نتيجه انتخابات شهر شلمان

news.gifلنگرود عابدینی:

بدين وسيله به اطلاع کليه اهالي محترم شهر شلمان  تابع بخش مركزي  شهرستان  لنگرود ميرساند، با توجه به برگزاري انتخابات چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر در روز  جمعه مورخ  24 / 3 / 92 نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي اين شهر به ترتيب دارندگان بيشترين رأي به شرح ذيل مي باشد:

1.    آقاي    علي اصغري شلماني    فرزند    رمضان    داراي     1805    راي
2.    آقاي    عباس حيدري شلماني    فرزند    محمد علي    داراي    1434    راي
3.    خانم    سالومه پور رمضاني قاضي محله    فرزند    محمد    داراي     1422    راي
4.    آقاي    علي خورسند شلماني    فرزند    رمضانعلي    داراي    1385    راي
5.    آقاي    مسعود پور عاشوري قاضي محله    فرزند    محمداسماعيل    داراي     1275    راي
6.    آقاي    سيدرضا ميرشفاهي    فرزند    سيد محمد    داراي    1234    راي
7.    آقاي    علي پورسرپرست شلماني    فرزند    اسداله    داراي     970    راي
8.    آقاي    نقي كاظم نژاد شلماني    فرزند    كاظم    داراي    767    راي
9.    آقاي    محمدقاسم حيدري شلماني    فرزند    غلامحسين    داراي     734    راي
10.    آقاي    ميرعبدالغني هاشميان    فرزند    ميرحبيب    داراي    682    راي
11.    آقاي    محمد آزادخواه شلماني    فرزند    قاسم    داراي     641    راي
12.    آقاي    كاظم ابراهيم نژاد شلماني    فرزند    رمضان    داراي    605    راي
13.    آقاي    عباس اميدواري    فرزند    علي    داراي     572    راي
14.    آقاي    عبداله رمضان پور شلماني    فرزند    رمضانعلي    داراي    295    راي

اينک در اجراي ماده 52 قانون انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و ماده  70 آيين نامه اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيأت اجرايي در محل فرمانداري آماده قبول شکايات انتخاباتي مي باشد.
شکاياتي قابل رسيدگي خواهد بود که مشخصات شاکي يا شاکيان شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، نشاني محل کار يا سکونت و امضاي شاکي يا شاکيان را داشته باشد.


مطالب مشابه :


لیست کامل کاندیداهای انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر اورمیه

مسعود قدرتی - لیست کامل کاندیداهای انتخابات چهارمین رعنا غلام پور. 194 – علیرضا رمضان پور
اعلام اسامی 500 نفر اول

مسعود: ابراهیم پور: رمضان پور:
لیست کامل 154 نفری تایید صلاحیت شدگان کاندیداهای شورای شهر اورمیه

مسعود قدرتی علیرضا رمضان پور اصل معصومه همت خواه بهروز احتشام فر علیرضا ناظر عدل
اسامی هنرمندان حاضر در سایت کتاب سیاه با لینک گالری

فرزانه رمضان نیای مهدی نیسی پور. امیر مسعود بیژن غنچه پور.
جام رمضان

روستای مردنو - جام رمضان محمد پور محمد. 9 مسعود
نتيجه انتخابات شهر شلمان

آقاي علي اصغري شلماني فرزند رمضان داراي پور رمضاني مسعود پور عاشوري
شماره دوستان

مسعود مسعودی فر تربت سید رسول نبی پور رشتخوار برات رمضان پور نهبندان
نقش اصلي حكايت عاشقي به «بهرام رادان» سپرده شد

فيلمي كه احمد رمضان زاده و مسعود به غير بهرام رادان، قطب الدين صادقي و بهمن زرين پور
مشاهده نمرات کار تحقیقی یک بر اساس حروف الفبا

تقی پور ملیحه 5/19; رمضان زاده ناری مسعود کار تحقیقی 2 با استاد هاشمی 19;
برچسب :