لیست موزه های تهران

لیست موزه های تهران


     نام موزه     ساعت بازدید        تعطیلات         شماره تماس                نشانی

جهان نما

۹-۱۷

ایام سوگواری

۲۲۲۸۲۰۱۲-۱۵

م باهنر- مجموعه فرهنگی –تاریخی نیاوران

کاخ نیاوران

۹-۱۷

ایام سوگواری

۲۲۲۸۲۰۱۲-۱۵

م باهنر- مجموعه فرهنگی –تاریخی نیاوران

کوشک احمدشاهی

۹-۱۷

ایام سوگواری

۲۲۲۸۲۰۱۲-۱۵

م باهنر- مجموعه فرهنگی –تاریخی نیاوران

موزه آب

۹-۱۶/۳۰

۵ شنبه و جمعه ها

۲۲۲۸۲۰۳۱-۹

خ ولیعصر-خ زعفرانیه-خ طاهری- کاخ سعدآباد

موزه بهزاد

۹-۱۶/۳۰

۲شنبه ها

۲۲۲۸۲۰۳۱-۹

خ ولیعصر-خ زعفرانیه-خ طاهری- کاخ سعدآباد

کاخ سبز

۹-۱۶/۳۰

شنبه ها

۲۲۲۸۲۰۳۱-۹

خ ولیعصر-خ زعفرانیه-خ طاهری- کاخ سعدآباد

موزه فرشچیان

۹-۱۶/۳۰

۳شنبه ها

۲۲۲۸۲۰۳۱-۹

خ ولیعصر-خ زعفرانیه-خ طاهری- کاخ سعدآباد

مردم شناسی

۹-۱۶/۳۰

۴شنبه ها

۲۲۲۸۲۰۳۱-۹

خ ولیعصر-خ زعفرانیه-خ طاهری- کاخ سعدآباد

کاخ ملت

۹-۱۶/۳۰

۱شنبه ها

۲۲۲۸۲۰۳۱-۹

خ ولیعصر-خ زعفرانیه-خ طاهری- کاخ سعدآباد

مینیاتور آبکار

۹-۱۶/۳۰

۴شنبه ها

۲۲۲۸۲۰۳۱-۹

خ ولیعصر-خ زعفرانیه-خ طاهری- کاخ سعدآباد

میرعماد

۹-۱۶/۳۰

۲شنبه ها

۲۲۲۸۲۰۳۱-۹

خ ولیعصر-خ زعفرانیه-خ طاهری- کاخ سعدآباد

هنرهای زیبا

۹-۱۶/۳۰

۳شنبه ها

۲۲۲۸۲۰۳۱-۹

خ ولیعصر-خ زعفرانیه-خ طاهری- کاخ سعدآباد

نظامی

۹-۱۶/۳۰

ایام سوگواری

۲۲۲۸۲۰۳۱-۹

خ ولیعصر-خ زعفرانیه-خ طاهری- کاخ سعدآباد

هنر و ملل

۹-۱۶/۳۰

۱شنبه ها

۲۲۲۸۲۰۳۱-۹

خ ولیعصر-خ زعفرانیه-خ طاهری- کاخ سعدآباد

هنرهای ملی

۸-۱۶

۵شنبه و جمعه ها

۳۳۱۱۶۳۲۹

م بهارستان- خ کمال الملک- محوطه وزارت ارشاد

فرش

۹-۱۸

۲شنبه ها

۸۸۹۶۲۷۰۳

خ کارگر شمالی- تقاطع دکتر فاطمی

رضا عباسی

۹-۱۷

۲شنبه ها

۸۸۶۳۰۰۱-۳

خ دکتر شریعتی- نرسیده به سید خندان- پ 972

آبگینه سفالینه

۹-۱۷

۲شنبه ها

۶۶۷۰۸۱۵۲-۴

خ جمهوری- خ سی تیر- شماره 5

نقاشی پشت شیشه

۹-۱۸

۲شنبه ها

۷۷۵۲۶۷۷۷

پیچ شمیران- خ هدایت – تقاطع تنکابن پ 348

سکه بانک سپه

وقت قبلی

تعطیلات رسمی

۳۳۹۰۸۰۶۰

م امام خمینی- موزه بانک سپه

پست و تلگراف

۸-۱۶

ایام سوگواری

۶۶۷۰۹۱۳۲

م امام خمینی- جنب سر در باغ ملی

سیزده آبان

۷/۳۰-۱۹/۳۰

