آزمایش تعيين وزن مخصو ص سيمان برای دانشجویان عمران

تعيين وزن مخصو ص سيمان

آزمايش شماره 1

مواد و ابزار مورد نياز:

                   ü       ترازو

                   ü       مزور 100 سي سي

                   ü       الكل،اتر ويا نفت سفيد به مقدار 70 سي سي

                   ü       سيمان

E سيمان يكي از اصلي ترين تركيبات تشكيل دهنده بتن است ، به همين جهت ميزان سيمان و تركيب تشكيل دهنده آن نقش مهم و اساسيي در افزايش مقاومت و سلامت بتن دارد و به همين جهت دانستن خواص فيزيكي و شيميايي سيمان براي ساخت بتن اهميت پيدا مي كند.

نحوه  آزمايش: پس از توزين سيمان و جدا كردن 64gr سيمان آن را در داخل استوانه مدرجي كه قبلا به ميزان 70 c.c الكل داخل آن ريخته ايم مي ريزم و سيمان و الكل را باهم مخلوط مي كنيم تفاوت حجم حاصله از حجم الكل (70 سي سي) ميزان حجم الكل را بدست مي آوريم حال بادانستن جرم و حجم سيمان مي توانيم به وسيله فرمول r=m/v  وزن مخصوص نمومهً سيمان را بدست   مي آوريم.

وزن ظرف

169.4 gr

وزن نمونه سيمان

64 gr

حجم الكل

70 c.c.

حجم سيمان و الكل

92 c.c.

حجم سيمان

92-70=22  c.c.

 


مطالب مشابه :


محاسبۀ جرم مخصوص سیمان (چگالی)

که هرکدام ازآنها وزن مخصوص حقیقی خاص خود را والبته وزن مصالح مرطوب راباw نشان می دهیم
وزن واحد حجم مصالح

وزن واحد حجم مصالح آزمايش مواد و ابزار مورد نياز: مصالح سنگي ترازو با دقت 1/0 گرم كوليس
استاندارد تعیین وزن مخصوص نسبی و درصد جذب آب مصالح درشت دانهAASHTO T84-74 *

آزمایشگاه مکانیک خاک و پی - استاندارد تعیین وزن مخصوص نسبی و درصد جذب آب مصالح درشت دانهaashto
تعيين انواع وزن مخصوص توده اي (متراکم و غير متراکم) برای دانشجویان عمران

نام آزمايش: وزن مخصوص توده اي هدف : تعيين انواع وزن مخصوص توده اي (متراکم و غير متراکم)
آزمایش تعيين وزن مخصو ص سيمان برای دانشجویان عمران

مقدمه: وزن مخصوص مصالح به دو صورت وزن مخصوص متراكم و وزن مخصوص غيرمتراكم تعريف مي كنند.
طرح اختلاط اسفالت چیست

آزمایشات تعیین وزن مخصوص حقیقتی ، وزن مخصوص ظاهری و درصد جذب آب مخلوط مصالح سنگی مانده روی
دانلود جداول تبدیل واحدها ، وزن مخصوص ، تبدیل دما ، فشار و...

وبلاگ صالح دانشفر - دانلود جداول تبدیل واحدها ، وزن مخصوص ، تبدیل دما ، فشار و -
گزارش آزمایشات مصالح ساختمانی

گزارش آزمایشات مصالح ساختمانی. تعیین وزن حجمی حقیقی و وزن فضایی آجر. کلیات : از آنجا که آجر
برچسب :