را

بعنوان لینک کمکی بفرستن )

جلسه اول   قسمت اول  -  قسمت دوم

جلسه دوم - دانلود

جلسه سوم - دانلود

جلسه چهارم - دانلود

جلسه پنجم - دانلود

جلسه ششم -  دانلود

جلسه هفتم - دانلود

جلسه هشتم - دانلود

جلسه نهم - دانلود

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ساختمان گسسته ( هادی یوسفی )

(دوستان لطف کنن Voiceهایی که دانلود میکنن در سایتهای دیگه آپلود کنن و آدرس لینک را

بعنوان لینک کمکی بفرستن )

 جلسه اول   دانلود  لینک اصلاح شد ۲۱/۳/۱۳۸۹

جلسه دوم  دانلود 

جلسه سوم  دانلود 

جلسه چهارم   دانلود 

جلسه پنجم  دانلود

جلسه ششم  دانلود 

جلسه هفتم دانلود 

جلسه هشتم  دانلود

جلسه نهم  دانلود

جلسه دهم  دانلود

جلسه یازدهم  دانلود

جلسه دوازدهم دانلود

-----------------------------------------------------------------------------------------------

زبان تخصصی ( دکتر سعید مظفری )

(دوستان لطف کنن Voiceهایی که دانلود میکنن در سایتهای دیگه آپلود کنن و آدرس لینک را

بعنوان لینک کمکی بفرستن )

جلسه اول - دانلود 

جلسه دوم - دانلود

جلسه سوم - دانلود

جلسه چهارم - دانلود

جلسه پنجم - دانلود

جلسه ششم - دانلود

جلسه هفتم - دانلود

جلسه هشتم - دانلود

جلسه نهم - دانلود

جلسه دهم ( آخر ) - دانلود

-----------------------------------------------------------------------------------------------

معماری ( هادی یوسفی )

(دوستان لطف کنن Voiceهایی که دانلود میکنن در سایتهای دیگه آپلود کنن و آدرس لینک را

بعنوان لینک کمکی بفرستن )

جلسه اول  دانلود

جلسه دوم  دانلود

جلسه سوم دانلود

جلسه چهارم  دانلود

جلسه پنجم  دانلود

جلسه ششم  دانلود

جلسه هفتم دانلود

جلسه هشتم ( آخر ) - دانلود

-----------------------------------------------------------------------------------------------

برنامه سازی

(دوستان لطف کنن Voiceهایی که دانلود میکنن در سایتهای دیگه آپلود کنن و آدرس لینک را

بعنوان لینک کمکی بفرستن )

جلسه اول  دانلود

جلسه دوم  دانلود

جلسه  سوم - دانلود

جلسه  چهارم قسمت اول -  دانلود

جلسه چهارم قسمت دوم - دانلود

جلسه  پنجم - دانلود

جلسه  ششم - دانلود

جلسه  هفتم - دانلود

جلسه  هشتم - دانلود

جلسه نهم - دانلود

جلسه دهم ( آخر ) - دانلود

-----------------------------------------------------------------------------------------------

سیستم عامل ( دکتر حقیقت )

(دوستان لطف کنن Voiceهایی که دانلود میکنن در سایتهای دیگه آپلود کنن و آدرس لینک را

بعنوان لینک کمکی بفرستن )

جلسه اول دانلود

جلسه دوم دانلود

جلسه سوم دانلود

جلسه چهارم دانلود

جلسه پنجم دانلود

جلسه ششم دانلود

جلسه هفتم دانلود ( لینک اصلاح شد ۴/۵/۸۹ )

جلسه هشتم  دانلود ( لینک اصلاح شد ۴/۵/۸۹ )

جلسه نهم  دانلود

جلسه دهم دانلود

جلسه یازدهم دانلود

جلسه دوازدهم دانلود (لینک اصلاح شد ۱۵/۷/۸۹ )

جلسه سیزدهم دانلود

جلسه چهاردهم ( آخر )  دانلود

دانلود جزوه + کل صداهای دکتر حقیقت دانلود  ( لینک منبع سایت یادمانه )


ساختمان داده ( مهندس طورانی )

(دوستان لطف کنن Voiceهایی که دانلود میکنن در سایتهای دیگه آپلود کنن و آدرس لینک را

بعنوان لینک کمکی بفرستن )

جلسه اول دانلود

جلسه دوم دانلود

جلسه سوم دانلود

جلسه چهارم دانلود

جلسه پنجم دانلود

جلسه ششم دانلود

جلسه هفتم دانلود

جلسه هشتم دانلود

جلسه نهم دانلود

جلسه دهم  دانلود

 جلسه یازدهم دانلود  جلسه آخر

لینک کمکی جلسه اول دانلود ( با تشکر از sara )

