شاخص های رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت با اشاره به طرح رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی گفت: شاخص های عملکردی دانشگاهها پس از نهایی شدن برای رتبه بندی اعمال می شود.

دکتر نادر ممتازمنش افزود: طرح رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی در سال جاری اجرایی می شود و دانشگاهها بر اساس خروجی، عملکرد دانشکده ها، سیستم آموزشی، دفاتر آموزش مداوم و مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ارزشیابی می شوند.

وی اضافه کرد: معیارها و شاخص های عملکردی دانشگاهها در روزهای آتی، نهایی و پس از آن امتیازات هر کدام از شاخص ها نیز مشخص می شود و در نهایت رتبه بندی بر اساس آن شاخصها صورت می گیرد.

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت یادآور شد: پیش بینی می شود در پایان نیمسال مهر 89 بتوانیم نتیجه رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی را اعلام کنیم.

ممتازمنش اظهار داشت: شاخصهایی از جمله میزان اعضای هیئت علمی تعدیل شده، تعداد رشته های راه اندازی شده در سال، تعداد رشته های غیرمعتبر یا مشروط، تغییرات فضای آموزشی، گزارشهای سالیانه، اعتبار درونی نمرات امتحانات دانشجویان، رتبه مرکز توسعه، قبولی دانشجویان در مقاطع بالاتر و چند شاخص دیگر مدنظر قرار گرفته است.


مطالب مشابه :


خوابگاه امام رضا

ورود به سیستم سما مسجد علوم پزشکی یاسوج. ها وباکتری ها برای دانشجویان علوم پزشکی
قبل و بعد از جراحی زیبایی

دانشجویان پزشکی 896 یاسوج سما(سیستم مدیریت آموزشی) پاتوق دانشجویان علوم پزشکی
همه چیز درباره رشته علوم آزمایشگاهی

ورود به سیستم سما بچه های مسجد علوم پزشکی یاسوج. دانشگاه های علوم پزشکی وخدمات درمانی
چــــــــــاکریم برو بچ اتاق عمل ورودی 87 یاسوج

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج. سیســــتم آموزشــی ســـما. عــلــوم پــزشــکی یاســوج
پاتولوژی عملی 2

سایت دانشگاه علوم پزشکی پزشکی 88 تبریز سیستم سما دانشجویان پزشکی 88 یاسوج دانشجوبان پزشکی
ماوراء نت

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشگاه علوم پزشکی - سما سیستم آموزش دانشگاه علوم
رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی ایران

×× رتبه بندی دانشگاه علوم پزشکی از سال دانشگاه علوم پزشکی یاسوج. 96. پزشکی 88 تبریز سیستم
شاخص های رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی

علوم پزشکی وزارت پزشکی 88 تبریز سیستم سما دانشجویان پزشکی 88 یاسوج دانشجوبان پزشکی
سوپر مارکت در مترو

سایت دانشگاه علوم پزشکی پزشکی 88 تبریز سیستم سما دانشجویان پزشکی 88 یاسوج دانشجوبان پزشکی
اطلاعیه !!

سایت دانشگاه علوم پزشکی پزشکی 88 تبریز سیستم سما دانشجویان پزشکی 88 یاسوج دانشجوبان پزشکی
برچسب :