ایام سوگواری

۶۶۷۰۱۹۱۵

م امام خمینی – نبش خ فردوسی

موزه مجلس شورا

وقت قبلی

پنج شنبه ها

۳۳۱۳۰۹۱۱

م بهارستان

تماشاگه تاریخ

۸-۲۰

ایام سوگواری

۸۸۷۸۸۶۸۰

خ ولیعصر- بالاتر از میرداماد- نبش قبادیان

تماشاگه پول

۸/۳۰-۱۹

ایام سوگواری و جمعه

۸۸۷۷۴۷۴۵

خ ولیعصر- اول میرداماد- نبش کوچه دفینه

تماشاگه زمان

۸/۳۰-۱۹

ایام سوگواری

۲۲۴۱۷۳۳۶-۷

خ ولیعصر- خ زعفرانیه- خ پروین بغدادی- پ 20

هنرهای معاصر

۹-۱۸

جمعه ها

۸۸۹۶۵۴۱۱

خ کارگر- ضلع شمال غربی پارک لاله

جواهرات ملی

۱۴-۱۶/۳۰

۴شنبه تا جمعه

۶۴۴۶۳۷۸۵

خ فردوسی- بانک مرکزی

تهران شناسی

۸-۱۶

تعطیلات رسمی

۵۵۴۹۰۵۷-۹

تقاطع نواب و کمیل- فرهنگسرای انقلاب

موزه علوم

وقت قبلی

۵شنبه و جمعه ها

۶۶۱۱۲۷۰۱

خ انقلاب- دانشگاه تهران- دانشکده علوم

صنعت برق

۸-۱۶

تعطیلات رسمی

۳۳۳۴۹۰۴۰

م شهدا- خ پیروزی- خ شهید افروز

عکاسخانه شهر

۹-۱۷

ایام سوگواری

۸۸۸۴۸۹۹۳

م هفت تیر- خ بهار شیراز- م بهار شیراز

پروفسور حسابی

۸-۱۶

ایام سوگواری

۲۲۲۰۲۰۰۶

پل تجریش- خ مقصود بیک – خ حسابی- پ 8

فرهنگ و جامعه

ساعات اداری

ایام سوگواری

۸۸۰۲۰۰۷۶

خ جلال آل احمد- دانشکده علوم اجتماعی

مجموعه برج آزادی

-------------

-----------------

۶۶۰۲۳۹۵۶-۸

م آزادی- برج آزادی

خانه حسین بهزاد

ساعات اداری

ایام سوگواری

-------------------

خ آذربایجان

خانه صبا

۸-۱۵/۳۰

تعطیلات رسمی

۳۳۱۱۱۲۴۶

م بهارستان- خ ظهیرالاسلام- پ 90

موزه رجایی

۸-۱۶/۳۰

جمعه و ایام سوگواری

۳۳۶۶۶۶۶۵

خ مجاهدین اسلام- خ ایران- منزل شهید رجایی

اسناد ملی ایران

-------------

-------------------

۲۲۲۵۵۱۱۹

م ولیعصر- خ آبان جنوبی

موزه ملی ملک

۸/۳۰-۱۳/۳۰

تعطیلات رسمی

۶۶۷۲۶۶۱۳

خ امام خمینی- خ ملل- باغ ملی- جنب امورخارجه

موزه سینما

۱۰-۱۷

۲شنبه ها

۲۲۷۱۹۰۰۱

خ ولیعصر-پائینتر از پل تجریش- باغ فردوس

صنایع دستی

۹-۱۶

۵شنبه و جمعه ها

۲۲۴۱۱۹۶۲

خ ولنجک- خ هشتم- انتهای یاسمن یک

موزه موسیقی

-------------

-------------------

۲۲۲۳۱۷۰۸

م تجریش- خ منصوربیگ- ک نمازی-پ 1+12

موزه ملی پزشکی

۸-۱۵/۳۰

۵شنبه و جمعه ها

۸۸۰۱۰۳۹۹

خ کارگر شمالی- خ فرشی مقدم- جنب انتشارات