لینک کمکی جلسه دوم دانلود ( با تشکر از sara )

لینک کمکی جلسه سوم دانلود  ( با تشکر از sara )

لینک کمکی جلسه چهارم دانلود ( با تشکر از sara )

لینک کمکی جلسه پنجم دانلود ( با تشکر از sara )

لینک کمکی جلسه ششم دانلود ( با تشکر از sara )

لینک کمکی جلسه هفتم دانلود ( با تشکر از sara )

لینک کمکی جلسه هشتم دانلود ( با تشکر از sara )

لینک کمکی جلسه نهم دانلود ( با تشکر از sara )

لینک کمکی جلسه دهم دانلود ( با تشکر از sara )

لینک کمکی جلسه یازدهم دانلود ( با تشکر از sara )

 


مدار منطقی ( هادی یوسفی )

(دوستان لطف کنن Voiceهایی که دانلود میکنن در سایتهای دیگه آپلود کنن و آدرس لینک را

بعنوان لینک کمکی بفرستن )

جلسه اول دانلود
جلسه دوم دانلود
جلسه سوم دانلود
جلسه چهارم دانلود
جلسه پنجم  دانلود

جلسه ششم دانلود جلسه هفتم دانلود جلسه هشتم دانلود جلسه نهم  دانلود جلسه دهم دانلود جلسه یازدهم ( آخر )  دانلود  
پایگاه داده ( استاد روحانی رانکوهی )

(دوستان لطف کنن Voiceهایی که دانلود میکنن در سایتهای دیگه آپلود کنن و آدرس لینک را

بعنوان لینک کمکی بفرستن )


جلسه اول دانلود
جلسه دوم دانلود جلسه سوم دانلود جلسه چهارم دانلود جلسه پنجم دانلود جلسه ششم دانلود جلسه هفتم دانلود جلسه هشتم  دانلود جلسه نهم آخر دانلود

 مهندسی نرم افزار دکتر سلاجقه

(دوستان لطف کنن Voiceهایی که دانلود میکنن در سایتهای دیگه آپلود کنن و آدرس لینک را

بعنوان لینک کمکی بفرستن )

دانلود تمام VOICE ها دانلود  ( لینک توسط حمیدرضا )

دانلود Voice ها دانلود ( با تشکر از علیرضا، این فولدر صداها می باشد و علیرضا جان زحمت می کشن بمرور جلسه ها داخل همین فولدر آپلود می کنن )


هوش مصنوعی مهندس رهنمون

(دوستان لطف کنن Voiceهایی که دانلود میکنن در سایتهای دیگه آپلود کنن و آدرس لینک را

بعنوان لینک کمکی بفرستن )

( فقط 3 جلسه اول بافی جلسات متاسفانه پیدا نکردم )

جلسه اول دانلود

جلسه دوم دانلود

جلسه سوم دانلود

لینک کمکی جلسه اول دانلود ( با تشکر از sara )

لینک کمکی جلسه دوم دانلود ( با تشکر از sara )

لینک کمکی جلسه سوم دانلود ( با تشکر از sara )

جلسه اول

جلسه اول قسمت ئوم

جلسه اول قسمت سوم

جلسه دوم قسمت اول

جلسه دوم قسمت دوم

جلسه سوم قسمت اول

جلسه سوم قسمت دوم

جلسه سوم قسمت سوم

جلسه چهارم قسمت اول

جلسه چهارم قسمت دوم

جلسه پنجم قسمت اول

جلسه پنجم قسمت دوم

جلسه ششم قسمت اول

جلسه ششم قسمت دوم

جلسه هفتم قسمت اول

جلسه هفتم قسمت دوم

جلسه هشتم قسمت اول

جلسه هشتم قسمت دوم

جلسه هشتم قسمت سوم

جلسه نهم قسمت اول


طراحی الگوریتم دکتر سیدجوادی

(دوستان لطف کنن Voiceهایی که دانلود میکنن در سایتهای دیگه آپلود کنن و آدرس لینک را

بعنوان لینک کمکی بفرستن )

جلسه اول  دانلود

جلسه دوم  دانلود

جلسه سوم  دانلود

جلسه چهارم  دانلود

جلسه پنجم دانلود

جلسه ششم  دانلود

جلسه هفتم دانلود

جلسه نهم (آخر) دانلود


آمار و احتمالات مهندس محبی کیا

( فقط از جلسه ۳ تا ۸ )

