نمونه اساسنامه و چارت تشکیلاتی

1- نام و نوع شرکت :
شرکت ساختماني دبله (............)

2- سال تاسيس :
شرکت ساختماني دبله در تاريخ.........تحت شماره ..................... در اداره ثبت
شرکتها و مالکيت صنعتي ..........به ثبت رسيده است.

3- موضوع شرکت :
فعاليت شرکت طبق مفاد اساسنامه , در زمينه هاي مقاطعه کاري هرگونه عمليات ساختماني ، سيويل و کارهاي تاسيساتي و کليه امور مهندسي , فني , تهيه و تامين کليه احتياجات مجتمع هاي فوق الذکر از جمله تهيه مواد قطعات , وسايل و دستگاهها و ماشين آلات مورد لزوم و انجام هرگونه عمليات بازرگاني که به نحوي به انجام کارهاي مزبور مربوط باشد از جمله واردات و صادرات و قبول و واگذاري نمايندگي و فروش محصولات و صنايع وابسته.شرکت مي تواند تمام يا قسمتي از فعاليتهاي فوق را راسا و يا با مشارکت شخص و يا اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و يا خارجي انجام دهد.

4- نوع فعاليت : 
بخشي از تجربيات اين شرکت را ميتوان بشرح زير خلاصه نمود :
- مجتمع هاي بهداشتي درماني نظير بيمارستانها درمانگاهها و مراکز آموزش پزشکي
- مجتمع هاي اداري و مسکوني
- مجتمع هاي صنعتي
- مجتمع هاي خوابگاهي
- پروژه هاي محوطه سازي
- تونل سازي , شفتهاي قائم با دهانه هاي بزرگ و عمليات اجرايي زيرزميني
- مديريت اجرايي پروژه هاي ساختمانی

5-رتبه بندي ها :
الف: رتبه بندي از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
        شركت دبله توسط  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته هاي زير رتبه بندي شده است :

                   - پایه 1 در رشته ساختمان
                   - پایه 3 در رشته راه و ترابری
                   - پایه 3 در رشته تاسیسات و تجهیزات

    ب: رتبه بندي جهت پروژه هاي انبوه سازي
     شركت ساختماني دبله توسط وزارت مسكن و شهرسازي بعنوان انبوه ساز شناسايي, تشخيص صلاحيت و بعنوان ( انبوه ساز پايه يك )* رتبه بندي شده است. براساس دستورالعمل مربوطه,  انبوه ساز پايه يك ميتواند ساليانه سه پروژه انبوه سازي جمعا به مساحت 120،000 يك صد و بيست هزار متر مربع را سامان دهد. براساس تعريف,  انبوه ساز رتبه بندي شده,  در چهارچوب ظرفيت فوق قادر به طرح,  اجرا و تامين بوده و نيز موظف است به كليه  استانداردها و مقررات ملي عمل كند و محصول خود را به مدت ده سال بيمه كند.

6- عضويت ها :
                     - عضو انجمن صنفي شرکتهاي ساختماني
                     - عضو انجمن صنفي انبوه سازان مسكن
                     - عضو موسس انجمن صنفی تولید کنندگان و فن آوران صنعتی ساختمان
                     -عضو حقوقي سازمان نظام مهندسي ساختمان

7- سازمان و تشکيلات :
هسته مرکزي شرکت دبله از حدود يکصد و ده نفر پرسنل فني , اجرايي , اداري و خدماتي تشکيل شده است که تعداد حدود چهل نفر در دفتر مرکزي به عمليات ستادي اشتغال دارند و بقيه حسب مورد بعنوان هسته مرکزي در سايت هاي اجرايي فعال مي باشند.

 

chart1.gif chart2.gif
chart3.gif chart4.gif


 


مطالب مشابه :


نمونه چارت سازمانی سیویل

نمونه چارت سازمانی سیویل هر ارگان ، اداره ، شرکت یا سازمانی ، چه دارای یک نفر به
نمونه اساسنامه و چارت تشکیلاتی

نمونه اساسنامه و چارت 1- نام و نوع شرکت : نکته ساده برای یک ازدواج موفق 7 7نکته
دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در یک شرکت

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در یک شرکت چارت سازمانی شرکت; شرکت نمونه ای
گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت چاشت پسند

محصولات و برندهای شرکت. چارت سازمانی آدرس و صفحه سایت شرکت. نمونه سیستم انبار در یک چارت.
انواع چارت سازمانی

انواع چارت سازمانی ارزیابی های یک نمونه چارت سازمانی شرکت قدیمی امریکایی
دانلود گزارش کارآموزی حسابداری و امور مالی در شرکت چاشت پسند

کار آموزی در یک شرکت تولیدی مواد شرکت. چارت سازمانی سایت شرکت نمونه ای از
ساختار سازمانی

این نمونه از سازمانی است یک شرکت خرده فروشی از سوی دیگر افزودن پانصد عضو به یک سازمانی
گزارش کارآموزی حسابداری در یک شرکت

گزارش کارآموزی حسابداری در یک شرکت چارت سازمانی شرکت; سایت شرکت نمونه ای از
● جایگاه دپارتمان مهندس فروش و بازاریابی در چارت سازمانی شرکت‌های تولیدی ـ صنعتی

در چارت سازمانی شرکت یک واحد بازاریابی به‌عنوان نمونه تحویل
برچسب :