نمایش های هوایی

۸/۳۰-۱۵

ایام سوگواری

۶۶۰۰۹۳۱۸

بزرگراه تهران-کرج- کیلومتر4- روبروی پارک ارم

یادمان یاران

وقت قبلی

ایام سوگواری

۵۵۲۰۱۶۱۶-۱۸

جاده قم- آسایشگاه معلولین کهریزک

موزه سنگ

ساعات اداری

تعطیلات رسمی

۲۲۹۹۰۱-۲

دانشگاه بهشتی- دانشکده علوم زمین

فرش رسام عربزاده

۸-۱۸

جمعه و ایام سوگواری

۲۲۸۴۹۷۷۵

خ پاسداران- بوستان یکم- ک زمردیان- پ 7

هدایای رئیس جمهوری

عمومی نیست

-------------------

۶۶۴۴۵۴۰۳۲

خ پاستور- نهاد ریاست جمهوری

زمین شناسی

-------------

۵شنبه و جمعه ها

۶۶۴۵۹۲۸۸

م آزادی- جاده قم- خ معراج- زمین شناسی

نمایشگاه نقشه

۸-۱۷

۵شنبه ها و جمعه

۲۲۲۹۶۹۶۹

اقدسیه- بعد از آجودانیه- تقاطع بدیعی- پ 40

خانه وثوق

------------

۵شنبه و جمعه

------------------

خ سرچشمه

خانه امام جمعه

-------------

۵شنبه و جمعه

------------------

خ ناصرخسرو- کوچه امام جمعه

موزه حج

روسای خارجی

۵شنبه و جمعه

۶۶۴۵۱۱۱۵

خ آزادی- سازمان حج و زیارت- طبقه همکف

سردرباغ ملی

-------------

-------------------

-------------------

خ امام خمینی

تاریخ طبیعی ایران

ساعات اداری

۵شنبه و جمعه

۸۸۸۴۳۴۹۸

م هفت تیر- ابتدای قائم مقام فراهانی- پ 9

سرخه حصار

۸-۱۶

جمعه ها

۷۷۳۵۵۷۸۱

انتهای خ دماوند

موزه تاریخ

وقت قبلی

تعطیلی مدارس

۳۳۳۴۷۳۶۶

م شهدا- خ پیروزی- خ افروز-پشت اداره برق

هرباریم گیاهی

-------------

جمعه و ایام سوگواری

۶۶۱۱۲۹۶۸

دانشگاه تهران- هرباریم مرکزی- دانشکده علوم

باغ گیاه شناسی

وقت قبلی

۵شنبه و جمعه ها

۴۴۱۹۵۹۰۱-۴

اتوبان تهران کرج-جنب پیکان شهر

باغ وحش

-------------

------------------

۴۴۱۱۳۰۷۹

اتوبان تهران کرج- جنب پارک ارم

موزه دارآباد

۸/۳۰-۱۸

شنبه ها

۲۲۲۹۰۰۰۲

خ شهید باهنر- دارآباد

موزه هفت چنار

۹/۳۰-۲۰

شنبه ها و ایام سوگواری

۵۵۷۳۸۷۴۹

خ قزوین- خ شهید عرب- م بریانک- خ هفت چنار

موزه جانور شناسی

۸/۳۰-۱۱

روزهای فرد و جمعه ها

۲۲۲۲۴۰۲۲

کرج- دانشکده کشاورزی

موزه مرکزی شهدا

۸-۱۷

تعطیلات رسمی

۸۸۳۰۶۸۳۱

خ آیت الله طالقانی- نبش فرصت

شهدا بهشت زهرا

۸/۳۰-۱۵

تعطیلات رسمی

۵۵۲۰۱۰۳۱

گلزار شهدای بهشت زهرا (س)