جلسه اول دانلود

جلسه دوم دانلود

جلسه سوم دانلود


هوش مصنوعی دکتر فیلی

( جلسه اول و سوم موجود نیست )

جلسه دوم  دانلود

جلسه چهارم دانلود

جلسه پنجم دانلود


شبکه های کامپیوتری دکتر حقیقت   جلسه اول قسمت اول دانلود ( با تشکر از علیرضا )   جلسه اول قسمت دوم  دانلود ( با تشکر از علیرضا )   جلسه اول قسمت سوم  دانلود ( با تشکر از علیرضا )   جلسه اول قسمت چهارم  دانلود ( با تشکر از علیرضا )   جلسه دوم قسمت اول جلسه دوم قسمت دوم جلسه سوم قسمت اول جلسه سوم قسمت دوم جلسه چهارم قسمت اول جلسه چهارم قسمت دوم جلسه پنجم قسمت اول جلسه پنجم قسمت دوم جلسه پنجم قسمت سوم جلسه ششم قسمت اول جلسه ششم قسمت دوم جلسه هفتم قسمت دوم جلسه هشتم قسمت اول جلسه هشتم قسمت دوم جلسه نهم قسمت اول جلسه نهم قسمت دوم جلسه نهم قسمت سوم جلسه نهم قسمت چهارم جلسه دهم قسمت اول جلسه دهم قسمت دوم جلسه دهم قسمت سوم

 
ریاضی مهندسی ، مهندس کریمی
جلسه اول دانلود جلسه دوم دانلود جلسه سوم دانلود  
دانلود نظریه زبان و ماشینها استاد کارگهی (با تشکر از علیرضا و اسماعیل )     جلسه اول قسمت اول جلسه اول قسمت دوم جلسه دوم قسمت اول جلسه دوم قسمت دوم جلسه سوم جلسه چهارم قسمت اول جلسه چهارم قسمت دوم جلسه پنجم قسمت اول جلسه پنجم قسمت دوم جلسه ششم قسمت اول جلسه ششم قسمت دوم جلسه هفتم قسمت اول جلسه هفتم قسمت دوم جلسه هفتم قسمت سوم جلسه هشتم قسمت اول جلسه هشتم قسمت دوم جلسه هشتم قسمت سوم جلسه نهم قسمت اول جلسه نهم قسمت دوم جلسه دهم جلسه یازدهم (آخر)  
کامپایلر دکتر کارگهی   جلسه اول قسمت اول جلسه اول قسمت دوم جلسه دوم قسمت اول جلسه دوم قسمت دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم جلسه دهم جلسه دهم قسمت دوم   جزوه کامپایلر استاد کارگهی        
کتاب

مجموعه لغات 504 با توضیح فارسی دانلود

1400 لغت انگلیسی بهمراه معادل فارسی ( علاوه بر لغات 504 - لغت معروف انتشارات Oxfo


مطالب مشابه :


نظريه زبان و ماشين

نظريه زبان و ماشين مشاوره تحصيلات تكميلي موسسه پارسه. مفاهيم اوليه زبانها و
الگوریتم پارسه چیست

مطلب خلاصه و مفید از الگوریتم پارسه در درس نظریه زبانها و ماشینها دانلود. درنظرسنجی این
لیست جزوات و حل تمرین های رشته کامپیوتر دانشگاه پیام نور

دانلود جزوه نظریه زبانها و ماشینها - استاد دانلود جزوه نظریه زبانها و ماشینها پارسه;
تمرین های درس نظریه زبانها و ماشینها - بخش دوم

تمرین های درس نظریه زبانها و ماشینها (کتاب نظريه زبانها و موسسه آموزش عالی آزاد پارسه
دانلود Voice و نمونه سوالات ارشد

نظریه زبان و ماشینها نظريه زبانها و ماشينها آزمون ۵۰٪ اول آی تی پارسه ۸۸ + حل
جزوه پایگاه داده ها . موسسه پارسه

دانلود رایگان جزوات و نمونه سوالات و مقالات و موسسه پارسه. نظریه زبانها و ماشینها
آخرین کتاب فروشی

آشنایی با نظریه گراف و از انتشارات پارسه و نظریه زبانها و ماشینها بهزاد
دانلود رایگان حل تمرین نظریه ی زبان ها و ماشین ها

دانلود رایگان حل تمرین نظریه ی زبان ها و پارسه ; جزوه ی رسانی و اشتراک گذاری
برچسب :