(فرمهای) کار آموزی

طرز پر کردن اوراق (فرمهای) کار آموزی

 کارآموزی و فرمهای مختلف

 پس از تحویل نامه کارآموزی به آموزش، یک سری فرمهای کارآموزی به دانشجو داده می شوند که عبارتند از :

 

1-     فرم مشخصات محل کارآموزی (فرم کروکی محل)   (نزد استاد)

2-     فرم گزارش هفتگی                                          (نزد دانشجو)

3-     فرم گزارش ماهانه                                           (نزد دانشجو)

4-     فرم ارزیابی سرپرست کارآموزی                          (نزد سرپرست)

5-     نامه اتمام کارآموزی (کاغذ کوچک A5)                  (نزد سرپرست)

6-     فرم ارزشیابی مدرس کارآموزی                           (نزد استاد)

7-     فرم نمره نهائی                                               (نزد استاد)

8-    فرم بازدید                                                       (نزد استاد)

9-     طرز تهیه Document کارآموزی                            (نزد دانشجو)

 

فرم مشخصات محل کارآموزی (فرم کروکی محل)

          دانشجو مشخصات کامل خود و شماره تماس، آدرس و کروکی دقیق محل و شماره تماس آنجا، و نام سرپرست کارآموز را قید می نماید. سپس این فرم را به محل کارآموزی برده و انرا توسط سرپرست امضاء و ممهور می نماید و در آخر به استاد (مدرس) کارآموزی تحویل می دهد. مدرس کارآموزی با استفاده از این فرم از کم و کیف کارآموزی دانشجو مطلع می گردد.

 

فرم گزارش هفتگی

          از آنجا که حداقل دوره 240 ساعت و روزی حداکثر 8 ساعت می باشد، بنابراین برای کارآموز حداقل 4 هفته کاری مفروض می باشد. فرم گزارش هفتگی دارای 7 قسمت است (شنبه الی جمعه) که کارآموز در آخر روز خلاصه فعالیتهای انجام شده را یادداشت می نماید. قبل از پر کردن این فرم، 4 کپی از آن تهیه کنید. اگر کارآموز بیشتر از 4 هفته آنجا باشد، بیشتر کپی بگیرید تا  هفته های پنجم الی ... را یادداشت نمائید. پس از اتمام دوره کارآموزی آنها را تحویل مدرس خود نمائید.

 

فرم گزارش ماهانه

          در انتهای هر 4 هفته، یک نسخه از فرم گزارش ماهانه را تکمیل کنید. این فرم دارای 4 قسمت است که کارآموز در پایان هر ماه خلاصه فعالیتهای انجام شده در هر هفته را یادداشت می نماید. در واقع این فرم با استفاده از گزارشات هفتگی قابل تنظیم است. پس از اتمام دوره کارآموزی آنها را تحویل مدرس خود نمائید.

تذکر: اگر کارآموز بیشتر از 4 هفته کارآموزی کرد، یک کپی از فرم گزارش ماهانه تهیه نماید و آنرا تکمیل کند.

 

فرم ارزیابی سرپرست کارآموزی

          پس از اتمام کل دوره، سرپرست کارآموز یک ارزیابی کلی از شخص کارآموز انجام و به وی نمره می دهد. این فرم پس از امضاء و مهر محل کارآموزی ، به استاد مربوطه تحویل میدهد.

 

نامه اتمام کارآموزی (کاغذ کوچک A5)

          پس از اتمام دوره، سرپرست این فرم را تایپ مجدد نموده و قید می نماید که دانشجو 240 ساعت کارآموزی نموده است. این فرم بسیار مهم است. لطفا در مندرجات  آن دقت نماید.

تذکر مهم: اگر در شرکت ثبت شده فعالیت داشته اید، شماره ثبتی شرکت در مهر شرکت باید موجود باشد. در غیر اینصورت شرکت "غیر ثبتی" تلقی شده و نامه بی اعتبار خواهد بود.

 

فرم ارزیابی مدرس کارآموزی

          پس از آنکه کلیه فرمهای ذکر شده به استاد تحویل دادید، استاد با توجه به فرم گزارشات هفتگی و ماهانه – ارزیابی سرپرست – document – نامه اتمام دوره و دیگر موارد، این فرم را تکمیل و بر اساس آن، فرم نمره نهائی را تکمیل میکند.

 

فرم نمره نهائی

          پس از بررسی فرمها – document – و سایر موارد نمره نهائی کارآموزی صادر شده و این نمره از طریق این فرم به آموزش تحویل می شود.