شهدای چیذر

۸-۱۷

جمعه ها

۲۲۲۱۴۴۵۵

م چیذر- امامزاده علی اکبر

شهدای کرج

وقت قبلی

ایام سوگواری

۰۲۶۱-۴۲۹۰۵۰-۲

کرج- حصارک- امامزاده محمد

شهدای ورامین

ساعات اداری

-------------------

۰۲۹۱-۲۲۴۳۰۳۱

ورامین- مقابل فرمانداری- ساختمان بنیاد شهید

* کد شهرستانهای استان ممکن است تغییر کرده باشد.

گردآوری و تنظیم: شراره سلیمی پور


مطالب مشابه :


زیبا ترین کوچه های تهران کدامند؟

خانه جهانگرد استان تهران - زیبا ترین کوچه های تهران کدامند؟ - میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری - خانه جهانگرد استان تهران.
سفر به کاخ-موزه های باشكوه تهران(1)كاخ گلستان

پی آواز حقیقت - سفر به کاخ-موزه های باشكوه تهران(1)كاخ گلستان - ... به جای مانده از ارگ تاریخی تهران محل اقامت شاهان سلسله قاجار و از زیباترین و کهنترین بناهای ... عمارت شمس العماره، عمارت بادگیر و حوضخانه وسیع آن، تالار الماس، کاخ ابیض، چادر خانه.
موزه بانک ملی ایران

سایت گردشگری کافه تهرون - موزه بانک ملی ایران - روایت قصه های تهران در تورهای ... که بعد ها خيابان علاء الدوله نام گرفت يکی از زيباترين خانه های مسکونی ساخته شد .
یکی از زیباترین و گرانترین خانه‌ های جهان در تهران

یکی از زیباترین و گرانترین خانه‌ های جهان در تهران. هیاهوی خیابان امام خمینی تهران و میدان حسن آباد آنقدر زیاد است که کمتر کسی درب یک موزه نبش خیابان شیخ هادی را
لیست موزه های تهران

خانه جهانگرد استان تهران - لیست موزه های تهران - میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری - خانه جهانگرد استان تهران. ... زیبا ترین کوچه های تهران کدامند؟ تهران با نگاه
خانه های قدیمی تهران

معماری - خانه های قدیمی تهران - lمعماری نوین - معماری. ... این خانه یکی از زیبا‌ترین و منحصربه‌فرد‌ترین خانه‌های تاریخی تهران محسوب می‌شود. در حال حاضر این خانه متعلق به
در قد بلند ترین برج های تهران چه می گذرد ؟

جایی که از ورودی و لابی واژه لوکس احساس می‌شود و شما لوکس‌ترین و زیباترین ... در فروش خانه‌های ویلایی معمولا قیمت کل عبارت است از مجموع قیمت زمین و قیمت بنا.
دلایل نامگذاری محلات ‌قدیمی تهران

18 دسامبر 2012 ... ولی چیزی که در این بین خودنمایی می کند نام های محلات قدیمی تهران است که .... در حوض خانه های مرمر و آئینه کاری عمارت امیریه، شاهکارهای معماری و ظریف
گرانترین و زیباترین برج درتهران

خانه‌های برج تهران ۱۲ سال پیش ۷ برابر قیمت روز بازار پیش‌فروش شد! ساکنان قدیمی این برج می‌گویند در سال ۷۶، برخی واحدها متری ۷۰۰ تا ۸۰۰‌هزار تومان پیش‌فروش شد.
برچسب :