کنتور اکتیو

 

کاربرد

این استاندارد فقط برای کنتورهای نوع اندوکتیو

(القایی) به منظور اندازه گیری انرژی اکتیو جریان

65

بکار می رود. ولتاژ خط به خط در ترمینال آنها بایستی کمتر Hz 45 تا Hz متناوب در گستره فرکانسی

از

600 ولت بوده و این کنتورها میتوانند تکفاز یا سه فاز باشند . اتص ال آنها به شبکه یا بصورت مستقیم و

IEC

یا از طریق ترانسفورماتورهای ولتاژ /جریان صورت می گیرد . مستندات ذکر شده مطابق با استاندارد

به شماره

521 می باشد.

تعاریف

برخی از اصطلاحات به کاربرده شده در این استاندارد دارای تعاریف زیر می باشند

:

-1-1-3

ثبت کننده (دستگاه شمارش)

قسمتی از کنتور که مقادیر اندازه گیری شده را ثبت و نمایش میدهد

.

-2-1-3

درصد خط ا

نحوه محاسبه درصد خطای کنتور بصورت زیر است

:

درصد خطا

= ×100

(

Ib) -3-1-3 جریان پایه

مقدار جریانی است که عملکرد کنتور بر اساس آن تنظیم شده است

.

جریان ماکزیمم

حداکثر جریانی است که کنتور میتواند با حفظ دقت ذکر شده در این استاندارد اندازه گیری نماید

.

-5-1-3

کلاس دقت

در ضریب توان

Imax 0/1 تا Ib عددی است که بیانگر محدوده مجاز خطای کنتور در گستره جریان

واحد و شرایط آزمون مرجع می باشد

.

-6-1-3

ثابت کنتور

تعداد دور دیسک کنتور به ازای یک کیلووات ساعت مصرفی

-4

شاخص ها و پارامترهای مشخص کننده طراحی

به شماره

521 اطلاعات الکتریکی مورد نیاز جهت انتخاب و طراحی کنتور IEC بر اساس استاندارد

اکتیو آنالوگ تکفاز و سه فاز جریان متناوب عمدتاً شامل موارد زیر می باشد

.

-1-4

ولتاژ نامی کنتور

مقادیر استاندارد ولتاژ رایج در ایران مطابق جدول زیر می باشد

:

جدول

( 1) : ولتاژهای نامی کنتور

ولتاژهای استاندارد

(ولت) نوع اتصال کنتور به شبکه

230-240-400

اتصال مستقیم

60-110

اتصال از طریق ترانسفورمر ولتاژ

-2-4

جریان نامی کنتور

مقادیر استاندارد جریان رایج در ایران مطابق جدول زیر می باشد

:

جدول

( 2) : جریانهای نامی کنتور

جریانهای استاندارد

(آمپر) نوع اتصال کنتور به شبکه

5-10-15-20-30-40-50

اتصال مستقیم

0/2-0/3-0/6-1-1/5-2/5-5

اتصال از طریق ترانسفورمر ولتاژ

فرکانس

فرکانس کاری کنتورهای ذکر شده در این قسمت از

45 تا 65 هرتز می باشد.

-4-4

تلفات توان

هر کنتور دارای یک مدار ولتاژ و یک مدار جریان برای هر فاز می باشد

. این مدارها دارای تلفات اهمی

2

نباید از حد معینی تجاوز -4- 1 و 4 -4- و تلفات ظاهری می باشند که مقادیر آنها بر طبق بندهای 4

نماید

.

-1-4-4

تلفات مدار ولتاژ

تلفات اکتیو و ظاهری در هر مدار ولتاژ کنتور در ولتاژ، فرکانس و دمای مرجع نباید از مقادیر ذکر

شده در جدول

( 3) تجاوز کند :

جدول

( 3) : تلفات مدار ولتاژ

کلاس دقت

تعداد فاز

0/5

و 1 2

(W)

توان ظاهری توان اکتیو

(VA)

توان اکتیو

(W)

توان ظاهری

(VA)

3

تکفاز 12 2 8

3

سه فاز 12 2 10

-2-4-4

تلفات مدار جریان

توان ظاهری کشیده شده توسط مدار جریان کنتور در هر دو حالت اتصال مستقیم و اتصال از طریق

ترانسفورمر جریان در فرکان س، جریان و دمای مرجع نباید از مقادیر درج شده در جدول

4)

تجاوز نماید . لازم به ذکر است جدول برای هر دو نوع کنتور تکفاز و سه فاز معتبر است به شرط آنکه )

جریان پایه آنها از

30 آمپرکمتر باشد.


مطالب مشابه :


اساس کار کنتور چیست ؟

اساس کار کنتور چیست ؟ کنتور ها بر اساس نیروی الکترومغناطیس عمل می کنند . می دانیم که اگر از
کنتور چیست؟

آموزشگاه فنی و حرفه ای برق علم وصنعت - کنتور چیست؟ - صفحه ي نخست . اساس كار كنتور چیست
انرژی میتر (کنتور انرژی)

برق باهنر و تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - انرژی میتر (کنتور انرژی) - نرم افزار - کتاب
اشنایی با کنتور دیجیتال

مهندسی برق - اشنایی با کنتور دیجیتال - بیا مهندسی برق را بهتر ببینیم - مهندسی برق
نمونه سوالات درس اصول اندازه گیری الکتریکی - برای دانش آموزان رشته الکترونیک

3- کار کنتور چیست 5- نقش آهن ربای دائمی و کار فنر در گالوانومتردآرسونوال چیست
کنتور هوشمند آب و برق

مديريت انرژي و scadaدر صنعت آب و فاضلاب - کنتور هوشمند آب و برق - وبلاگ امور انرژی و سامانه های
کنتور اکتیو

اساس کار کنتور چیست ؟ هر کنتور دارای یک مدار ولتاژ و یک مدار جریان برای هر فاز می باشد .
آموزش برق به زبان ساده

اساس کار کنتور چیست ؟ کنتور ها بر اساس نیروی الکترومغناطیس عمل می کنند . می دانیم که اگر
سیستم اندازه­گیری هوشمند (AMI) چیست؟

بهره برداری از سیستم های قدرت - سیستم اندازه­گیری هوشمند (ami) چیست؟ - مقالات و مطالب وتصاویر
برچسب :