 

فرم بازدید

          مشخصات این فرم بطور کامل توسط دانشجو تکمیل و قبل شروع کارآموزی به استاد تحویل داده می شود. این فرم برای بازدید از محل کارآموزی دانشجو است.

 

طرز تهیه Document کارآموزی

          دانشجویان با استفاده از این فرم می توانند طرز تهیه پایان نامه کارآموزی را یاد گرفته و آنرا آماده سازی کنند. لطفا برای آگاهی از فصل بندی پایان نامه پایین رفته و مشاهده کنید.

 

 

مستند سازی

          در این مرحله برای مستند سازی پایان نامه کارآموزی می بایست با توجه به مواردی که در درس شیوه ارائه مطالب آموختید اینکار صورت گیرد. اما در مجموع موارد زیر باید گنجانده شود:

1-     فهرست مطالب

2-     فهرست جداول (اگر جدول موجود باشد)

3-     فهرست اشکال (اگر شکل موجود باشد)

4-     چکیده ( در کمتر از یک صفحه کل مطالب موجود در document را شرح دهید. چکیده، باید به گونه ای باشد که اگر شخصی نخواهد کل مطلب را بخواند، باخواندن این قسمت از کل مطلب آگاهی پیدا کند).

5-     مقدمه

6-     فصل اول – معرفی محل کارآموزی (از جمله: تاریخچه، شرح فعالیتها، تعداد بخشها یا واحدهای موجود در سازمان، تعداد پرسنل، نمودار چارت سازمانی ) (حداقل 10 صفحه)

7-     فصل دوم – شرح کار : یعنی کارهایی که کارآموز در محل انجام داده است. که باعث پیشرفت کار یا خدمات به آن سازمان یا ارباب رجوع شده است. اگر پروژه خاصی انجام داده اید، طرز کار نرم افزارهای استفاده شده و خود پروژه تان را شرح دهید. (حدود 20 صفحه)

8-    فصل سوم به بعد – ارزیابی مکان مورد نظر توسط خودتان. در این قسمت نظر خودتان را درباره فعالیتهای خود، فعالیتهای سازمان، نکات مثبت، نواقص کاری، نقاط ضعف خود و سازمان ، و بطور کلی هر گونه انتقاد یا پیشنهاد سازنده در راستای بهبود کیفیت کار را بیان کنید. شایسته است در انتهای مستندات از کلیه افراد ذیربط که با شما همکاری داشته اند، سپاس و قدر دانی نمائید. (10 صفحه)

9-     اگر مایل بودید می توانید فصلهای بیشتری به doc خود اضافه نمائید. البته با توجه به فرم طرز تهیه document کارآموزی

تذکر: نیازی به صحافی document نمی باشد.


مطالب مشابه :


(فرمهای) کار آموزی

دانشجوی حسابداری - (فرمهای) کار آموزی - مطالب درمورد حسابداری و وپروژه و - دانشجوی حسابداری
حسابداری دولتی(انواع فرمها و ثبتهای آن)

بانک اطلاعات حسابداری حاسب ملی-واحدآموزش - حسابداری دولتی(انواع فرمها و ثبتهای آن) - بانک
فرمهای خام پروژه حسابداری

mba دانشگاه تهران - فرمهای خام پروژه حسابداری - مرکز اطلاع رسانی و تبادل نظر دانشجویان ورودی 92
سایت دانلود فرمهای مربوط به پایان نامه و پروپوزال

ارشد حسابداری آزاد بوشهر (93) - سایت دانلود فرمهای مربوط به پایان نامه و پروپوزال - ارائه
فرم هاي اطلاعات مالي براي استفاده شركتها

حسابداری - فرم هاي فرمهای اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار فرمهای مالیات های غیر مستقیم
دانلود فرمهای مالی تحت اکسل

اخبار،آموزش و دانلود مقالات حسابداری - دانلود فرمهای مالی تحت اکسل - به حساب خود رسيدگي كنيد
دستورالعمل اجرائی موضوع ماده۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم – کد اقتصادی + فرمهای معاملات فصلی-بخشنام

حسابداری - از تئوری کد اقتصادی + فرمهای معاملات فصلی-بخشنام - مطالب تخصصی حسابداری
فرم حسابداری

دبیران حسابداری dabiran hesabdari - فرم حسابداری ینک دانلود : فرمهای استاندارد حسابرسی تحت
برچسب :